Języki programowania, schematy blokowe, pseudokody

W pierwszej kolejności zrób zadania oznaczone tłustą czcionką.
Najważniejsze są zadania praktyczne – do wykonania
Jeśli braknie Ci czasu to brakujące zrób w ramach zadania domowego. 

I.       Część praktyczna - zadania z geodezji

1.       Narysuj schemat blokowy algorytmu obliczenia długości ze współrzędnych (ręcznie i na komputerze) , napisz pseudokod oraz wprowadź program w Basicu i przetestuj  P

2.       Narysuj schemat blokowy algorytmu obliczenia azymutu  i wprowadź kod w Basicu lub rozpisz w pseudokodzie P

3.       Narysuj schemat blokowy obliczenia NWD i napisz pseudokod w Wordzie.  
Możesz to zrobić w ramach zadania domowego jeśli braknie Ci czasu na zajęciach

II.         Część teoretyczna - pytania z języków programowania

1.       Na czym polega programowanie

2.       Co to jest program

3.       Co to jest język programowania i przez co określony

4.       Jakie instrukcje przyjmuje procesor

5.       Język maszynowy zapisany jest w postaci …

6.       Co to jest asembler i do czego służy

7.       Na czym polega programowanie w Asemblerze

8.       Na czym polega programowanie w języku wysokiego poziomu

9.       Aby program napisany w języku wysokiego poziomu uruchomić trzeba go najpierw ….

10.    Kompilator , kompilacja

11.    Interpreter a kompilator – przykłady programów

12.    Program napisany w języku wysokiego poziomu to tzw. kod źródło….

13.    Język niskiego poziomu to ….

14.    Języki wysokiego poziomu to np. …..

15.    Programowanie w języku wysokiego poziomu

16.    Co trzeba zrobić aby uruchomić program napisany w języku wysokiego poziomu

17.    Implementacja

18.    Języki niestrukturalne, strukturalne, obiektowe

19.    Języki zorientowane problemowo

20.    Języki 4 generacji

21.    Postacie programu: źródłowa, kodu pośredniego, binarna – skompilowana

22.    Języki bazodanowe – przykłady języków

23.    Języki obliczeniowe – przykłady

24.    Języki Visual

25.    Elementy języka: składnia, semantyka, typy danych, biblioteki standardowe

26.    Języki interpretowane a kompilowane – różnice, zalety i wady

27.    Przykłady języków interpretowanych a kompilowanych

28.    Klasyfikacja języków programowania – wybrać

29.    Składnia – dostępne symbole, semantyka – znaczenie symboli

30.    Typy danych

31.    Biblioteki standardowe – najważniejsze operacje

32.    Najpopularniejsze obecnie języki programowania

33.    Popularne języki do nauki programowania

34.    Zalety TurboPascala ,  C  i C++

35.    Różnica miedzy C i C++, twórcy tych języków

36.    Paradygmat programowania - pojęcie

37.    Najważniejsze paradygmaty programowania

 

 

III.      Zadanie domowe

Opracuj wzory z zadania 1 do opracowania programu w ramach projektu,
narysuj schemat blokowy i napisz program w pseudokodzie