Obliczenie azymutów ze współrzędnych w Accessie

Zadanie

1) Założ tabele w Accessie):
NXY (Nr integer, X, Y: real) - wykaz współrzędnych
N12(ID autonumerowanie, N1, N2 : integer) - połączenia - N1 - nr początkowy boku (wektora), N2 - nr końcowy

2)
a) Wprowadź to tabeli NXY dane  zgodnie z powyższym wykazem, zgodnie ze swoim numerem dziennika

Wykazy współrzędnych do obliczeń geodezyjnych wg numerów dziennika
Nr 1, Współrzędne  X         Y   
         1       5068,077       4920,845
         2       5073,940       4975,760
         3       5011,273       5029,251
         4       4978,402       4942,257
         5       5023,004       4916,553
Nr 2, Współrzędne
         1       5134,901       4830,474
         2       5141,626       4885,290
         3       5079,806       4939,759
         4       5045,573       4853,291
         5       5089,766       4826,890
Nr 3, Współrzędne
         1       5200,453       4738,906
         2       5208,038       4793,609
         3       5147,082       4849,042
         4       5111,495       4763,123
         5       5155,267       4736,031
Nr 4, Współrzędne
         1       5264,714       4646,161
         2       5273,158       4700,739
         3       5213,080       4757,122
         4       5176,148       4671,773
         5       5219,489       4643,997
Nr 5, Współrzędne
         1       5327,667       4552,260
         2       5336,967       4606,699
         3       5277,781       4664,019
         4       5239,513       4579,260
         5       5282,413       4550,806
Nr 6, Współrzędne
         1       5389,292       4457,224
         2       5399,446       4511,509
         3       5341,169       4569,752
         4       5301,574       4485,605
         5       5344,022       4456,481
Nr 7, Współrzędne
         1       5449,574       4361,073
         2       5460,579       4415,192
         3       5403,223       4474,343
         4       5362,312       4390,828
         5       5404,297       4361,041
Nr 8, Współrzędne
         1       5508,493       4263,828
         2       5520,347       4317,768
         3       5463,928       4377,813
         4       5421,709       4294,951
         5       5463,221       4264,508
Nr 9, Współrzędne
         1       5566,033       4165,512
         2       5578,733       4219,259
         3       5523,264       4280,183
         4       5479,749       4197,994
         5       5520,778       4166,903
Nr 10, Współrzędne
         1       5622,178       4066,146
         2       5635,721       4119,687
         3       5581,215       4181,474
         4       5536,415       4099,979
         5       5576,950       4068,247
Nr 11, Współrzędne
         1       5676,911       3965,752
         2       5691,293       4019,074
         3       5637,765       4081,709
         4       5591,690       4000,928
         5       5631,722       3968,563
b) Wprowadź do tabeli N12  pary punktów:   1  2, 2  3 ... 4  5, 5 1. Numerowanie wierszy (par połączeń) automatyczne.

3) Wprowadź kwerendy
a) azymuty zgodnie z wykazem N12
Połączenia baz

b) azymuty boku o podanych numerach - parametry zapytania (w nawiasach kwadratowych):
P
 

c) Korekta zapytania, w celu uwzględnienia wartości dla azymutów wektorów równoległych do osi układu, np. 200[grad]
Zamiast DY/DX obliczamy DY/DX1, gdzie DX1 <> 0 - zamiast 0 wartość bliska 0

Korekta zapytania

azymuty - korekta zapytania
4) Otwórz plik  acc_azymuty.mdb   i zmodyfikuj zapytania jak w tym pliku - zabezpieczenie przed zerem w mianowniku (DY) przy obliczaniu azymutu i uwzględnienie ćwiartek układu współrzędnych..
Utwórz połączenia 1-2, 2-3 ... 4-5, 5-1 w tabeli N12 i oblicz azymuty.