Komputerowe środowisko pracy

Sprawozdanie nr 1


Pytania i zadania 
Wiadomosci ogólne z informatyki
Podstawowe elementy komputera i ich funkcje.


1. Wyjaśnić podstawowe pojęcia: abakus, hardware, software, informacja, algorytm
2. Oprogramowanie to inaczej .... ........
3. Program moze miec  postać...............
4. Podać etapy pracy z komputerem
5. Wymienić generacje komputerów
6. Podać główne obszary zastosowań informatyki
7. Pojęcia: CAD, DTP, bazy danych, arkusze kalkulacyjne, edytory - przykłady programów
8. Przedstawić podział uzytkowników komputerów na grupy
9. Wymienić Systemy liczenia, podać dopuszczalne znaki
10a. Zamienić liczbę Rok_urodz + N na liczbę dwójkową  (N - Nr dziennika)
10b. Zamiana systemów - liczby całkowite i ułamkowe
- zamienić (rok_urodz +N).N, gdzie N - nr dziennika,  na liczbę dwójkową, a część całkowitą na szestnastkową

11. Zapisać kolejne liczby od 0 do 16 w systemie dwójkowym i 16
12. Wyjaśnic pojęcia: Bit, Bajt, Kilo, Mega, Giga w informatyce
13. Wyjaśnić pojęcia: Kodowanie, dekodowanie, szyfrowanie
14. Kod ASCII -  do czego służy, znaki sterujące, kody liter i cyfr, znaki miedzynarodowe
15. Podać wzór na zapis liczby rzeczywistej w komputerze
16. Rozróżnić pojęcia: Komputer analogowy a cyfrowy
17. Wymienić rodzaje komputerów ze względu na wielkość, przeznaczenia
18. Zilustrować pojecie: System komputerowy
19. Pamięci ROM a RAM - przeznacznie i różnica
20 Wyjaśnić pojęcie Słowo maszynowe  i podać  długosci słowa
21. Wymienić Układy wejścia wyjścia (I/O), urządzenia We/Wy
22. Co najbardziej jest narażone przy przesuwaniu komputera?
23. Rozróżnić porty szeregowe w komputerze a port równoległy
24. Wyjaśnić pojęcia: COM, RS232, LPT, PS/2, USB, FireWire
25. Jak można podłączyć klawiaturę - do jakich portów
26. Połaćzenia WIFI, Bluetooth
27. Kontrolery napedu dysków: IDE, EIDE, ....SCSI
28. Bramki - schematy i operacje logiczne: NOT, OR, AND, NOR, NAND
29, Podstawowe elementy komputera
30. Uzupełnić i wyjaśnić typy komputerów: Mainframe, serwer, minikomputer, mikrokomputer...
31. Mikroprocesor - do czego służy, główne elementy
32. Co decyduje o szybkosci pracy procesora
33. Rozróżnić architekturę  procesorów: CISC a RISC 
34. Procesory uniwersalne, matematyczne (koprocesory), specjalizowane, graficzne
35. Magistrale komputera 
36. Główne generacje procesorów INTEL: 8088, ... Pentium 4, Intel Core, ...Core  I5
38. Jednostka centralna w sensie komputera w obudowie zawiera ....
Elementy na płycie przedniej obudowy i z tyłu obudowy
39. Co znajduje się na płycie głównej komputera
40. Napędy dyskietek FD, dysków twardych HD, dyski optyczne CD/DVD
41. Ścieżki a sektory dysku
42. Najważniejsze urządzenia zewnętrzne komputera
43. Klawiatura popularna w Polsce to typ amerykański  QW...., znaki polskie z klawiszem ...
44. Popularny standard klawiatury w Polsce to programisty czy maszynistki
45. Standardy gniazd rozszerzeń: ISA, EISA, PCI, port AGP, PCI Express
46. Pamieć RAM i jej odmiany SRAM,  DRAM ...
47. Typy obudowy komputera, zasilacze - moc
48. Standardy kart graficznych: MDA, HGC, CGA, VGA, SVGA .....
49. Podstawowe parametry współpracy karty graficznej z monitorem: częstotlowość odchylania pionowego i poziomego
50. Monitory - podział i podstawowe parametry: rozdzielczosć, wielkosć plamki, przekątna, odchylanie ...
51. Drukarki, podział, podłaczenia z komputerem, parametry
52. Pamięć masowa - rodzaje
53. Dyskietki, oznaczenia  DS, DD, HD ...
54. Dysk twardy, cechy, pojemności, najważniejsze parametry
55. Dyski optyczne - podział, regiony Blue-Ray
56. Klawiatury - rodzaje, bloki na klawiaturze
57. Plotery i  rodzaje
58. Skanery i rodzaje
59. Modemy - podział
60. Protokoły, standardy, transmisje


Uwaga!
Drukiem pogrubionym wymagania minimalne  - dop.
J.w. + podkreślone -  dost.
Pozostałe - na oceny wyższe