C-Geo  Firmy Softline

http://www.softline.xgeo.pl
Softline Plus ul. Robotnicza 72, 53-608 Wrocław

Program C-GEO to nowoczesny, uniwersalny i popularny system wspomagający pracę geodetów i projektantów.
Pierwsza wersja tego programu pojawiła się w 1994 roku i od tego czasu zgodnie z wymaganiami użytkowników stale się rozwija, dając coraz większe możliwości za stałą cenę.
Obecnie, pracuje przy jego pomocy ponad 3000 firm. Program jest stale aktualizowany poprzez własny serwis www.
Firma zapewnia wsparcie techniczne użytkownikom programu, umożliwia także szkolenia w zakresie obsługi C-GEO.

Najnowsza wersja programu: C-GEO V 8.0 dla Windows XP/2000/VISTA/7(32,64)
Opis programu na stronie: http://www.softline.xgeo.pl/index.php/oferta/program-c-geo-pod-windows-/opis-programu-c-geo

Aktualizowana instrukcja obsługi do program C-Geo V8 w formacie pdfhttp://www.softline.xgeo.pl/pdf/C-Geo.pdf
Najnowsza wersja programu: C-GEO V 8.0 dla Windows XP/2000/VISTA/7(32,64)

Demonstracje programu C-Geo dla Windows
http://www.softline.xgeo.pl/index.php/oferta/program-c-geo-pod-windows-/opis-programu-c-geo/8-demonstracje-programu-c-geo-dla-windows
Cerogram C-Geo V8 dla WindowsProgram C-Geo V8 dla Windows
Cennik: http://softline.xgeo.pl/index.php/cennik

Stan z 15.06.2010

Program C-Geo V8 dla Windows wersja STANDARD (netto /brutto) Wersja PRO (netto /brutto)

C-Geo V8 wersja podstawowa

(Z rocznym dostępem do aktualizacji przez WWW)

600,00 / 732,00 zł 1200,00 / 1464,00 zł

Roczne wznowienie aktualizacji C-Geo

150,00/183,00 zł

Upgrade C-Geo v.1.0 - 7.0 do V8 300,00 / 366,00 zł 300,00 / 366,00 zł
Upgrade C-Geo Standard do PRO 600,00 / 732,00 zł

Klucz sprzętowy HASP do C-geo V8

150,00 / 183,00 zł

Nakładka M-ZMK do kontroli na miejscu (zasiewów)


Moduł "Wyrównanie ścisłe sieci poziomych i niwelacyjnych 200,00 / 244,00 zł
Moduł "Objętości i warstwice" 200,00 / 244,00 zł
Moduł "Projektowanie tras XYZ" 300,00 / 366,00 zł
Moduł "Kalibracja rastra" 200,00 / 244,00 zł
Moduł "Przekroje pionowe terenu" 200,00 / 244,00 zł
Menadżer plików Centroidy/XML/GEO/CTD 300,00 / 366,00 zł
C-Raster 200,00 / 244,00 zł
Moduł "zewnętrznych baz danych" 500,00 / 610,00 zł
Moduł "Odległości od płaszczyzny" 500,00 / 610,00 zł
Program C-Geo View 200,00 / 244,00 zł

Program C-Station

(nakładka na Microstation zgodna z instrukcją K-1)

800,00 / 976,00 zł

Program M-Geo

Program M-Geo na Psion XP, LZ

150,00 / 183,00 zł

Program M-Geo na Psion Workabout

300,00 / 366,00 zł

Programy na Palmtopy
Program cGeo na PPC 500,00 / 610,00 zł

Program cGeoZasiewy

Niektóre własciwości najnowszej wersji programu C-GEO V 8.0 dla Windows XP/2000/VISTA/7(32,64) 
ze strony http://www.softline.xgeo.pl/index.php/oferta/program-c-geo-pod-windows-/opis-programu-c-geo


Program C-GEO to nowoczesny, uniwersalny i popularny system wspomagający pracę geodetów i projektantów.
Pierwsza wersja tego programu pojawiła się w 1994 roku i od tego czasu zgodnie z wymaganiami użytkowników stale się rozwija, dając coraz większe możliwości za stałą cenę. 

