Edytory, procesory tekstu

Programy umożliwiające wprowadzanie tekstu, zwykle umożliwiają rozbudowaną edycję i formatowanie, łączenie tekstu z grafiką, tworzenie tabel, oraz oferują szereg niezwykle przydatnych zautomatyzowanych funkcji (przypisy, spisy treści, kontrola poprawności pisowni, komentarze i wiele innych).

Edytor tekstu – program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, 
Do  nadawania zaawansowanych cech formatowania  służy procesor tekstu.
W zależności od zastosowań, edytory tekstu nie mają w ogóle możliwości zajmowania się wyglądem i formatowaniem tekstu, skupiając się tylko na wprowadzaniu samych znaków,
lub też mają te możliwości bardzo ograniczone.

Edytory tekstu, podobnie jak programy wielu innych kategorii, mogą być zarówno proste (posiadający funkcje podstawowe, wystarczające do napisania zwykłego tekstu),
jak i skomplikowane (umożliwiający operacje blokowe, podświetlanie składni, makra itp.).
Przykładem prostego edytora tekstu w środowisku Unix jest vi,
przykładem edytora rozbudowanego jest napisany przez Richarda Stallmana emacs,
natomiast jednym z zaawansowanych edytorów pracujących w trybie znakowym dla DOS jest Aurora.

Edytory tekstu, które nie wyświetlają automatycznie aktualizowanego tekstu na ekranie i pozwalają tylko na edycję poszczególnych linii są nazywane edytorami wierszowymi. 
Przykładami takich programów są TECO, ed i wzorowany na nim edlin. Obecnie ich użycie ogranicza się do skryptów oraz sytuacji w których inne edytory nie są dostępne.
Przeciwieństwem edytorów wierszowych są edytory ekranowe, które wyświetlają aktualizowany na bieżąco tekst.
Do pierwszych takich programów należą oryginalne implementacje Emacsa i vi.

Edytory ogólnie  można podzielić ogólnie  na

Mogą być edytory 

Kiedyś popularnymi procesorami tekstu pracującymi w DOS były:

Póżniej popularnymi edytorami były:

Edytory popularne w Windows:


Edytory w środowisku DOS

1. Edytory tekstowe

Edytor EDIT

Edytor znakowy, służy do redagowania niesformatowanych zbiorów tekstowych, zwanych zbiorami/plikami ASCII. Zbiór/plik niesformatowany składa się wyłącznie ze znaków reprezentowanych kodami ASCII. Służy do pisania prostych tekstów, programów, plików konfiguracyjnych itp. By pisać polskimi literami, w DOS trzeba uruchomić wcześniej dodatkowy program, np. do załadowania znaków w kodzie Mazovia lub Latin.

Edytor EDIT dostarczany z systemem operacyjnym DOS oraz Windows 9x.
W DOS - plik EDIT.COM (stowarzyszone pliki: EDIT.HLP, QBASIC.EXE). Uwaga: w DOS wspolpracuje z programem QBASIC.EXE - nie można go wykasować, musi być w scieżce poszukiwań programów (PATH w Autoexec.bat)

 

Pasek dolny w edytorze:
Informacja: MS-DOS Editor, Press ALT to activate menus - nacisnąć ALT by uaktywnić menu - w DOS
F1 - pomoc
W prawym dolnym rogu - nr wiersza i kolumny położenia kursora

Menu górne:

File Plik

Edit Edycja

Search Wyszukaj

Options Opcje

Pomoc

Klawisze i kombinacje klawiszy:

Ruchy kursora:

Korygowanie tekstu

Wstawianie:

Kopiowanie:

Ctrl+Ins lub Ctrl+C - kopiowanie do schowka

Znajdowanie:

Zastępowanie

Ctrl+Q,A Opcje: Znajdź i weryfikuj, znajdź wszystko, rezygnuj, help

Wybór:

Zaznaczenie tekstu (podświetlenie)

Kasowanie:

Wstaw znaki specjalne

Ctrl+P, Ctrl znak


Cwiczenia z EDIT

Ćwicz 1.

Zainstaluj program Latin do polskich liter w standardzie Latin: LATIN [Enter]

Uruchom Edit: EDIT.

Nacisnij Esc by przejść do edycji.

Napisz tekst:

Młode źrebię skacze po łące.
Żołnierz czuwa na wieży.
Padł śnieg i dróżka była śliska.
Młodzi chłopcy grają w koszykówkę.

Powiel ten tekst raz poniżej:
Zaaznacz blok, naciskając Shift i trzymając go, kursorem zjedź do końca tesktu (podswietl go).
Przesun kursor na wskazane miejsce i skopiuj tekst z bufora - Shift+Ins.

Zapisz tekst na dysk pod nazwa PROBA.TXT - ALT F [Enter] Save As - nazwa

Sprawdzić usuwanie bloku, szukanie tekstu, zastepowanie tekstu, przemieszczanie sie kursorem itp.

Ćwicz. 2

Otworz nowy plik (Alt F New) i napisz tekst z ramkami i symbolami matemat:
Znaki specjalne uzyskujemy naciskając Alt i trzymajac go z klaw. numerycznej wpisujac kod znaku, np. Alt 196.
Symbole tabeli pojed:
218 196 191

218 196

195 197

196 191

197 180

195 197

192 193

197 180

193 217

192 193 217
Sprawdzić Alt 195, 197, 180

Podobnie ramkę podwójną: 201, 205, 203, 187, 204, 206, 185, 200, 186, 202, 188

Kody matematyczne: 238, 239, 240, 241, 242, 243, 246, 247, 248, 249, 251 252

Grube ramki: 219, 178, 177, 176


EDLIN

W pierwszych wersjach DOS był dostępny tylko edytor wierszowy EDLIN.


Edytory języków programowania

Między innymi

Przykład ekranu z edytorem Turbo Pascala 7 dla DOS. Umożliwia edycję kilku plików.


Edytor Norton Commandera - NCEdit

Uruchamia się go z poziomu Nortona Commandera przez F4 - edycja pliku istniejącego lub Shift F4 - edycja nowego pliku.
Edytory pracujące w systemie Windows

Notatnik to prosty edytor tekstu dołączany do systemu Microsoft Windows.

