MS-DOS - cwiczenia

1. Uruchom  polecenie  CMD
   Włóż dyskietkę do stacji  w komuterze  i sformatuj  dyskietkę ostrożnie!  
Polecenie  
FORMAT  A: /U   
  (uwaga!  A:)

2.    Przejdź  na  dyskietkę A: - polecenie A:
Wyszukaj informacje na temat poleceń MS-DOS:
CLS, attrib, chdir (cd), mkdir (md),
rmdir (rd), edit, color, copy, date, del, dir, exit, fc, findstr, tree, type, xcopy,
filtry
(find, sort, more)  - wyświetlenie informacji na ekran i do pliku POMOC.TXT
np.  CLS /?         - pomoc  do  polecenia 
CLS  /?  | MORE - pomoc  z  zatrzymaniem  wyświetlania
CLS  /? > CLS.TXT – skierowanie do pliku – nadpisanie  istniejącego
CD  /?  >> pomoc..txt   - skierowanie wyników  do  pliku  POMOC.txt  –  założenie  lub dopisanie  do  istniejącego.
Sprawdz  działanie  wyświetlania  na pierwszym  poleceniu    CLS   i  pliku   cls..txt
TYPE  CLS..txt   lub  COPY   cls.txt   CON    –  wyswietlenie  zawartości  pliku  
MORE  CLS..txt  - zatrzymanie wyświetlania

 
3.   Załóż na dysku A: następującą strukturę katalogów:
WYDZIAL
    PRACOWNICY
        ADMN
            NAUCZ
STUDENCI

        GEODEZJA
        INFORMATYKA

        MATEMATYKA

Polecenia: MD katalog, CD KATALOG, CD \, CD ..
np. MD PRACOWNICY,  CD PRACOWNICY,  MD KAN,
MD STUDENCI\MATEMATYKA
Wyświetl drzewo katalogów: (TREE, TREE/F).
Zapisz wyniki - strukturę katalogów do pliku drzewo.txt  (Tree /f > drzewo.txt )
Przejdź do katalogu WYDZIAL i wyświetl strukturę podkatalogów - zapis do pliku wykaz.txt.

CD, DIR, DIR /?. DIR /S, DIR /S > wykaz.txt
Uwaga! W DOS nazwa do 8 znaków, rozszerzenie do 3 znaków po kropce.
 
3a.  W katalogu INFORMATYKA załóż plik o nazwie stud_inf.txt i zapisz do niego
listę uczniów (COPY CON stud_txt,  Piszemy treść. CTRL Z <Enter> - koniec i zapis pliku).
Zmień atrybut pliku stud_inf.txt na atrybut tylko
do odczytu. (ATTRIB +R plik – atrybut tylko do odczytu).
Wyświetl zawartość pliku studenci inf.txt, spróbuj zmienić zawartość
tego pliku (EDIT plik). 
TYPE plik lub MORE plik. EDIT plik. ATTRIB …

 
4.   Skopiuj plik stud_inf.txt do katalogu MATEMATYKA zmień jego nazwę na Stud_mat.txt,
sprawdź jego atrybut i zmień zawartość. (COPY żrodło cel, ATTRIB –R)

5.    W katalogu STUDENCI utwórz plik studenci.txt i zapisz w nim zawartość plików Studenci_mat.txt, studenci_inf.txt.
(COPY plik1 + plik2 suma_plikow).  COPY Studenci_mat.txt + studenci_inf.txt studenci.txt

6.         W katalogu ADMIN utwórz plik data.txt i zapisz w nim bieżącą datę  za pomocą polecenia date i czas  za pomocą time.
date > data.txt.  time > czas.txt

7.          Wyświetl wszystkie pliki w katalogu WYDZIAL, które w swojej nazwie posiadają wyraz "studenci". 
(CD \WYDZIAL       DIR  / S | FIND „stud”)

8.          Wyświetl zawartość pliku "studenci.txt" w ten sposób aby lista była posortowana i wynik zapisz w pliku "sort.txt' w katalogu STUDENCI.        
SORT <Studenci.txt >sort.txt

9.          Porównaj ze sobą pliki studenci.txt, sort.txt. (FC plik1 plik2)

10.    Skopiuj całą zawartość katalogu WYDZIAL do nowego katalogu WYDZ1 (ma być założony)   XCOPY /s/e WYDZIAL Wydz 1

11.    Skasuj katalog WYDZIAL wraz z podkatalogami. RD  WyDZIAL /S

12.  Wyjdź z wiersza poleceń.  EXIT