Zadania geodezyjne do opracowania programów

Przykład dokumentacji programu (obliczenie azymutu i długości ze współrzędnych punktów):  azdlug.pdf  azdlug_cpp.pdf  azdlug_cpp.htm  azdlug.cpp
Programy skompilowane:   azdlug.exe  C-BuilderAzDlugosc.exe    P_AzDCB1.exe    P_AzDlugCzw.exe  

I.. Programy konsolowe

1.  Azymut ze współrzędnych - podawane odcinki określone punkami: Nr1 X1 Y1  oraz Nr2 X2 Y2:  Az_TabF_sch.pdf   az_tabF_cpp.pdf   az_tabF_cpp.htm  az_tabF.cpp  az_tabF.exe  
2.  
Azymut ze współrzędnych  - dane punkty: Nr X Y i wykazy Nrp i Nrk kolejnych boków (Nrp = 0 - koniec obliczeń):   AzymPlik.pdf  azymplik_cpp.htm  azymplik.cpp azymplik.exe      
3. Azymut ze współrzędnych - wprowadza się ilość punktów i  wykaz Nr X Y a następnie ilość boków i wykaz NrP NrK:  Aztstr1.pdf   azstr_cpp.htm   aztstr1.cpp  aztstr1.exe
4. Obliczenie domiarów prostokątnych ze współrzędnych X, Y (rzutowanie punktów na prostą):    DomPrzXY.pdf  dompr_cpp.htm  dompr.cpp  dompr.exe  C-Builder: RzPkLPom.exe   
5. Wcięcie katowe w przód:   wckatwprzod.pdf  katwcwp_cpp.htm   Katwcwp.cpp  katwcwp.exe  
6. Pole trójkąta ze wzoru Herona - dane długości 3 boków:   PTHeron.pdf  ptheron_cpp.htm  PTHeron.cpp  PTHeron.exe   
7. Pole trójkąta - dane  długości  2 boków i kąt między tymi bokami:    PT2bokiKat.pdf  pt2dkt_cpp.htm   PT2dKt.cpp  PT2dKt.exe    
8.  
Pole trójkąta - dane 2 kąty i długość boku:   PT2KatyBok.pdf   pt2kbok_cpp.htm   PT2KBok.cpp  PT2KBok.exe   
9.  
Pole trójkąta ze współrzędnych:  PTXY1.pdf  PTXY1_cpp.pdf    PTXY1.cpp  PTXY1.exe  CBuilder:   Pole3XY.exe 
10. Zamiana kąta w gradach na kąt stopniach-minutach-sekundach oraz na kąt w radianach:  ZamKatow.pdf  zamkatow_cpp.htm  zamkatow.cpp  zamkatow.exe  
11.
Pola działek (wieloboków zamkniętych) ze współrzędnych: algorytm  PoleWielXY.pdf  
     1) - dane z klawiatury  PWXYcpp.pdf   pwxy_cpp.htm  PWXY.cpp   PWXY.exe    2) dane z pliku: PWXYplikcpp.pdf  pwxyplik_cpp.htm   PWXYplik.cpp  PWXYplik.exe  
12.
Wcięcie kątowe wstecz:  wcwst.pdf  wcwst_cpp.htm   wcwst.cpp  wcwst.exe   CBuilder:  P_WcWstecz.exe
13. Obliczenie współrzędnych punktów z domiarów prostokątnych:  OblWspdomprost.pdf  wspdompr_cpp.htm  wspdompr.cpp   wspdompr.exe  
14. Przeliczenie
współrzędnych - transformacja współrzędnych przy 2 punktach dostosowania:    Transf2pkty.pdf    transf2p_cpp.htm   transf2p.cpp  transf2p.exe  C-Builder: P_PrzWsp2p.exe 
15. Obliczenie azymutów ze współrzędnych punktów metodą czwartaków oraz wydruk w formie tradycyjnej tabeli: AzCzw_sch.pdf  azczw_cpp.htm   azczw.cpp
16.
Wcięcie liniowe: WcLiniowe.pdf    wclin2_cpp.htm   wclin2.cpp  wclin2.exe  
17.
Obliczenie kąta ze współrzędnych:  KatWsp.pdf  katwsp_cpp.htm  katwsp.cpp  katwsp.exe  
18.
Pola działek (wieloboków zamkniętych) ze współrzędnych: dane z klawiatury lub pliku:  PWlXY_kp.pdf  PWXYkp_cpp.pdf  PWXY_kp_cpp.htm   PWXY_kp.cpp   pwxy_kp.exe
19. Pole wieloboku zamkniętego ze współrzędnych sposobem wyznacznikowym: PWWyzn.pdf
     1) dane z klawiatury: pw1.pdf  pw1_cpp.htm   pw1.cpp  pw1.exe   2) dane z pliku: pw2.pdf  pw2_cpp.htm    pw2.cpp  PWwyzn/pw2.exe
20. Wyznaczenie punktu przecięcia 2 prostych, z których każda jest wyznaczona przez 2 punkty dane: przecprostych.pdf  przecpros_cpp.htm  przecpros.cpp  przecpros.exe  C_B:  P_PProst.exe 
21. Obliczenie ciagu poligonowego otwartego, wiszącego: ciagwisz.pdf   ciagw1_cpp.htm  Ciagw1.cpp  Ciagw1.exe