Notatnik jest podstawowym edytorem tekstu, który może być wykorzystany do tworzenia prostych dokumentów.
Notatnik jest najczęściej używany do przeglądania lub edytowania plików tekstowych (txt), jednak zdaniem wielu użytkowników Notatnik jest prostym narzędziem
służącym do tworzenia stron sieci Web.
Ponieważ Notatnik obsługuje tylko zupełnie podstawowe formatowanie, nie można omyłkowo zapisać specjalnego formatowania w dokumentach, które muszą zawierać wyłącznie zwykły tekst.
Jest to wyjątkowo użyteczne przy tworzeniu dokumentów HTML dla stron sieci Web, ponieważ znaki specjalne lub inne formatowanie mogą nie pojawiać się na opublikowanej stronie sieci Web,
a nawet mogą powodować wystąpienie błędów.
Pliki Notatnika mogą być zapisywane w standardzie Unicode, ANSI, UTF-8 lub big-endian Unicode.
Formaty te zapewniają większą elastyczność pracy z dokumentami, używającymi różnych zestawów znaków

Korzystanie z różnych formatów wersji językowych w Notatniku
Notatnik umożliwia tworzenie i otwieranie dokumentów w kilku różnych formatach: ANSI, Unicode, big-endian Unicode lub UTF-8.
Formaty te pozwalają pracować z dokumentami używającymi różnych zestawów znaków.
Dokumenty są domyślnie zapisywane jako standardowy tekst ANSI.
Standard Unicode jest zestawem wszystkich głównych rodzajów pisma, używanych na całym świecie.
Zawiera on zestawy znaków często wykorzystywane do zastosowań firmowych i komputerowych.
Zapisując dokument w standardzie Unicode, można zapisać znaki sterujące Unicode, ułatwiające kontrolowanie układu i kierunku tekstu w językach takich jak arabski lub hebrajski.
Niektóre czcionki nie mogą wyświetlać wszystkich znaków standardu Unicode.
Jeżeli w pliku tekstowym brak jest niektórych znaków, można zmienić czcionkę i użyć czcionki zawierającej odpowiednie znaki.
Czcionka Microsoft Sans Serif jest zwykle odpowiednią czcionką dla znaków Unicode.
Bajty (jednostka magazynowania) słów w dokumencie Unicode, utworzonym przy użyciu procesora big-endian, takiego jak Macintosh, są uporządkowane odwrotnie niż bajty słów w dokumencie utworzonym z wykorzystaniem procesora Intel. Najbardziej znaczący bajt ma mniejszy adres, a większe zakończenie słowa jest zapisywane jako pierwsze.
Aby udostępnić dokumenty użytkownikom tego typu komputerów, należy zapisać plik Notatnika w formacie big-endian Unicode.
Skrót UTF oznacza Universal Character Set Transformation Format (uniwersalny format transformacji zestawów znaków).
Format UTF-8 jest 8-bitową formą standardu Unicode.
Jeżeli używane są starsze nośniki transmisyjne, obsługujące tylko 8 znaczących bitów danych w poszczególnych bajtach, dokument należy zapisać w formacie UTF-8.
Więcej informacji o tych formatach można znaleźć w witrynie sieci Web konsorcjum Unicode Consortium.

Notatnik jest jednym z najczęściej używanych edytorów tekstowych.
Pliki wyjściowe (zapisywane zwykle z rozszerzeniem *.txt) nie zawierają żadnych informacji na temat stylów, dzięki czemu program nadaje się do edycji plików systemowych.
Notatnik może edytować pliki praktycznie każdego rodzaju, lecz nie potrafi poprawnie wyświetlić plików z innymi znakami końca linii (np. w formacie Unix lub Macintosh).

Pierwsze edycje Notatnika oferowały jedynie najprostsze funkcje, takie jak wyszukiwanie tekstu.
Nowsze wersje systemu Windows zawierają zaktualizowaną wersję programu umożliwiającą wyszukiwanie oraz zamianę tekstu oraz dostęp do funkcji za pomocą skrótów klawiaturowych.
W starszych wersjach programu (które dostępne były w systemach Windows 95, 98, ME oraz 3.1) istnieje 64-kilobajtowy limit wielkości edytowanego pliku.

Początkowo jedyną czcionką dostępną dla Notatnika był Fixedsys.
W systemach Windows NT 4.0 i 98 dodano możliwość zmiany czcionki, natomiast w Windows 2000 czcionkę Fixedsys zastąpiono czcionką Lucida Console.

W systemach opartych na Windows NT, Notatnik może edytować tradycyjne 8-bitowe pliki tekstowe oraz pliki tekstowe w formacie Unicode (zarówno UTF-8 jak i UTF-16,
a w przypadku UTF-16: little endian i big endian.

Do wielu zadań Notatnik zastępowany jest WordPadem lub innym procesorem tekstu, jak Microsoft Word. 

Jednakże Notatnik nie wymaga blokowania dostępu do pliku, więc plik może zostać uruchomiony przez inne procesy, użytkowników lub komputery, co nie byłoby możliwe przy użyciu WordPada. Dodatkowo Notatnik jest szybszy i łatwiejszy w obsłudze niż WordPad lub Microsoft Word, co jest związane z brakiem możliwości jakiegokolwiek formatowania tekstu.

Notatnik był do niedawna aplikacją dostępną jedynie na system Windows, lecz teraz można go uruchomić także na wolnodostępnym systemie operacyjnym ReactOS.
Program dołączony do ReactOS został stworzony dzięki pomocy zespołu WINE i jest udostępniany na licencji GNU Lesser General Public License (GNU LGPL).

Istnieje wiele zamienników Notatnika zawierających większą liczbę funkcji. Przykładami takich programów są: TED Notepad, EditPad Lite, Notepad++ oraz Notepad2.

