Ćwiczenia praktyczne - zadania dotyczące systemu operacyjnego Windows XP

1        Załóż 2 katalogi: Nazwisko1 (swoje nazwisko, bez polskich liter) i Nazwisko2 na dysku lokalnym lub sieciowym lub dyskietce.
2.1 Mój komputer, wybierz dysk, prawym klawiszem myszy na białym pulpicie, Nowy, Folder
lub w menu Plik, Nowy à Folder
2.2 Start, Programy, Akcesoria, Eksplorator Windows, Mój komputer ,  itd. Jak wyżej
2..3 W Start, Uruchom polecenie Explorer, itd.
2.4 Klawisze [Windows}  E à Eksplorator Windows
2. Załóż w katalogu/folderze Nazwisko1  - 2 podkatalogi/foldery: Folder1 i Folder2
3. W katalogu Folder1  utwórz 2 pliki: edit1.txt przy pomocy edytora Edyt i Not1.txt przy pomocy programu Notatnik.
W Edit1.txt  min. 2 linijki tekstu o DOS, w Not1.txt 2 linijki o Windows.
3.1 W wierszu poleceń: Edit, Zapisz lub Zapisz  jako: - wybierz właściwy dysk i katalog (przejście np.  przy pomocy .. (katalog wyżej) itd., podaj nazwę pliku.
3.2 Przy pomocy Notatnika: na pustym polu: Nowy, Dokument tekstowy .  Uruchom też notatnik z wiersza poleceń – Notepad

2        Przekopiuj te 2 pliki
a) do folderu Folder2 przy pomocy Kopiuj, Wklej – zaznacz przy pomocy CTRL oba, CTRL C (lub kopiuj z menu kontekstowego), przejdź do folderu docelowego i Ctrl V lub Wklej przy wciśniętym prawym klawiszu myszy.
b) do folderu Nazwisko2 przez przeciąganie  - otwórz 2 okna z folderami
Zaznacz te 2 pliki (jako wszystkie) przy pomocy CTRL A i przeciąg do folderu docelowego przy wciśniętym klawiszu CTRL (bez tego albo z Shift pliki by były przesunięte, bo SA na tym samym dysku)

3        W katalogu Nazwisko2 przekopiuj pojedynczo pliki – utworzą się kopie z nazwami Kopia edit1.txt i Kopia Not1.txt. Zmień ich nazwy odpowiednio na Edit2.txt i Not2.txt.

4        W folderze Nazwisko2 utworzyć podkatalog Folder3 i przenieść tam ostatnio utworzone pliki Edit2.txt i Not2.txt – zaznacz przy pomocy Shift, Wytnij,
przejdź do nowego folderu i Wklej

5        Sprawdź konfigurację sprzętową komputera: 
a) Start, Panel Sterowania, System, Sprzęt, Menedżer urządzeń
b) Prawym klawiszem myszy na Mój komputer, Właściwości,  Sprzęt…
c) Polecenie Devmgmt.msc  w Start, Uruchom

6        Sprawdź zainstalowane programy:
a) Start, Wszystkie programy
b) Start, Panel sterowania, Dodaj lub usuń programy

7        Sprawdź opcje folderów: Panel  sterowania, opcje folderów, Widok, np. Ukryj rozszerzenia znanych typów plików

8        Sprawdź stan połączenia sieciowego:  Panel  sterowania, Połączenia sieciowe, wskaz Kołacznie, Wyświetl  stan tego urządzenia (lub na prawym klawiszu myszy), w opcji Obsługa sprawdź szczegóły: IP, maska, brama …

9        Otwórz jednocześnie 2 założone pliki i przełączaj się między nimi przy pomocy ALT TAB oraz na pasku zadań (na dole)

10     Sprawdź ustawienia ekranu: Prawy klawisz myszy na pulpicie, Właściwości

11     Uruchom Menedżer zadań WindowsCTRL Shift ESC -sprawdź opcje.

12     Uruchom CTRL ALT DEL, sprawdź opcje i wyjdź ESC lub Anuluj (można się tu między nimi wylogować , zamknąć system)

13     Defragmentacja dysku: Przejdź na Mój komputer, dysk np. C:, Prawy klawisz myszy, Właściwości, Narzędzia, Sprawdź, Defragmentuj
lub Start, Wszystkie programy, Akcesoria, Narzędzia systemowe, Defragmentator dysków.

14     Defragmentacja dysku z DOS: uruchom  CMD, wybierz dysk (np. C: lub D:), defrag/?. Defrag/F – pełna defragmentacja

15     Sprawdź dyski  
a) z okienka DOS: CMD, CHKDSK/?,  CHKDSK/F – sprawdzenie z naprawą.
b) Sprawdź dyski w Windows:  Mój komputer, prawy klawisz myszki na dysku, Właściwości, Narzędzia, Sprawdź

16     Sprawdź opcję szybkiego zamykania komputera: w oknie DOS: shutdown/?
Shutdown –s –t10 – zamyka komputer po 10 sek

17     Uruchom klawiaturę ekranową: Start, Programy, Akcesoria, Ułatwienia dostępu, klawiatura ekranowa.

18     Zrób na pulpicie skrót do swojego katalogu Nazwisko1 (prawy klawisz myszy, skrót…)

19     Wyszukaj w komputerze pliki zawierające słowa w twoich plikach, np. DOS
Start, Wyszukaj, Wyszukaj pliki i foldery o nazwie, wpisujemy np. *.txt,  Zawierające tekst:, np. DOS.  Kliknij na wyszukanym pliku, sprawdź.

20      Sprawdź jakie są programy na pasku zadań oraz w Start, Wszystkie programy

21     Otwórz drukarki lub utwórz skrót do drukarki na pulpicie. Przenieś swój plik na drukarkę, powinien się drukować – bez otwierania programem edycyjnym.

22     Uruchom oczyszczanie dysku: Start, Programy, Akcesoria, Narzędzia systemowe, oczyszczanie dysku.

23     Pomoc i obsługa techniczna – wyszukaj pomocy dotyczącej słowa KALKULATOR, po wyświetleniu pomocy, kliknij na „Otwórz program Kalkulator”

24     Opróżnij Kosz. Uwaga! Jeśli kasujemy plik z wciśniętym  DEL to jest on bezpowrotnie kasowany, nie idzie do kosza. Jest to nieraz istotne w przypadku podejrzanych plików z Internetu.

25     Jeżeli masz uprawnienia, np. w domu to przeczyść pliki tymczasowe w katalogach:
Dysk z systemem (zwykle C:),  Documents and Settings, Użytkownik (np. Janek), Ustawienia lokalne, Temp oraz j.w. w Temporary Inernet Files.

26     W przeglądarce Internetowej  - Narzędzia, Opcje Internetowe, Usuń historię przeglądania

27     Do usuwania śmieci z systemu są nieraz dobre zewnętrzne programy, np. CCleaner, Glary Utilities, FCleaner,…. Niektóre są tylko dla użytkowników domowych.
CCleaner (Crap Cleaner) to bezpłatna aplikacja przeznaczona do optymalizacji i usuwania z systemu zbędnych plików pozostawionych po codziennej pracy z komputerem przez różnego typu aplikacje. Dzięki tym funkcjom program postrzegany jest jako jedno z najlepszych narzędzi do ochrony prywatności.

28     Nagrywanie pliku na CD/DVD. Ustaw się na jakimś większym pliku i na prawym klawiszu myszy zauważ opcję Wyślij do: Stacja dysków CD/DVD. Można stosować gdy nie ma się innego programu nagrywającego (np. Nero, CD-Burner).