OBLICZENIA GEODEZYJNE W EXCELU i innymi programami geodezyjnymi

Wzory:
OblGeod_1wzory.htm  OblGeod_1wzory.xls  OblGeod_1_wzory.xls
Formularze OblGeod_0.xls  OblGeod_1.xls  OblGeod_1a.xls
Azymuty: az_2011.xls--az_dl_wsp.xls--azymuty_dlugosci_1.xls--azymuty_dlugosci_2011.xls
Pola, współrzędne z domiarów: Geodezja_Pola_domiary.xls  Geodezja_Pola_domiary_obl.xls
Szkic do obliczeń: szkic.pdf

Zadanie do wykonania - indywidualnie - Projekt 3: Obliczenie współrzednych i pól kompleksu
Obliczenia wykonac w  Excelu i załaczyć obliczenia  innymi programami geodezyjnymi (załaczone poniżej), np. POBLGEO.EXE, ZADG1.EXE, oraz kalkulatorem geodezyjnym.
Dane:   Geodezja_Pola_domiary_dane.xls  szkic_kompleksu_ind.pdf  wykwsp.pdfszkic_.pdf

Inne programy do obliczeń geodezyjnych:
1) Proste programy geodezyjne skompilowane (źródłowe: QBBasic,  TurboPascal, C/C++)
Obliczenie azymutu i długości ze współrzędnych: AZ.EXE  AZ_DL.EXE   AZDCZW.EXE  AZDLUG.EXE  azdlug_delphi.exe  AZDLXY1.exe    AZYMCZW.EXE  DADQB.EXE              
Azymuty i współrzędne z domiarów   DADQB.EXE    
Domiary prostokątne  DADQB.EXE    dompros.exe   DOMPRZXY.EXE  
Kątowe wciecie w przód  KTWCWP.EXE
Pola:  pcxy.exe    PCZWXY.EXE  POBLGEO.EXE    POLA1.EXE   POLEWIEL.EXE   PT2DKAT.EXE   PT2dKt.exe  PT2KBok.exe  PTHeron.exe  PTHERBAS.EXE
 PTrCzw.exe  PTXY3P.EXE   PTxy.exe                     
Podstawowe obliczenia geodezyjne: POBLGEO.EXE                             
Transformacja współrzędnych w oparciu o 2 punkty wspólne:  TRANSF2P.EXE  Tr2pDelp.exe
Współrzedne z domiarów prostokątnych WSPDOMPR.EXE
Podstawowe zadania geodezyjne:  ZAD1.EXE   ZADG1.EXE  ZADGEOD1.EXE
Zmiana układu współrzędnych - obrót i przesunięcie:  zmianauk.exe                          
2) Kalkulator geodezyjny: http://www.geobid.pl/programy/kalkulator.htm