Narzędzia administracyjne Windows XP

Msconfig.exe  - konfiguracja systemu
Narzędzie konfiguracji systemu (Msconfig.exe) automatyzuje rutynowe kroki podejmowane przez pracowników Pomocy technicznej firmy Microsoft podczas diagnozowania problemów z konfiguracją systemu Windows. Narzędzie to pozwala modyfikować konfigurację systemu w procesie eliminacji przy użyciu pól wyboru, co zmniejsza ryzyko błędów literowych.  Firma Microsoft przestrzega, aby bez konsultacji z pracownikiem Pomocy technicznej tej firmy nie używać narzędzia konfiguracji systemu do modyfikowania pliku Boot.ini. Operacja taka może trwale uszkodzić komputer
.

 

Zbiory z rozszerzenie *.msc oraz funkcje  przez nie wykonywane.

 

Devmgmt.msc  - menadżer urządzeń

Za pomocą Menedżera urządzeń możesz wyświetlić listę urządzeń sprzętowych zainstalowanych w komputerze i ustawić właściwości każdego z urządzeń

Lub: Prawy klawisz myszy na Mój komputer, Właściwości, Sprzęt, Menedżer urządzeń

Lub Start Panel Sterowania, System

 

 

 

 

Compmgmt.msc – zarządzanie komputerem
Program zarządzania komputerem do zarządzania lokalnymi lub zdalnymi komputerami za pomocą  jednego skonsolidowanego narzędzia.

 

Diskmgmt.msc  - zarządzanie  dyskami

lub

Panel sterowania, Narzędzia administracyjne, Zarządzanie komputerem, zarządzanie dyskami

 

 

 

Services.mscusługi.
Uruchamia, zatrzymuje i konfiguruje usługi systemu Windows. Usługi umożliwiające zatrzymanie, wstrzymywanie lub wznawianie usług na komputerach zdalnych i lokalnych oraz konfiguracji opcji uruchamiania
i odzyskiwania. Jest także możliwe włączanie i wyłączanie usługi dla określonego profilu sprzętu.

 

 

 

 

 

 

 

Msinfo32 – narzędzie, które daje użytkownikowi informację o systemie.

 

 

 

 

Perfmon.msc – wydajność

 

 

 

 

Eventvwr – Wyświetla dzienniki zdarzeń.

narzędzie do zbierania informacji na temat sprzętu i oprogramowania, problemów systemu, monitorowania zdarzeń, zabezpieczeń w systemie 2000.

 

Fsmgmt.msc – Wyświetla foldery udostępnione, bieżące sesje i otwarte pliki.

narzędzie do przeglądania  podsumowań  dotyczących połączeń i wykorzystania komputerów lokalnych i zdalnych, można też przeglądać listy plików otwartych przez zdalnych użytkowników i zamykać jeden lub wszystkie pliki.

 

Ias – narzędzie do obsługi uwierzytelnień internetowych

 

Ntmsmgr.msc  zarządzanie magazynem wymiennym

 Kataloguje nośniki wymienne i zarządza automatycznymi bibliotekami. Oryginalnie dostarczone firmie Microsoft przez firmę HighGround Systems, Inc.

Narzędzie służące do śledzenia wymiennych nośników pamięci masowej (taśm i dysków optycznych) oraz do zarządzania biblotekami sprzętowymi.

 

 

 

 

Wmimgmt
Pozwala na konfigurowanie i sterowanie Instrumentacją zarządzania Windows (WMI).

- narzędzie pozwalające sterować usługą WMI.

Za pomocą usługi WMI można: - autoryzować użytkowników lub grupy i ustawiać poziomy uprawnień,

- łączyć się jako inny użytkownik; - zmieniać domyślny obszar nazw dla skryptów.

 

Mmc – konsola administracyjna.

Za pomocą programu MMC (Microsoft Management Console) można tworzyć, zapisywać i otwierać narzędzia administracyjne (nazywane przystawkami) służące do zarządzania sprzętem, oprogramowaniem i składnikami sieciowymi systemu operacyjnego Windows. Program MMC 3.0 można uruchomić w systemie Windows Server 2003 R2. Program MMC nie pełni funkcji administracyjnych, ale zawiera narzędzia opracowane z myślą o tych funkcjach. Najczęściej są to przystawki. Można dodać również inne elementy: formanty ActiveX, łącza do stron sieci Web, folderów i zadań. Program Microsoft Management Console (MMC) zawiera narzędzia administracyjne, których można używać do zarządzania sieciami, komputerami, usługami i innymi składnikami systemu