Instrukcja BHP na stanowisku szkolnym  wyposażonym w komputer

 

·     zakaz spożywania posiłków;

·     zakaz samowolnego naprawiania urządzeń komputerowych i sprzętu;

·     zakaz pracy osób nieupoważnionych;

·     zakaz przechowywania magnesów, metali namagnesowanych oraz noszenia biżuterii magnetycznej
       i zakaz używania telefonów komórkowych;

·     zakaz instalowania oprogramowania bez wiedzy nauczyciela i zmian konfiguracji komputera;

·     zakaz kopiowania i rozpowszechniania oprogramowania i danych udostępnionych na stanowisku;

·     zakaz zakłócania pracy sprzętu, systemów operacyjnych i oprogramowania oraz działania sieci komputerowej.

 

Przed rozpoczęciem pracy należy:

·     wykonać prace porządkowe - wietrzenie pomieszczeń;

·     sprawdzić kompletność wyposażenia technicznego;

·     przygotować komputer do pracy poprzez:

o     przyłączenie do sieci zasilającej w energię elektryczną;

o     włączenie przycisków zasilania monitora i komputera;

o     dostosowanie ustawienie krzesła, klawiatury, muszki i monitora do wymiarów swojego ciała,
odległość od monitora osoby pracującej przy komputerze musi wynosić ok. 70 cm,
odległość tyłu monitora od następnej osoby musi być nie mniejsza niż 130 cm;

o    zaleca się takie usytuowanie monitora, aby jego górny brzeg znajdował się poniżej poziomu oczu.
wyregulowanie jasności ekranu monitora w zależności od potrzeb i aktualnych warunków otoczenia;

o   natężenie światła mierzone na powierzchni monitora nie może być mniejsze niż 180lx, a dla osób starszych 250 lx,
światło to musi być rozproszone (nie punktowe);

·     przygotować dokumenty i dane, które będą wykorzystywane podczas pracy z komputerem;

sprawdzić używane nośniki danych na obecność wirusów komputerowych;

·     przygotować i uruchomić programy zgodnie z instrukcjami ich użytkowania.

 

Zadania wykonywane na stanowisku.

·     użytkowanie sprzętu i oprogramowania komputera zgodnie z przeznaczeniem;

·     drukowaniu na drukarce sieciowej.

·     tworzenie rezerwowych kopii wykonywanych na stanowisku prac na zewnętrznych nośnikach danych
(dyskietki, pamięć na nośnikach pendrive – USB,  płytki CDR);

·     ochrona komputera i innego wyposażenia stanowiska przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

Po skończonej pracy należy:

·     wyłączyć komputer poleceniem „Zamknij system”, monitor i pozostały sprzęt na stanowisku zasilany energią elektryczną;

·     schować dokumenty i nośniki informacji używane podczas pracy;

·     wykonać inne czynności porządkowe.

 

 Przerwy w pracy na stanowisku.

·     przy długotrwałej pracy należy robić co najmniej 5 minutowe przerwy na odpoczynek po każdej godzinie pracy
     przy obsłudze monitora ekranowego;

·     zaleca się częste wietrzenie pomieszczenia w którym znajduje się komputer;

 

  Osoby pracujące w okularach powinny zaopatrzyć się w szkła z warstwami antyrefleksyjnymi,
eliminującymi bardzo męczące i szkodliwe odbicia światła od powierzchni szkieł.

 

Zasady BHP przy użytkowaniu komputera


Biurko powinno mieć odpowiednią wysokość(68-76 cm), pozwalającą nam zachować podczas pracy wygodną i luźną pozycję.
Nie zakrywamy otworów wentylacyjnych jednostki centralnej i monitora żadnymi przedmiotami.
Grozi to przegrzaniem elementów elektronicznych i ich uszkodzeniem.
Największą wygodę podczas pisania zapewnia krzesło z regulacją wysokości,
odpowiednim oparciem odprężającym kręgosłup i podpórkami pod łokcie.
W trosce o wzrok ustawiamy środek ekranu na wysokość brody.
Monitor w odległości 40-70 cm od oczu i przechylamy go nieco do tyłu. Nie powinien być ustawiony przodem  do źródła światła.
Aby zapobiec nadwyrężeniu i przemęczeniu rąk, trzymamy je poziomo na klawiaturze, nie odchylając ich ani do góry, ani w dół.
Nośniki informacji musimy chronić przed zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
Nie wolno nam dotykać powierzchni obu nośników.

Jeśli w pomieszczeniu znajduje się więcej niż jeden komputer, poszczególne stanowiska pracy należy rozmieścić tak, a
by minimalna odległość pomiędzy sąsiednimi, równoległymi monitorami wynosiła 60 cm
a odległość pomiędzy tyłem monitora a głową sąsiedniego operatora wynosiła, co najmniej 80 cm.

Biurko - powinno mieć blat o szerokości minimalnej od 80 do 90 cm a długości minimum od 120 do 160 cm.
Szerokość blatu powinna być na tyle duża, by swobodnie zmieściły się na nim klawiatura, myszka, podstawka na dokumenty i monitor.
Pomiędzy przednią krawędzią blatu biurka a klawiaturą musi pozostać od 5 do 10 cm wolnej przestrzeni na swobodne oparcie dłoni.
Wysokość biurka powinna być dopasowana do naszego wzrostu i powinna posiadać możliwość regulacji wysokości biurka w zakresie od 65 do 75 cm.

Organizacja stanowiska pracy z monitorem ekranowym

Monitor, ustawienie - monitory ustawiamy w takich miejscach, aby nie odbijało się w nich światło naturalne ani światło sztuczne.

Nie ustawiamy monitora na tle okna, naprzeciw okna ani na tle innych jaskrawych obiektów.
Najlepiej, jeśli są ustawione bokiem do okna w odległości, co najmniej 1m od okna.

 Odległość użytkownika od ekranu powinna wynosić około 70 cm (minimalna odległość wynosi od 40 do 50cm).

Górny brzeg ekranu monitora powinien być nieco niżej od poziomu oczu pracownika, ale nie powyżej tego poziomu.

Odległość pomiędzy sąsiednimi monitorami powinna wynosić minimum 60 cm.

Osoba pracująca z tyłu monitora powinna znajdować się w odległości, co najmniej 80 cm, ale zalecana odległość wynosi 130cm.