Obecnie, pracuje przy jego pomocy ponad 3000 firm.
Program jest stale aktualizowany poprzez własny serwis www. 

Firma zapewnia wsparcie techniczne użytkownikom programu, umożliwia także szkolenia w zakresie obsługi C-GEO.

Cechy programu C-GEO:
1. Współpraca z tachimetrami, niwelatorami kodowymi i rejestratorami w przetwarzaniu danych terenowych.
Na liście obsługiwanych tachimetrów są wszystkie dostępne w Polsce (np. FOOIF, Geodimetr, Leica, Nikon, Sokkia, South, Topcon, Trimble,  Pentax, Zeiss i inne).
Program odczytuje też dane z niwelatorów kodowych Leica NA, Sprinter, Sokkia SDL, Topcon DL, Trimble DiNi.

2. Rozwiązywanie najważniejszych zadań obliczeniowych spotykanych w geodezji :
niwelacja techniczna (w wersji PRO  także precyzyjna), tachimetria, wcięcia (kątowe, liniowe, wstecz, przestrzenne, z wyrównaniem, kombinowane), przecięcia (prostych, prostych z okręgiem, itp.), powierzchnie działek i użytków, rozliczanie użytków w działkach, podziały działek na zadaną powierzchnię, ciągi poligonowe, domiary, rzutowanie, obliczenia biegunowe, tyczenie biegunowe, dzienniki kątów/boków/kierunków, transformacje współrzędnych Helmerta/afiniczna (w wersji PRO także między układami WGS/65/2000/92/lokalnymi), regulacja jezdni suwnic.
Wbudowany edytor raportów umożliwia między innymi wybieranie do wydruku lub eksportu określonych wyników obliczeń (np. tylko Tachimetrii, wykonanej w określonym dniu).

3. Nieograniczona baza współrzędnych geodezyjnych (z bazą szkiców geodezyjnych), która może być dowolnie kształtowana przez użytkownika (np. dodawanie nowych pól informacyjnych). Użytkownik może korzystać z tabeli kodów zgodnej z instrukcją K1, lub definiować własne zestawy kodów. Na bazie można wykonywać kilkadziesiąt różnych operacji przetwarzania danych (np. przesiewanie punktów i sortowanie według zadanych kryteriów, renumeracja, wyszukiwanie punktów bliskich, transformacje, zaznaczanie, itp.).
Współrzędne mogą być importowane z różnych formatów (tekstowych, GeoInfo, EwMapa, itd.). Baza jest ściśle powiązana z mapą – a więc nowy punkt w bazie trafia też na mapę i odwrotnie.
Z punktów w bazie może także być utworzone np. stanowisko tachimetryczne – czyli zadanie odwrotne do wyznaczenia współrzędnych z obserwacji tachimetrycznych.

4. Zintegrowana mapa numeryczna z bazą współrzędnych i modułami obliczeniowymi :

- mapa (treść wektorowa i rastrowa) zgodna jest z instrukcją K1, oraz np. z GeoInfo,

- umożliwia umieszczenie w podkładzie skalibrowanych map rastrowych do wektoryzacji ,

- powstaje jednocześnie z bazą współrzędnych,

- może być zasilana danymi zewnętrznymi (import) lub eksportowana do innych programów CAD/GIS w postaci wektorowej (np. DGN,SHP,XML,DXF ),

- efektywne tworzenie większych opracowań mapowych poprzez funkcje przyspieszające powstawanie mapy (np. baza często wstawianych tekstów na mapach

- zaawansowane edytory obiektów mapowych,

- szybka zmiana atrybutów rysowanych obiektów i kilkadziesiąt innych opcji),

- mapa również może być w całości transformowana z jednego układu do innego (np. z lokalnego do 1965 lub z 1965 do 2000),

- łatwe osadzanie na mapie informacji i obrazów z innych programów np. MS Excel (tabele, rysunki) oraz równie proste przenoszenie obrazów z mapy oraz wyników obliczeń z edytora raportów do MS Word, 

- drukowanie mapy możliwe jest według różnych wariantów – całość, obszar ograniczony wskazanym zakresem, sekcją, fragment mapy wstawiony do formularza (np. mapy zasadniczej),

import i eksport map i ich fragmentów do formatów DXF /DWG /DGN /SHP /MIF /GML /EWMAPA /GEOINFO i innych, eskport do plików rastrowych (TIFF/PDF/JPG) z georeferencją.

