MS DOS – informacje ogólne

 

DOS (Disk Operating System), pierwszy przenośny system operacyjny komputerów klasy PC i mikrokomputerów lat 80.
Program rezyduje nad BIOSem.
Zawiera m.in. rozszerzenia programowe procedur sprzętowych BIOSu i interpreter komend.

DOS jest jedno-potokowym systemem operacyjnym w środowisku tekstowym.
Używany w takich zaufanych aplikacjach jak fakturowanie, obsługa magazynów czy księgowość itp. systemy.
Można wygenerować przy jego pomocy automatycznie np. zestawienia zawartości dysków czy konfiguracji komputera.
Potrzebny przy obsłudze pewnych programów – np. podanie źródła danych (<) i przekierowanie wyników (>, >>).
Wykorzystujemy go również do wykonywania niektórych operacji administracyjnych i naprawy systemu Windows.

Nie ma wbudowanych mechanizmów zarządzania pamięcią ani ochrony pamięci
– z tego względu nie jest systemem bezpiecznym dla danych i procesów wymuszanych sztucznie wielo-potokowo lub sieciowo.

Programy DOS-owe mogą być uruchamiane w systemach Windows, OS/2 czy Linux.

Obecnie systemy Windows mają wbudowany tzw. Wiersz poleceń, który uruchamiamy poprzez wpisanie skrótu cmd w Uruchom…
lub uruchomić program C:\Windows\system32\cmd.exe

W Windows 98 należało uruchomić polecenie command.

 

Podstawowe komendy Systemu DOS do ćwiczeń praktycznych

 

HELP – informacje o poleceniach systemu

Polecenie /? – informacje o poleceniu, np. CLS /?
polecenie /?  >  plik
  - skierowanie wyświetlenia do pliku, skasowanie istniejącego,

Polecenie >> plik - dopisanie do istniejącego pliku lub założenie nowego

CLS – czyszczenie - kasowanie zawartości ekranu

Data i czas: date – wyświetla I zmienia bieżącą datę

time – wyświetla i zmienia bieżący czas

 

Zarządzanie plikami i folderami

 

cd ..  - przejście do katalogu nadrzędnego

cd \ - przejście do katalogu głównego (np.:C: )

Cd podkatalog

Cd ściezka_katalogów, np. Cd c:\uczen\Kl2

 

dir – wyświetlenie zawartości katalogu

md – utworzenie katalogu: md nazwa_katalogu

rd – kasowanie pustych katalogów

 

Utworzenie pliku nazwa.txt z treścią

copy con nazwa.txt (enter)

Treść pliku…

Ctrl+Z (enter)- kończy pisanie, zapisujei i zamyka plik

 

 type nazwa.txt – odczyt zawartości pliku nazwa.txt

more – informacje ekran po ekranie

 

copy skąd_co gdzie – kopiowanie plików – w miejsce co i gdzie wpisujemy ścieżki dostępu

np.:

copy c:\folder\podfolder\nazwa.txt  c:\folder2\

- kopiowanie pliku nazwa.txt do folderu2

copy c:\folder\podfolder\*.*  c:\folder2\

- kopiowanie wszystkich plików do folderu 2

 

move – przenoszenie i zmiana nazwy plików i katalogów

move nazwa_stara nazwa_nowa

del  - kasowanie plików

del nazwa pliku lub – usuwa pojedynczy plik

del *.* – usuwa wszystkie pliki z katalogu

tree – wyświetla drzewo folderów

tree nazwa katalogu – wyświetla drzewo dla określonego katalogu

 

help – wyświetla informacje o poleceniach DOS

polecenie /?  - wyświetla pomoc na temat danego polecenia (np.: dir /?)

 

Ćwiczenia

Tworzymy katalog: md

Wchodzimy do katalogu: cd

Tworzymy pliki bez edytora, przy pomocy  copy con

Wchodzimy do katalogu nadrzędnego: Cd .. , głównego: Cd \

Tworzymy katalog nr kolejny: md

Kopiujemy zawartość katalogu nazwa do nazwa2: copy

 

Niektóre polecenia administracyjne w DOS

Formatowanie dysku

format x:  gdzie x: to litera dysku

                   format a: - formatowanie dyskietki

                   format c: lub d: lub e: itd. - formatowanie dysku twardego –

Nie stosować, jeżeli nie jesteśmy pewni, co robimy!!! Skasuje wszystkie dane na dysku!!!

 

Msconfigkonfiguracja systemu

Shutdown … - zamyka system, wylogowuje

Shutdown –s –t czas – wyłącza komputer po czasie t sek

 

Połączenia sieciowe

Ipconfig, ipconfig/all – informacje o adresie IP, masce, bramie …

 

ping – sprawdzenie połączenia między komputerami

ping adres_ip lub nazwa hosta(komputera)

np.: ping 10.0.0.1

              ping onet.pl        

arp – wyświetlenie informacji o podłączonych urządzeniach sieciowych

              arp -a

 

Naprawa dysku

chkdsk – sprawdza dysk i naprawia uszkodzone sektory
chkdsk/f – pełne sprawdzenie, zwykle po wyłączeniu i restarcie

 

Tworzenie partycji

 fdiskpolecenie uruchamia program do tworzenia partycji