Notatnik załączony do systemów Windows 2000 i Windows XP rozpoznaje pliki wykorzystujące Unicode nawet w przypadku braku znacznika kolejności bajtów.
Funkcja odpowiedzialna za ten proces jest jednak niedoskonała, skutkiem czego Notatnik rozpoznaje niektóre zapisane małymi literami w kodowaniu ASCII teksty jako UTF-16.
W rezultacie aplikacja odczytuje i wyświetla plik o treści np. "xxxx xxx xxx xxxxx" (istotne jest użycie małych liter oraz pogrupowanie znaków w 4 wyrazy o odpowiedniej długości tj. 4, 3, 3 i 5 znaków, jednak działają tylko niektóre kombinacje) jako zapisany w Unikodzie. Jeśli w systemie zainstalowana jest odpowiednia czcionka, Notatnik wyświetli ciąg znaków z alfabetu chińskiego.
W sieci pojawiały się różnego rodzaju mistyfikacje wykorzystujące ten fakt i interpretujące go jako easter egg. Podawane były różne teksty, pasujące do schematu tekstu, m.in. "bush hid the facts" (ang. Bush ukrył fakty) czy "this app can break" (ang. ten program może się zepsuć).
W wersji Notatnika dołączonej do Windows Vista błąd został usunięty.
Dodatkowo, jeśli chcemy stworzyć plik, w którym będą zapisywane logi, możemy w pierwszej linii napisać ".LOG" (nie dodając żadnych spacji po tym ciągu). Po zachowaniu i ponownym otworzeniu, na górze Notatnika pojawi się aktualna data.
Warto wiedzieć, iż zaznaczenie opcji Format>Zawijanie wierszy może zdezaktywować polecenie Widok>Pasek stanu, co przez niedoświadczonych użytkowników może zostać odebrane jako błąd aplikacji, gdy nagle ta opcja staje się niedostępna ("wyszarzona") bez zauważalnego powodu.

WordPad

Za pomocą programu WordPad można tworzyć i edytować proste dokumenty tekstowe lub dokumenty ze złożonym formatowaniem i grafiką.
Z dokumentem programu WordPad można łączyć informacje z innych dokumentów, można je także w nim osadzać.

Pliki programu WordPad można zapisywać w postaci plików tekstowych, plików w formacie rtf, plików tekstowych systemu MS-DOS lub plików standardu Unicode.
Powyższe formaty oferują większą elastyczność podczas pracy z innymi programami.
Dokumenty wykorzystujące wiele języków należy zapisywać w formacie rtf.

Program WordPad jest podstawowym edytorem tekstów zawartym w systemie Windows.
Edytor tekstów to program komputerowy, który może być używany do tworzenia, edytowania, wyświetlania i drukowania dokumentów tekstowych.
Korzystając z programu WordPad, można pisać listy, wypracowania i tworzyć inne proste dokumenty.
Można także zmieniać wygląd tekstu, w szybki sposób przenosić zdania i akapity, a także kopiować i wklejać tekst w obrębie dokumentu lub między dokumentami.

Okno programu WordPad

Aby otworzyć program WordPad, kliknij przycisk Start, Obraz menu Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie WordPad.

Obraz okna programu WordPadOkno programu WordPad

Okno programu WordPad składa się z czterech głównych części:
Pasek narzędzi. Pasek narzędzi zawiera przyciski odpowiadające podstawowym poleceniom, w tym operacjom zapisywania i drukowania.
Aby poznać funkcję przycisku, należy ustawić nad nim wskaźnik myszy. Zostanie wyświetlona etykieta z opisem funkcji przycisku.
Pasek formatu. Pasek formatu zawiera przyciski służące do formatowania tekstu w dokumencie. Można na przykład wybrać czcionkę, kolor i wyrównanie tekstu.
Linijka. Linijka służy do sprawdzania układu i rozmieszczania tekstu w dokumencie.
Obszar dokumentu. W tym obszarze można wpisywać tekst dokumentu, wprowadzać zmiany w tekście i stosować formatowanie.
Wpisywanie tekstu
Po rozpoczęciu pracy z programem WordPad wpisz tekst w obszarze dokumentu. Migająca pionowa linia, nazywana kursorem, Obraz kursora wskazuje miejsce, w którym pojawi się nowo wpisywany tekst. Aby przenieść kursor w obrębie tekstu, należy kliknąć miejsce, w którym ma pojawić się kursor.
Inaczej niż w przypadku maszyny do pisania podczas wpisywania tekstu w programie WordPad nie trzeba naciskać klawisza ENTER, aby przejść do nowego wiersza.
Po osiągnięciu końca aktualnie wpisywanego wiersza w programie WordPad tekst zostanie automatycznie przeniesiony do nowego wiersza.
Aby rozpocząć nowy akapit, należy nacisnąć klawisz ENTER.

WordPad – prosty procesor tekstów, który zawarty jest w prawie wszystkich wersjach Microsoft Windows, począwszy od Windows 95.
Zastąpił on procesor Windows Write.
WordPad pomocny jest przy formatowaniu i drukowaniu tekstu, jednak brakuje w nim zaawansowanych opcji, takich jak korekta pisowni czy obsługa tabel.
Do podstawowych zastosowań należy pisanie listów lub też krótkich prac autorskich.
Program standardowo obsługuje format RTF, chociaż nie jest w pełni zgodny z jego specyfikacją.
W systemach Windows XP SP1 i nowszych, wykorzystywana jest kontrolka RichEdit w wersji 4.1.
Poprzednie wersje obsługiwały również format "Word for Windows 6.0", kompatybilny z nowszymi wydaniami programu MS Word.
WordPad dla Windows XP posiada możliwość wielojęzycznej edycji tekstu. Umożliwia otwieranie plików MS Word od wersji 6.0 do 2003, jednak poprawne wyświetlenie formatowania nie zawsze jest możliwe. W przeciwieństwie do poprzednich wersji, nie można zapisywać dokumentów w formacie .doc (jedynie .txt. lub .rtf).
Windows XP Tablet PC Edition SP2 i Windows Vista wyposażone są w możliwość rozpoznawania mowy dedykowaną również dla WordPada.
W tych, jak i późniejszych systemach, kontrolka RichEdit obsługuje dodatkowe usługi (sprawdzanie pisowni, gramatyki itd) dzięki korzystaniu z Text Services Framework (TSF)[.
W Windows Vista obsługa czytania plików MS Word została usunięta z powodu błędnego renderowania i problemów z formatowaniem.
W celu przeglądania dokumentów Worda w dotychczasowych (97-2003) oraz nowszych wersjach (Open XML), firma Microsoft zaleca korzystanie z nieodpłatnego Word Viewera.
Natywna obsługa standardów Office Open XML i ODF planowana jest w wersji Wordpada przeznaczonej dla Winows 7. 