5. Tworzenie i obsługa własnych baz danych SQL powiązanych z obiektami na mapie (funkcje GIS). Baza danych może być powiązana np. z działkami na mapie, co umożliwia założenie ewidencji gruntów. Ponadto, dla obiektów znajdujących się w bazie, można tworzyć zapytania SQL (np. zaznaczenie obiektów o powierzchni większej niż 1000m2).

6. Dodatkowe moduły narzędziowe: edytory symboli, formularzy i kodów , szablonów mapowych użytkownika, przeglądarka plików GIS umożliwiająca odczyt plików SHP/SWDE/MIF/GML.

7. Zarządzanie danymi - eksplorator projektów – funkcja umożliwiająca łatwy dostęp do baz współrzędnych, map i zadań obliczeniowych, wyszukiwanie map według różnych kryteriów, szybki podgląd map, wykonywanie archiwizacji projektów, kontrolowane udostępnianie opracowań mapowych innych członkom zespołu, grupowanie pewnych typów projektów w foldery (np. wszystkie opracowania realizacyjne), wyszukiwanie punktów znajdujących się w jakichkolwiek projektach już opracowanych (według zadanych kryteriów – np. sekcja, numer punktu), itd

Program C-Geo V8 jest dystrybuowany w wersji Standard i w wersji PRO

Dodatkowe możliwości C-GEO Professional w stosunku do wersji Standard:

1.

- Wersja standard: import/eksport tylko Plik 8.txt / ewmapa / dxf

- Wersja PRO posiada: import i eksport map i ich fragmentów do formatów :DXF /DWG /DGN /SHP /MIF /GML

/EWMAPA /GEOINFO i innych, eskport do plików rastrowych (TIFF/PDF/JPG) zgeoreferencją

2. Wzbogacony edytor raportów (przenoszenie do MS WORD, konfiguracja nagłówków i stopek, itp.).
3. Dodatkowy pasek narzędzi do projektowania na mapie (obliczenia, obrót i przesuwanie obiektów, itp.).
4. Transformacje międzyukładowe ( 65 92 2000 układ geograficzny).
5. Dodatkowe moduły w wersji podstawowej: suwnice, dziennik kierunków generowany z tachimetrii, niwelacja precyzyjna.

 


Krótki opis C-GEO


C-Geo – zaawansowany system obliczeniowo-mapowy
Program C-Geo w wesji Standard, czy też Professional jest unikalnym na polskim rynku systemem obliczeniowo-mapowym.
W pełni zintegrowany profesjonalny system obliczeniowo-mapowy posiadający wiele zaawansowanych funkcji geodezyjnych, umożliwiający opracowywanie map na poziomie takich programów jak MicroStation, AutoCAD czy EwMapa.

Cechy programu C-GEO wersja Standard:

Współpraca z tachimetrami, niwelatorami kodowymi i rejestratorami w przetwarzaniu danych terenowych.
Na liście obsługiwanych tachimetrów są wszystkie dostępne w Polsce (np. Geodimetr, Leica, Nikon, Sokkia, Topcon, Pentax, Zeiss i inne).
Program odczytuje też dane z niwelatorów Leica NA, Sprinter, Sokkia SDL, Topcon DL, Trimble DiNi.
Specjalnie do pracy z C-GEO został także opracowany program MGEO dla komputera polowego Psion WorkAbout. Pozwala on na realizację wszystkich obliczeń w terenie i rejestrację tachimetrii, niwelacji, przekrojów, itp.

Rozwiązywanie najważniejszych zadań obliczeniowych spotykanych w geodezji:
niwelacja techniczna i precyzyjna, tachimetria, wcięcia (kątowe, liniowe, wstecz, kombinowane, przestrzenne), przecięcia (prostych, okręgów), powierzchnie działek i użytków,
podziały działek na zadaną powierzchnię, ciągi poligonowe, domiary, rzutowanie, obliczenia biegunowe, tyczenie biegunowe, transformacje współrzędnych (Helmerta i afiniczna), redukcje odwzorowawcze (65, 2000), rozliczanie użytków w działkach, analiza topologii, dzienniki kątów i boków itp.