22. Obliczenie ciagu poligonowego otwartego, dwustronnie nawiązanegociagdwustr.pdf  ciag2st1_cpp.htm   Ciag2st1.cpp   Ciag2st1.exe

II. Niektóre programy w wersji obiektowe
j z dokumentacją  (okienka w Windows)
1. Pole czworoboku ze współrzędnych - wersja Borland C++ Builder 6:  PoleCzworoboku.pdf   Pole4boku.exe
2. Azymut i długość ze współrzędnych - wersja Borland C++ Builder 6:  OblAzDlug_CBuilder.pdf  P_AzDCB1.exe
  
Przykłady programów w C++ Builder: Przyklady_CBuilder.pdf   Biblioteka do programów wykonywalnych: CBuilderBibl.zip 
Programy wykonywalne:  Azymut i długość:  AzDlugosc.exe   Odległość ze współrzędnych:  OdlWsp.exe  Pole trójkąta:  PTrojkata.exe  Azymuty i długości - tabela:  P_AzDCB1.exe
Pole czworoboku:  Pole4boku.exe  Przeliczenie współrzędnych przy 2 punktach dostosowania:  P_PrzWsp2p.exe  Rzutowanie punktów na linię pomiarową (dane 2 punkty linii):  RzPkLPom.exe  
Wcięcie wstecz:  P_WcWstecz.exe    Azymut i długość - formularz geodezyjny:  P_AzDlugCzw.exe  
  

Dane do testowania  szkic_kompleksu_wsp1.pdf  Przykłady obl. zadg_kalk.htm  Dane:   XYkrop.TXT  XYprzec.TXT  Szkic:  szkic_kompleksu_wsp2.dwg

Uwaga!  Wyniki należy skontrolować innym programem geodezyjmym,
np. Kalkulator geodezyjny
http://www.geobid.pl/programy/kalkulator.htm,   ZADGEOD1.EXE  ZADG1.EXE   POBLGEO.EXE  -POGEON.EXE

Literatura:
I. Geodezja: 1.Geodezja dla klasy III.  2. Podstawy obliczeń geodezyjnych. Aleksander Skórczyński  3. Geodezja I. Andrzej Jagielski
II. . 1. Informatyka część I. Podrecznik dla liceum ogólnokształcącego. 2. Programowanie w C++ Szkoła pisania programów od podstaw. Biblioteczka Komputer Świat
3. Wprowadzenie do programowania w języku C. Roman Konieczny. 4. Nauka programowania dla początkujących. A. Wlaczak, K. Walczak. Wydawnictwo W&W.
5. Nauka programowania w języku C++ Borland Builder Wydawnictwo W&W