Microsoft Word

Microsoft Word – procesor tekstu firmy Microsoft, najpopularniejszy obecnie tego typu program na świecie.
Pierwotnie stworzony przez Richarda Brodie dla komputerów PC z systemem DOS w roku 1983.
Kolejne wersje powstawały dla Macintosha (1984), SCO UNIX i Windows (1989).
Pierwotnie samodzielny program, stał się później częścią pakietu biurowego Microsoft Office. Od wersji 2.0 dla Windows dostępny w wersji polskiej.

Pierwsze wydanie Worda dla komputerów z DOSem pod koniec 1983 roku nie zostało dobrze przyjęte.
Sprzedaż była o wiele niższa niż konkurencyjnych produktów, takich jak WordPerfect.
Popularność zyskała natomiast wersja dla komputerów Macintosh wydana w roku 1985.
Dobrze przyjęte zostało zwłaszcza drugie duże wydanie, wersja 3.01 z roku 1987 (wersja 3.00 była pełna błędów i szybko została wycofana).
Jak inne programy dla komputerów Macintosh, wersja ta działała w trybie "to co widzisz, otrzymasz na wydruku" (WYSIWYG).
Chociaż MS-DOS jest systemem opartym o środowisko znakowe,
Word był pierwszym procesorem tekstu dla PC-tów, który pokazywał pewne cechy formatowania, takie jak pogrubienie czy pochylenie czcionki, bezpośrednio w tekście edytowanym na ekranie.
Inne dosowe procesory tekstu, takie jak WordStar i WordPerfect, używały prostych, wyłącznie tekstowych metod, gdzie wyróżnienia były pokazywane jako znaczniki wokół wyróżnionego tekstu, a w najlepszym przypadku używano w tym celu odmiennych kolorów.
Cechą charakterystyczną programu, jak zresztą wszystkich programów dla systemu DOS, był swoisty zestaw poleceń.
Na przykład polecenie zapisania pliku w Wordzie wywoływane było sekwencją Escape-T-S, a ponieważ większość sekretarek nauczyła się już do tej pory obsługi WordPerfecta, firmy niechętnie zmieniały program na konkurencyjny, zawierający niewielką tylko ilość usprawnień.
Pierwsza wersja Worda dla Windows, kosztująca w roku 1989 500 dolarów, pokazywała przyszły kierunek rozwoju programu.
Wykorzystano doświadczenia z wersji dla systemu Mac OS: użyto standardowych poleceń systemu Windows do typowych operacji (jak control-S do zapisywania pliku).
Wraz z wydaniem Windows 3.0 w 1990 roku, sprzedaż zaczęła rosnąć (Word 1.0 działał znacznie lepiej z Windows 3.0 niż z poprzednimi wersjami Windows dla procesorów 386 i 286).
Wraz z wydaniem wersji 2.0 Worda dla Windows firma Microsoft zaczęła zdobywać przewagę na rynku procesorów tekstu.
Word nigdy nie miał poważnych rywali na Macintoshach, mimo istnienia programów takich jak Nisus, które posiadały takie możliwości jak zaznaczanie niespójnych obszarów,
które pojawiło się dopiero w Wordzie 2002 (Office XP) i pomimo przekonania niektórych użytkowników, że do programu nie wprowadzono żadnych znaczących poprawek
między wersją 3.01 w 1987 i 5.0 w 1991 roku.
Natomiast wielu użytkowników nadal wierzy, że Word 5.1 for Macintosh jest najlepszym z dotychczas napisanych procesorów tekstu, dzięki jego elegancji, względnej prostocie użycia i bogatym możliwościom. Za to wersja 6.0 dla Macintosha, wydana w 1994 roku została po prostu wyszydzona.
Była to pierwsza wersja, w której jądro kodu było identyczne dla Windows i dla Maków.
Często skarżono się, że jest to powolne, niezgrabne zasobożerne oprogramowanie.
Wersja dla Windows, która nastąpiła bezpośrednio po wersji 2.0, również została oznaczona jako 6.0, żeby ujednolicić nazewnictwo.
Kolejne wersje otrzymały więcej możliwości niż tylko przetwarzanie tekstu.
Narzędzie rysowania pozwala na wykonywanie prostych operacji z zakresu desktop publishing, takich jak dodawanie grafik do dokument, chociaż specjalizowany program będzie się niewątpliwie nadawał do tego lepiej. W kolejnych latach dodano między innymi obsługę wielu użytkowników, porównywanie dokumentów, wsparcie wielu języków i inne możliwości.
Microsoft Word jest obecnie najpopularniejszym procesorem tekstu, a podstawowy format tworzonych przez niego plików stał się de facto standardem, który muszą obsługiwać konkurujące produkty. Filtry eksportu i importu dla tego formatu zostały wmontowane w wiele procesorów tekstu, takich jak AbiWord czy OpenOffice.
Część tej funkcjonalności została osiągnięta przez inżynierię odwrotną, ponieważ specyfikacja formatu nie była w początkowych okresie jawna.
W kolejnych wersjach programu format zapisu zmieniał się zarówno w istotny jak i subtelny sposób. Specyfikacja formatów binarnych stosowanych w Office została opublikowana w 2009 roku].
Od wersji 2007 stosowany jest standard OOXML.
Word 2003 może opcjonalnie obsługiwać XML, przy użyciu publicznie udokumentowanego schematu zwanego "WordProcessingML", dostępnego we wszystkich odmianach Word 2003
i zaaprobowanego przez takie instytucje jak rząd Danii (por. OpenDocument)
Odmiana "professional" pozwala na bezpośrednie użycie schematów innych niż Microsoftowy.
Celem napisanej w Javie i dostępnej jako open-source biblioteki Apache POI jest umożliwienie czytania i zapisu plików w binarnym formacie Worda.
Tak jak inne programy z zestawu Microsoft Office, Worda można w dużym stopniu dopasować przy użyciu wbudowanego języka makr (pierwotnie był to WordBasic,
a poczynając od Worda 97 – Visual Basic for Applications). Jednak cecha ta pozwala również ukrywać w dokumentach wirusy komputerowe, jak na przykład wirus Melissa.
Z tego powodu, użytkownicy edytora powinni się upewnić, że poziom bezpieczeństwa ustawili na wysoki (Narzędzia/Makro→Zabezpieczenia).
Należy również zainstalować oprogramowanie antywirusowe. Pierwszym wirusem, o którym wiadomo że infekował pliki Worda był Concept, dość niegroźny, mający zademonstrować możliwość istnienia wirusów języka makr.
Od lutego 2007 roku na rynku dostępne jest nowe wydanie programu Word – 2007.
Nowa wersja ma całkowicie zmieniony interfejs – zamiast typowego menu zastosowano Wstążkę. Nowe wydanie ma być bardziej intuicyjne.