Nieograniczona baza współrzędnych geodezyjnych (z bazą szkiców geodezyjnych), która może być dowolnie kształtowana przez użytkownika (np. dodawanie nowych pól informacyjnych).
Na bazie można wykonywać kilkadziesiąt różnych operacji przetwarzania danych (np. przesiewanie punktów i sortowanie według zadanych kryteriów, renumeracja,
wyszukiwanie punktów bliskich, transformacje, zaznaczanie, itp.).
Współrzędne mogą być importowane z różnych formatów (tekstowych, EwMapa, itd.). Baza jest ściśle powiązana z mapą – a więc nowy punkt w bazie trafia też na mapę i odwrotnie.
Z punktów w bazie może także być utworzone np. stanowisko tachimetryczne – czyli zadanie odwrotne do wyznaczenia współrzędnych z obserwacji tachimetrycznych.

Zintegrowanie mapy numerycznej z bazą współrzędnych i modułami obliczeniowymi. Mapa (treść wektorowa i rastrowa) zgodna jest z instrukcją K1, oraz np. z GeoInfo.
Powstaje jednocześnie z bazą współrzędnych i przetwarzaniem danych w modułach obliczeniowych. Może być zasilana danymi zewnętrznymi (import) lub przekazywana do innych programów CAD w postaci wektorowej (np. DXF).

Efektywne tworzenie większych opracowań mapowych poprzez funkcje przyspieszające powstawanie mapy (np. baza często wstawianych tekstów na mapach, zaawansowane edytory obiektów mapowych, szybka zmiana atrybutów rysowanych obiektów i kilkadziesiąt innych opcji).

Dodatkowe moduły narzędziowe: edytory symboli, formularzy i kodów, szablonów mapowych użytkownika

Zarządzanie danymi - eksplorator projektów – funkcja umożliwiająca łatwy dostęp do baz współrzędnych, map i zadań obliczeniowych, wyszukiwanie map według różnych kryteriów,
szybki podgląd map, wykonywanie archiwizacji projektów, kontrolowane udostępnianie opracowań mapowych innych członkom zespołu, grupowanie pewnych typów projektów w foldery
(np. wszystkie opracowania realizacyjne), wyszukiwanie punktów znajdujących się w jakichkolwiek projektach już opracowanych (według zadanych kryteriów – np. sekcja, numer punktu), itd.
Na zamówienie możliwe jest udostępnienie wersji międzynarodowej (zawiera obsługę języków niemieckiego, angielskiego i polskiego; program w wersji niemieckiej posiada zestaw niemieckich symboli, linii i kodów).

Pod względem obliczeń umożliwia realizację wszelkich zadań geodezyjnych:
Całość obliczeń zarządzana jest przez menadżera projektów, wyniki organizowane poprzez automatycznie tworzone raporty.
C-Geo współpracuje z wszelkimi możliwymi rejestratorami i tachimetrami, umożliwia stworzenie własnej nieograniczonej bazy współrzędnych
i transformację tych współrzędnych pomiędzy układami (wersja Pro).

Funkcje obliczeniowe programu możesz rozbudować o dodatkowe moduły:

Każdy projekt obliczany w programie C-Geo ma automatycznie przypisaną mapę na której pojawiają się wyliczone przez nas współrzędne.
Przejście pomiędzy obliczeniami, a mapą odbywa się na zasadzie zakładek i jednego kliknięcia.
Narzędzia mapowe C-Geo oferują funkcjonalność bliską takim profesjonalnym programom jak MicroStation, AutoCAD, czy EwMapa
(z którymi to współpracuje na zasadzie import/eksport).
Masz więc możliwość pracy na dowolnie definiowanych warstwach, funkcje przyspieszające powstawanie mapy (np. baza często wstawianych tekstów,
zaawansowane edytory obiektów mapowych, szybka zmiana atrybutów rysowanych obiektów), łatwe osadzania na mapie informacji i obrazów z innych programów np. MS Excel (tabele, rysunki).
Cechą wyróżniającą C-Geo jest automatyczna zmiana rysunku w przypadku zmiany współrzędnych, które go tworzą.
Oczywiście masz możliwość cofnięcia lub ponowienia wszelkich zmian wykonanych na mapie, a całość rysunku możesz wyeksportować
(lub zaimportować) do (z) wspomnianych już MicroStation, AutoCAD, czy EwMapy z zachowaniem rozwarstwienia, grubości i kolorów linii oraz tekstów.
Drukowanie mapy możliwe jest według różnych wariantów – całość, obszar ograniczony wskazanym zakresem, sekcją, fragment mapy wstawiony do formularza (np. mapy zasadniczej).

