UNIX, LINUX - zadania

1. Rozwiń „Unix jest systemem .........................................................................................
2. Wyjaśnij: system UNIX jest wielodostępnym i wielozadaniowym systemem operacyjnym …….
3. Czy polecenia UNIX rozróżniają nazwy plików i urządzeń?
4. W Unix jest poleceń ponad ....  a w DOS ………….........
5. Czy w UNIX są rozróżniane duże i małe litery? ..............
6. Nazwy w UNIX mogą mieć długość do  ...... znaków
7. Czy w Unix mogą być w nazwie spacje?  .................
8. Jeżeli tak to Zamiast spacji w UNIX używa się ......
9. Nazwy zaczynające się od kropki to pliki .................................
10. Czy UNIX wybacza błędy ? ........................
11. Katalogi w UNIX - do czego służą --  etc ........    temp .......    usr  ...............dev ........
12. Struktura UNIX: jądro, powłoka (shell) i polecenia zewnętrzne / wewnętrzne? Rozwiń.
13. W UNIX najbliżej sprzętu jest kernel czyli po polsku ........, za pośrednictwem którego komunikują się wszystkie programy
14. Automatyzację wykonywania zadań umożliwia ........, który należy do języków 4GL i jest interpretatorem .... czy kompilatorem ....?
15. Jakie polecenie służy do wyświetlenia bieżącej daty i czasu w systemie UNIX? ..............
16. Jakie polecenie systemu UNIX pozwala zmienić katalog bieżący? ..........................
17. Zdalne dołączenie do UNIX to TELN......
18. Logowanie do UNIXa ........
19. Pomoc - help w UNIX ......
20. Jakim jest znak rozdzielający katalogi i podkatalogi? a) w DOS..... b w UNIX.....
21. Znaki specjalne w UNIX: * zastępuje ........., ? Zastępuje …………,   [ ] – zastępuje
22. Pliki dzielą się na zw....,   spec………  dla   urządz....... oraz skorowidze czyli inaczej .......
23. Atrybuty pliku: nazwa, nr ...,  długość w ....., data ...., lista zezwoleń dostępu, identyfikatory właśc...  i gr.....
24. Prawa dostępu do plików: Read czyli .........., Write czyli  ……. i Execute czyli   .........
25. Skorowidz główny w Unix ma oznaczenie .......
26. Kropka oznacza katalog .....  a  2 kropki (..) katalog ........
27. Polecenie cat służy do wyświetlenia zawartości pliku czy katalogu ......
28. Co oznacza polecenie ls -l
29. Przekierowanie wyników: > i >> - czym się różnią?
30. Jakie polecenie UNIX?a służy do tworzenia katalogu? mkdir,  MD czy MKDIR ? ..........
31. Polecenie rmdir  służy do usuwania ...............  a rm do usuwania .......
32. Przeglądnie zawartości pliku to less lub more. Które wygodniejsze bo ma opcję nawigacji - można cofać sie przy przeglądaniu
33. Kopiowanie pliku w Unix cp czy COPY ......
34. Przejście do katalogu nadrzędnego to .....,  przejście do katalogu macierzystego to cd  a przejście do katalogu głównego ......
35. Zmiana nazwy pliku ................
36. Kopiowanie plików ....
37. Wymień popularne edytory w Unix
38. Programy do porozumiewania się w UNIX .....
39. Programy pocztowe w UNIX ....
40. Protokół FTP - do czego służy ....
41. Linux - jego początek bierze się od fińskiego programisty Linusa ...
42. Zastosowanie Linuxa ...
43. Środowiska graficzne: GNOME i .....
44. Popularne wersje LINUXa .....................