.Wersje MS Word

Wersje dla MS-DOS:

Wersje dla Apple Macintosh:

Wersje dla Microsoft Windows:

Wersje dla SCO UNIX:MS Word 2002

Menu górne
Word 2002

MS Word 2003
Program Word 2003,  wersja najpopularniejszego edytora tekstów, opracowano z uwzględnieniem doświadczeń i opinii użytkowników w celu dostarczenia nowatorskich rozwiązań,
które mogą służyć tworzeniu atrakcyjnych dokumentów i ułatwieniu współpracy z innymi użytkownikami

MS Word 2007

Od wersji 2007 zmieniony interfejs - zainstalowano wstażkę

Menu górne

Narzedzia główne
1
Wstawianie
2
Układ strony
3
Odwołania
4
Korespondencja
5

Recenzja
6

Widok

7Microsoft Word 2010

Microsoft Word 2010 to edytor tekstu, który wchodzi w skład najnowszego pakietu biurowego – Microsoft Office 2010.
Microsoft Word 2010 jest do pobrania za darmo z naszego serwisu download. Microsoft Word 2010 jest wszechstronny i może służyć do codziennej pracy biurowej, w szkole, domu lub do pisania książek. Microsoft Word 2010 jest najpopularniejszym i najbardziej cenionym edytorem tekstu na świecie.
Microsoft Word 2010 pozwala na rozbudowane formatowanie akapitów, tworzenie rozdziałów, spisów treści, przypisów i komentarzy.
Microsoft Word 2010 umożliwia pracę grupową przez sieć lokalną lub internet i śledzenie wprowadzanych zmian.
Microsoft Word 2010 obsługuje pliki multimedialne, ClipArty, pozwala na korzystanie z szablonów dokumentów, sprawdzanie pisowni lub słowników wyrazów bliskoznacznych.
Microsoft Word 2010 posiada wiele zmian i nowości w stosunku do poprzednika - łatwiejsza edycja obrazków, lepsze formatowanie tekstu i wykorzystanie czcionek OpenType,
lepsze wyszukiwanie w dużych dokumentach, bardziej intuicyjny tryb pełnoekranowy.

Office Word to jeden ze składników całościowego pakietu Microsoft Office.
Przedstawiona wersja jest najnowszą dostępną wersją w finalnej edycji oraz dostępną w języku polskim.
Korzenie aplikacji wchodzących w skład Microsoft Office to już dość długie lata funkcjonowania na rynku, co pozwoliło na mocne ugruntowanie pozycji rynkowej j
ak i poznanie potrzeb milionów użytkowników, a co za tym idzie dostosowywanie do tych potrzeb własnych aplikacji. 
Głównym zadaniem składnika Word jest umożliwienie przygotowania tekstowych dokumentów, w których osadzamy obiekty multimedialne.
Do dyspozycji w tym zakresie mamy narzędzie podstawowego formatowania tekstu jak i system szablonów.
Dodatkowo możliwe jest korzystanie z czcionek dostarczanych przez producenta, jak i doinstalować swoje własne rozszerzenia.
W kontekście multimediów, możemy skorzystać z gotowych obiektów typu ClipArt czy diagramów SmartArt.
Integracja aplikacji Word z witryną internetową office, pozwala na dodatkowe rozszerzenie możliwości w opisywanych kwestiach.
Office Word posiada zaimplementowane rozbudowane narzędzia służące do wydajnej pracy biurowej także w kontekście przenośności projektów.
Współpracuje doskonale z innymi aplikacjami spod znaku pakietu Microsoft Office, a także mocno integruje się z systemem operacyjnym, co zapewnia komunikację z innymi aplikacjami.

Dość gruntownie został zmieniony całościowy interfejs, który stał się o wiele bardziej przyjazny i przejrzysty dla zwykłego użytkownika.
Dla osób na co dzień używających aplikacji do konkretnych zadań, przygotowano system ułatwień oraz organizacji najczęściej używanych opcji w obrębie pasków narzędziowych.
W pracy grupowej przyda się często także rozbudowany system pracy grupowej oraz współdzielenia plików projektu.
W skład aplikacji wchodzi w tym zakresie mocno skalowalny system współpracy sieciowej jak i współpracy z serwerami.
Wszystkie opcje dostępne w zakresie pracy grupowej zostały dostosowane do standardu workflow, czyli systemu obiegu dokumentów.
Jest to nowość, która implementowana jest także w takich aplikacjach jak Office Sharepoint 2007 jak i Windows SharepointServices 3.0.

Bardzo ważną nowością jest dodanie możliwości zapisu dokumentów w formacie, który korzysta w pełni z języka XML.
Dokumenty Microsoft Office zapisywane w formacie z rozszerzeniem docx udało się dzięki zastosowaniu wspomnianej technologii odchudzić
do około połowy rozmiaru w stosunku do zapisywania w tradycyjny sposób.