Jak każdy profesjonalny program mapowy C-Geo zapewnia obsługę rastrów na wysokim poziomie.
Realizowane jest to przez moduł:
wektoryzacja rastra - umożliwia wczytanie plików graficznych w różnych formatach graficznych, ich kalibrację oraz transformację pomiędzy układami

Jeżeli potrzebujesz jeszcze większej funkcjonalności odnośnie rastrów, zarządzania nim oraz importów i eksportów, system C-Geo oferuje dodatkowy program C-Raster.
Wersję Standardową lub Professional C-Geo możesz oprócz tego dodatkowo rozszerzyć o moduł:
menedżer plików typu centroidy/GEO, CTD, SWD, XML - oferuje hurtową konwersję plików rastrowych i wczytanie centroidów działek, import wektorowych map ewidencyjnych w standardzie GML/XML, automatyczne wygenerowanie map i tabel z podziałem na obręby, szybkie wyszukanie żądanej działki oraz jej wydruk

Do systemu C-Geo należy jeszcze przeglądarka map C-Geo - C-Geo View, o której więcej dowiesz się z rozdziału Funkcjonalność a cena oprogramowania geodezyjnego, oraz C-Geo na Pocket PC – temu rozwiązaniu poświęcony jest osobny poradnik – Obliczenia i mapa w terenie – jak to możliwe?

C-RASTER

Program C-RASTER opracowaliśmy w celu pomocy w obróbce plików rastrowych wczytywanych do programu C-GEO. 

Posiada on proste narzędzia graficzne, ponadto może być wykorzystywany nie tylko jako wsparcie dla C-GEO, lecz również innych programów, np. GeoInfo, Microstation, Ewmapa, Mikromap.

C-RASTER rozpoznaje wszystkie popularne formaty plików graficznych (BMP, JPG, TIFF, PCX itd.), a także pliki zawierające informacje o wpasowaniu plików graficznych, np. CIT
(raster wpasowany za pomocą I/RAS dla Microstation), TIFF (razem z TFW - ArcView) i GeoTiff (formaty CIT i GeoTiff są obsługiwane tylko w zakresie odczytu).

Najważniejszą funkcją dla użytkowników C-GEO jest możliwość wczytywania i przetwarzania już wpasowanych plików rastrowych RCF (format pliku graficznego wpasowanego w C-GEO). 

Dzięki temu łatwo dokonać zmian (wyciąć niepotrzebny fragment rysunku, usunąć zanieczyszczenia) na już wpasowanych rastrach bez konieczności ich ponownego wpasowywania. 

Po wykonaniu tych czynności wystarczy zapisać zmiany w programie C-RASTER, powrócić do pracy w C-GEO, odświeżyć widok mapy i zobaczyć już zmodyfikowany podkład rastrowy.

Plik graficzny można także pozyskać bezpośrednio za pomocą skanera, jeżeli taki jest podłączony do komputera i są zainstalowane sterowniki do jego obsługi. 

Dzięki temu nie ma konieczności wdrażania dodatkowego oprogramowania do skanowania, często nie w polskiej wersji językowej.

Za pomocą C-RASTRA można również zmienić parametry graficzne rysunku (np. kontrast, zamiana na odcienie szarości, obrót i inne), wykorzystać dostępną "gumkę", wyciąć prostokątem
lub wielobokiem nieregularnym wybrany fragment (np. opis pozaramkowy), wstawić inny rysunek lub jego fragment (np. dołączyć drugi raster z dysku), narysować element graficzny (prostokąt, łuk, łamana, itd.),
wprowadzić tekst, wypełnić obszar kolorem lub szrafurą itp. 

