SIECI KOMPUTEROWE - zadania

Zestaw1
1. Zdefiniuj pojęcia: system wielodostępny i sieć komputerowa
2. Czym różni się system wielodostępny od sieci komputerowej?
3. Zdefiniuj pojęcie stacji roboczej
4. Przedstaw podział  sieci komputerowych: typy i rodzaje ze względu na zasięg.
5. Wyjaśnij pojęcie sieciowego systemu operacyjnego
6. Wyjaśnij pojęcia serwer i  klient
7. Co to jest protokół sieciowy?
8. Wymień topologie sieci LAN
9. Objaśnij pojęcia  sieci  magistralowej,  pierścieniowej,  gwiaździstej
10. Narysuj schemat sieci LAN w topologii magistralowej
11. Opisz typ sieci serwer  klient i  typ sieci peer  to  peer
12. Wymień 3 podstawowe protokoły sieciowe
13. Jakie są używane rodzaje kabli sieciowych?
14. Wymień rodzaje transmisji w sieci
15. Wymień najważniejsze urządzenia sieci komputerowych
16. Podaj ile jest warstw w OSI i wymień choć 3 warstwy.
17. Urządzenia łączące w sieciach komputerowych
18. Okablowanie sieciowe – rodzaje kabli

Zestaw 2
1. Podaj definicję sieci komputerowej
2. Czym różni się sieć komputerowa od systemu wielodostępnego?
3. Podaj definicję stacji roboczej
4. Wymień i opisz rodzaje sieci komputerowych
5. Podaj definicję sieciowego systemu operacyjnego
6. Wyjaśnij pojęcie serwer ......
7. Wyjaśnij pojęcie klient ...
8. Co to jest protokół sieciowy?
9. Wymień 3 topologie sieci LAN ................
10. Narysuj sieć LAN w topologii szynowej ...........
11. Narysuj sieć LAN w topologii pierścieniowej ...........
12. Narysuj sieć LAN w topologii gwiaździstej
13. Narysuj sieć LAN w topologii drzewiastej
14. Narysuj i opisz typ sieci serwer  klient
15. Narysuj i opisz typ sieci peer  to  peer
16. Wymień 3 podstawowe protokoły sieciowe