Microsoft Word 2010 to najnowszy edytor tekstu pakietu

Microsoft Office.
Mimo, że jego poprzednik, Office 2007, był sygnowany numerem 12, to najnowszy pakiet giganta z Redmond posiada numer 14 ze względu na przesąd.
W najnowszym Wordzie możemy oczekiwać zarówno nowych funkcji
jak i unowocześnionego wyglądu
.
Wersje dostępne w chwili obecnej w internecie to wersje Microsoft Word 2010 Beta, rozpowszechniane za darmo przez Microsoft w celach testowych.
Oficjalną wersję testową Microsoft Word 2010 za free będzie można przetestować już wkrótce. Microsoft Word 2010 dostępny będzie po polsku.

Microsoft Word 2010 to program, w którym zmiany estetyczne idą w kierunku ujednolicenia z Windows 7.
Wśród najważniejszych zmian w wyglądzie interfejsu znajdziemy upiększone elementy wstążki.
W Word 2010 znajdzie się zintegrowana opcja tworzenia zrzutu ekranu. Klikając polecenie „Screenshot” Word zaproponuje kilka opcji wyglądu dokumentu docelowego.
Narzędzia rysowania zostaną wyposażone w możliwość usuwania tła ze zdjęć. Do funkcji WordArt dodano nowe efekty oraz możliwość szybkiego podglądu.

Nowinki czekają na nas w dziedzinie formatowania tekstu. Microsoft Word 2010 pozwala na coraz bardziej urozmaicone upiększanie tekstu -
wypełnianie, obrysowywanie i podkreślanie liter różnorodnymi stylami efektów w każdym kolorze.
Dodatkowo, tekst można opatrzyć lustrzanym odbiciem, barwną poświatą lub jednym z wielu trójwymiarowych efektów.
W najnowszym Word 2010 będzie kilka możliwości wklejania tekstu - w formacie oryginalnym, formacie ustawionym w danym miejscu dokumentu lub jako tekstu bez formatowania.
Microsoft wprowadza także ścisłą integrację z internetem. Wstawiony obraz będzie można zmienić przy pomocy efektów nie ustępujących tym, z programów graficznych.
Wprowadzono także interesująca funkcje ligatury, czyli możliwość płynnego łączenia tekstu.

Obecnie w obiegu jest jedyne wersja testowa udostępniona przez Microsoft Connect dla wybranych użytkowników.
Nie jest została na razie ujawniona data oficjalnej premiery Office 14.
Szkoda, że data wydania wersji RTM (gotowej do produkcji) nie zbiegła się z datą wydania systemu Windows 7, tak jak miało to miejsce w przypadku Office 2007 i Windows Vista.
Można jedynie przewidywać, że Microsoft Office 2010 pojawi się na półkach sklepowych na przełomie 2009 i 2010 roku.Co nowego w word 2010 - tekst po angielsku

Menu w Word 2010

1


2

Wolne oprogramowanie

AbiWord

Jest wolnodostępnym procesorem tekstu rozpowszechnianych na warunkach licencji GPL, który pracuje w systemach GNU/Linux ze środowiskiem GNOME, Mac OS X, Microsoft Windows i innych.
Początkowo był to produkt firmy SourceGear Corporation, ale ostatecznie firma zdecydowała, że program ten będzie rozwijany jako całkowicie wolny projekt.
Program ten posiada wiele filtrów dla formatów takich jak RTF, HTML, LaTeX i Microsoft Word. Macierzysty format pliku AbiWorda oparty jest na XML.
Trwają prace nad przyjęciem uniwersalnego formatu wymiany danych OpenDocument, obecnie jest on obsługiwany przez filtr.
Wersja 1.0 została wydana 19 kwietnia 2002 r., wersja 2.0 - 15 sierpnia 2003 r. Aktualna wersja stabilna nosi numer 2.6.3 i posiada obsługę formatu OpenDocument.
Wersja 1.0 nie obsługiwała tabel, robi to dopiero wersja 2.0.x.


OpenOffice

OpenOffice.org (potocznie: OpenOffice, OOo, OO) – pakiet oprogramowania biurowego Open Source.

Oprogramowanie jest konkurencyjne dla pakietów: Sun StarOffice, IBM Lotus Symphony, Apple iWork, Corel WordPerfect Office i Microsoft Office.
Jego kod bazuje na starszym pakiecie StarOffice, napisanym przez niemiecką firmę Star Division.
13 października 2000 Sun opublikował kod źródłowy pakietu (okrojony jedynie o części nie należące do firmy) powołując jednocześnie do życia projekt OpenOffice.org.
OOo stanowi bezpłatną alternatywę dla Microsoft Office, ale można go też kupić: zwykle w cenę wersji pudełkowej jest wliczony koszt usługi wsparcia technicznego, uaktualnień oraz różne dodatki, np. profesjonalne szablony dokumentów, certyfikat czy program do graficznej obsługi baz danych Kexi.
Najważniejszą nowością wersji 2.0 pakietu jest własny system obsługi relacyjnych baz danych (OpenOffice.org Base), unowocześniony został interfejs wywodzący się jeszcze z pakietu StarOffice. Arkusz kalkulacyjny został rozszerzony do 65536 wierszy (tyle, ile miał Microsoft Excel do wersji 2003 włącznie), znacznie udoskonalono też program prezentacyjny Impress.
Administratorzy otrzymają narzędzia do sieciowej instalacji pakietu.
Nowością jest otwarty format plików OpenDocument - zgodny z normą (ISO/IEC 26300).

Składniki pakietu
Pakiet obsługuje też eksport lub import między innymi
Od wersji 3.0 obsługuje również dokumenty Microsoft Office 2007 (DOCX).
Wersja 2.0 nie obsługiwała tego formatu, dlatego też firma Novell dla dystrybucji SUSE, oraz dla własnego forka OpenOffice.org, stworzyła wtyczkę, pozwalającą operować także na tym formacie pliku.

OpenOffice.ux.pl to jedna z kompilacji polskiej wersji popularnego pakietu biurowego OpenOffice.org.