Przy pracy z rysunkami przydaje się także "lupka", która umożliwia oszczędzenie czasu traconego na powiększanie mało widocznych elementów obrazu. Użytkownik może zmienić także format pliku graficznego,
np. plik BMP zapisać jako JPG (skompresowany) lub kolorowy jako czarno-biały. Wczytane rysunki można drukować w różnych skalach - w rozmiarze rzeczywistym, dopasowane do strony, wybrany fragment.

Transformacja między układami 65 a 2000 (opcja dostępna w menu "Efekty -> Transformacja rastra 65 2000").
W okienku, które pojawia się po wybraniu tej opcji należy ustawić parametry rastra wyjściowego i docelowego. 

Dodatkowo można określić czy w czasie transformacji uwzględniane mają byc korekty globalne oraz wskazać jaki ma być zastosowany kolor tła.

Obsługa rastrów z parametrami wpasowania zapisanymi w plikach:

W opcjach dodana została możliwość włączenia tworzenia ww plików przy zapisie rastra na dysk.

Mozliwość odczytu i zapisu plików tiff z paletą kolorów.Instrukcje do C-Geo
1. Wprowadzenie
2. Instrukcja
cGeoZasiewy dla Pocket PC.

W 2005 roku na potrzeby kampanii kontroli zasiewów opracowaliśmy oprogramowanie które pozwala na pomiar, rejestrację i przesyłanie danych kontrolowanych działek rolnych. 

Program ten nazywał sie Geozasiewy. Następcą tego programu jest cGeoZasiewy
Zarówno rolnicy jak i geodeci wykonujący prace na rzecz rolnictwa wiedzą, że strategia wspomagania obszarów wiejskich przez Unię Europejską jest nadal realizowana poprzez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
Ostatnio środowisko geodezyjne obiegła informacja o przetargu ogłoszonym przez ARiMR, na zakup 140 odbiorników GPS, które będą stanowiły wyposażenie inspektorów terenowych realizujących kontrolę płatności. Specyfikacja zamówienia (dostępna pod adresem http://www.arimr.gov.pl/uploads/media/DZP-2610-5-SIWZ.pdf ) określa warunki techniczne jakie ma spełniać oferowany sprzęt i wbudowane oprogramowanie. 

Program cGeoZasiewy spełnia postawione wymagania, a ARiMR zakupił już wcześniej ponad 40 instalacji cGeoZasiewy wraz z odbiornikami Trimble GeoXM

Funkcje podstawowe:

 • możliwość zarządzania kolekcją gospodarstw
 • obiekty wyświetlane na mapie rozdzielone są pomiędzy warstwy
 • import danych w formatach: SHP, TIFF i JPG z georeferencją, XML (mapy ewidencyjne)
 • możliwość zmiany ustawień parametrów pracy odbiornika GPS
 • mozliwość pomiaru z pobieraniem poprawek z ASG EUPOS
 • możliwość rejestracji wyników pomiaru w układzie WGS-84 i układach lokalnych PUWG 1992 i 2000
 • możliwość monitorowania liczby dostępnych satelitów i wartości PDOP podczas pomiaru
 • import danych w formatach: SHP, TIFF i JPG z georeferencją, XML (mapy ewidencyjne)
 • eksport danych w formatach: GML zgodny ze schematem dla ZSZiK, DXF, tekstowym (z tabeli punktów)

Funkcje pomiarowe:

 • pomiar pola powierzchni i obwodu w czasie rzeczywistym
 • tryb pomiaru powierzchni – ciągły (interwał czasowy) oraz punktowy
 • łączenie pomierzonych punktów w obiekty powierzchniowe oraz wyznaczenie ich pola powierzchni i obwodu
 • wyznaczenie w terenie położenia punktu o zdefiniowanych współrzędnych – nawigacja do punktu
 • wizualizacja graficzna mierzonego obiektu w trakcie pomiaru na mapie wektorowej oraz rastrowej
 • rejestracja wyłączeń poprzez wpisy w polu identyfikator
 • tworzenie obiektów punktowych poprzez wskazanie na tle podkładu mapowego
 • możliwość edycji atrybutów opisowych gospodarstwa wynikających ze schematu GML
 • możliwość edycji współczynnika tolerancji pomiaru dla gospodarstwa