Inne


Testy komputerowe

1. Komputerowe środowisko pracy
Podstawy. DOS:  test_pods-dos.zip
DOS Windows:  test_dos-win.zip
Sieci, systemy operacyjne:  test_siecso.zip
Ulix, Linux: test_unix.zip

2. Podstawy programowania
Algorytmy:  test_algorytm.zip
QBasic: test_qb.zip
Turbo Pascal: test_pascal.zip

3. Oprogramowanie aplikacyjne stosowane w pracach geodezyjnych i kartograficznych.
Excel:  test_excel.zip
Bazy danych: test_baz_dan.zip  

AutoCAD:
AutoCAD cz.2:  test_acad2.zip
AutoCAD cz.3:  test_acad3.zip