Program został spolszczony (przetłumaczony) przez firmy Ux Systems, OpenOffice Polska oraz wolontariuszy.
Użytkownicy mają do dyspozycji nie tylko polską wersję wszystkich programów pakietu, ale również całkowicie przetłumaczoną pomoc.
Obecnie najnowszym wydaniem jest wersja 3.1.0-1, dostępna dla systemów Windows oraz Linux.

OpenOffice.ux.pl oferowany jest w dwóch wersjach:
  1. Darmowej, do pobrania z serwera,
  2. Płatnej. Jest to tzw. wersja pudełkowa. Użytkownik otrzymuje płytę z oprogramowaniem, wraz z różnymi dodatkami.
    Dodatkowo przez określony okres można korzystać z pomocy technicznej.

OpenOffice Polska Sp. z o.o. – polska firma informatyczna z siedzibą w Piasecznie.

Podstawowy profil działalności to produkcja, dystrybucja oraz świadczenie wsparcia technicznego dla oprogramowania biurowego OpenOfficePL, budowanego na bazie OpenOffice.org dla użytkowników domowych, małych i średnich firm, urzędów oraz edukacji na zasadach komercyjnych.
Po tym, jak w 2000 roku firma Sun Microsystems opublikowała kod źródłowy swojego pakietu StarOffice na zasadach Open Source, OpenOffice Polska
zaangażowała się w propagowanie i wdrożenia oprogramowania OpenOffice.org wśród firm i organizacji.
Jednym z widocznych efektów popularyzacji pakietu biurowego była jej obecność na targach Komputer Expo oraz Infosystem, a także działalność reklamowa w czasopismach komputerowych.
Oprócz korzyści czysto komercyjnych sądzi się, że akcje te mogły zwiększyć zaufanie do OpenOffice.org jako rodzącej się marki.
Firma jest członkiem Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów.
OpenOffice Polska jest również współproducentem komercyjnych wersji aplikacji bazodanowej Kexi i cadowskiej QCad oraz producentem multimedialnego kursu obsługi OpenOfficePL.
Zgodnie z regułami Open Source, modyfikacje dotyczące programów są zwracane przez firmę do repozytorium macierzystego projektu OpenOffice.org.
Na podobnej zasadzie firma od 2003 roku wspiera projekt KDE - poza rozwojem aplikacji Kexi, przeniosła biblioteki KDE do środowiska Microsoft Windows.


Właściwości programu OpenOffice.ux.pl Writer

Program OpenOffice.ux.pl Writer umożliwia projektowanie i tworzenie dokumentów tekstowych zawierających elementy graficzne, tabele i wykresy.
Dokumenty możesz zapisywać w wielu formatach, w tym w standardowym formacie OpenDocument (ODF), w formacie Microsoft Word .doc lub w HTML.
Możesz także łatwo eksportować dokument do formatu PDF (Portable Document Format).

Pisanie

Program OpenOffice.ux.pl Writer umożliwia tworzenie podstawowych dokumentów, np. notatek, faksów, listów, życiorysów i scalanie dokumentów, a także długich, złożonych dokumentów składających się z wielu części uzupełnionych bibliografiami, tabelami informacyjnymi i indeksami.

Program OpenOffice.ux.pl Writer zawiera także wiele przydatnych funkcji, takich jak sprawdzanie pisowni, tezaurus, autokorekta i dzielenie wyrazów, a także różne szablony do niemal wszystkich zastosowań. Można także tworzyć własne szablony korzystając z kreatorów.

Projektowanie i tworzenie struktur

Pakiet OpenOffice.ux.pl udostępnia szeroką gamę opcji projektowania dokumentów. W oknie Style i formatowanie można tworzyć, przypisywać i modyfikować style akapitów, poszczególnych znaków, ramek i stron. Ponadto jest dostępne narzędzie Nawigator, które jest pomocne w szybkim poruszaniu się w dokumentach oraz które umożliwia wyświetlanie dokumentu w widoku konspektu i śledzenie obiektów wstawianych w dokumencie.

W dokumentach tekstowych można także tworzyć różne indeksy i tabele. Można definiować strukturę i wygląd indeksów oraz tabel zależnie od własnych wymagań. Aktywne hiperłącza i zakładki umożliwiają przechodzenie bezpośrednio do odpowiednich elementów tekstu.

DTP w programie OpenOffice.ux.pl Writer

W programie OpenOffice.ux.pl Writer jest dostępnych wiele narzędzi DTP (małej poligrafii) i narzędzi rysunkowych pomocnych w tworzeniu dokumentów o profesjonalnym wyglądzie, takich jak broszury, biuletyny i zaproszenia. Dokumenty można formatować, korzystając z układów wielokolumnowych, ramek tekstowych, grafik, tabel i innych obiektów.

Obliczenia

Dokumenty tekstowe w programie OpenOffice.ux.pl mają zintegrowaną funkcję obliczeń, która jest pomocna w wykonywaniu zaawansowanych obliczeń lub tworzeniu relacji logicznych. W dokumencie tekstowym można łatwo utworzyć tabelę w celu wykonania obliczeń.

Tworzenie rysunków

Za pomocą narzędzia rysowania programu OpenOffice.ux.pl Writer można tworzyć rysunki, grafikę, legendy i inne typy rysunków bezpośrednio w dokumentach tekstowych.

Wstawianie grafiki

W dokumencie tekstowym możesz umieszczać obrazy w różnych formatach, w tym obiekty graficzne zapisane w formacie JPG i GIF. Ponadto Galeria udostępnia kolekcję klipartów, a Galeria Fontwork pozwala na tworzenie niesamowitych efektów czcionek.

Wszechstronny interfejs aplikacji

Interfejs programu zaprojektowano w taki sposób, aby można go było indywidualnie konfigurować, np. dostosowywać ikony i menu. Różne okna programów, takie jak Style i formatowanie lub Nawigator, można rozmieszczać jako okna przestawne w dowolnym miejscu na ekranie. Można także zadokować niektóre okna przy krawędzi obszaru roboczego.

Kopiowanie metodą "przeciągnij i upuść"

Funkcja przeciągnij i upuść umożliwia szybką i wydajną pracę z dokumentami tekstowymi w pakiecie OpenOffice.ux.pl. Tą metodą można na przykład kopiować obiekty, takie jak grafiki z Galerii, z jednej lokalizacji do drugiej w tym samym dokumencie lub między otwartymi dokumentami pakietu OpenOffice.ux.pl.

Funkcje pomocy

Dostępny system Pomocy stanowi pełne źródło informacji na temat programów pakietu OpenOffice.ux.pl, w tym wskazówek pomocnych w wykonywaniu prostych i skomplikowanych zadań.


Połączenie ADO

Określa opcje związane z dodawaniem bazy ADO (Microsoft ActiveX Data Objects).


Interfejs ADO jest zastrzeżonym przez firmę Microsoft Windows kontenerem służącym do nawiązywania połączeń z bazami danych.Aby w pakiecie OpenOffice.ux.pl można było korzystać z interfejsu ADO, wymagane są komponenty Microsoft Data Access Components (MDAC). W systemach Microsoft Windows 2000 oraz XP te komponenty są zawarte w domyślnej instalacji. W starszych wersjach systemu Windows należy je zainstalować samodzielnie. Komponenty MDAC można pobrać ze strony internetowej firmy Microsoft.Adres URL źródła danych

Określa adres URL źródła danych.

Przykładowe adresy URL

Aby nawiązać połączenie z plikiem Access 2000, należy zastosować zapis w formacie:

PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=c:\Access\nwind2000.mdb

Aby nawiązać połączenie z katalogiem serwera Microsoft SQL noszącym nazwę turner, należy użyć zapisu:

PROVIDER=sqloledb;DATA SOURCE=turner;INITIAL CATALOG=First

Aby uzyskać dostęp do źródła danych przez sterownik ODBC, należy zastosować zapis:

DSN=SQLSERVER

Przeglądaj

Kliknięcie tego przycisku powoduje otwarcie okna dialogowego umożliwiającego wybranie bazy danych.Nazwa użytkownika może zawierać maksymalnie 18 znaków.Hasło musi mieć długość od 3 do 18 znaków.
EditPad

Darmowa odmiana małego i szybkiego edytora tekstu umożliwiającego pracę na kilku plikach jednocześnie dzięki wykorzystaniu paneli znanych z przeglądarek internetowych.
Program oferuje wiele standardowych opcji wykorzystywanych podczas edycji plików poszerzonych o ciekawe funkcje.
Jedną z nich jest możliwość zamiany tekstu w wszystkich otwartych plikach za pomocą jednego kliknięcia.
Poza tym EditPad radzi sobie bardzo dobrze z otwieraniem dużych plików tekstowych zapisanych w formacie UNIX, Mac czy oczywiście DOS/Windows.
Wielu użytkowników doceni z pewnością w EditPad Lite możliwość wykonywania operacji cofnij i do przodu nawet po zapisaniu pliku.


Notepad2

Notepad2 jest małym i szybkim edytorem tekstu będącym doskonałym dla wszystkich programistów, zamiennikiem standardowego Notatnika Windows.
Poza milszym dla oka wyglądem program oferuje całą gamę łatwo dostępnych opcji dla bardziej zaawansowanych użytkowników - konwersję zakończeń linii pomiędzy formatami Unix/Mac/Windows, wsparcie dla Unikodu, podświetlanie składni dla popularnych języków programowania, wsparcie dla pisania skryptów, tworzenie zakładek, obsługę wyrażeń regularnych oraz wiele, wiele innych. Pomimo dodania do programu tak wielu opcji, pozostaje on nadal łatwy w obsłudze, co jest jego główną zaletą.

Główne możliwości i funkcje programu

- Kolorowanie składni dla:
- HTML, XML, CSS, JavaScript, VBScript, ASP, PHP, CSS, Perl/CGI
- C/C++, C#, Java, VB, Pascal, Assembler, SQL, Python, NSIS
- INI, REG, INF, BAT, DIFF
- Edycja tekstu metodą przeciągnij i upuść
- Wyszukiwanie oraz zamiana podstawowych wyrażeń regularnych
- Przydatne skróty klawiaturowe do łatwiejszej edycji tekstu
- Prostokątne zaznaczanie tekstu (Alt+Myszka)
- Dopasowywanie nawiasów, automatyczne wcięcie, linia długości wierszy, zmiana rozmiaru tekstu
- Wsparcie dla Unikodu, UTF-8 oraz plików tekstowych Unixa i Macintosha
- Otwiera skróty do plików
- Prawie w całości konfigurowalny

Notepad++

Notepad++ jest bardzo dobrym, darmowym edytorem kodów źródłowych. Projekt bazuje na potężnym komponencie edytora tekstu - Scintilla.
Aplikacja jest napisana w C++, czystym Win32 Api i STL dzięki czemu działa wydajniej a wielkość pliku jest bardzo mała.
Program obsługuje następujące języki: C, C++, Java, C#, XML, HTML, PHP, JavaScript, RC resource file, makefile, ASCII pliki art (rozszerzenia .nfo , screenshot1, screenshot2), doxygen, pliki INI, pliki BATCH, ASP, VB/VBS źródła plików, SQL, Objective-C, CSS, Pascal, Perl, Python, Lua, TCL, Assembler, Ruby, Lisp, Scheme, Properties, Diff, Smalltalk, Postscript i VHDL.

Notepad++Context

Edytor tekstowy dla programistów. Jego możliwości obejmują nieograniczony rozmiar edytowanego pliku, rozbudowane podświetlanie składni (m.in. dla C/C++, Delphi/Pascal, Java oraz Java Script, HTML) oraz konwersję pomiędzy formatami DOS, UNIX, Macintosh.
Oferuje również takie opcje, jak tworzenie makropoleceń, sortowanie tekstu, zaznaczanie tekstu w liniach i kolumnach, czy znajdowanie i zastępowanie określonego tekstu we wszystkich otwartych plikach.

ConTEXT to szybki i niewielki edytor programistyczny. Aplikacja posiada wzorce kolorowania składni dla wielu języków: C/C++, Delphi/Pascal, Java, Java Script, Visual Basic, Perl/CGI HTML, SQL, FoxPro, PHP.
Poza tym program umożliwia wyszukiwanie, edytowanie oraz porównywanie zbior