Język programowania QBasic

1. Programowanie,  kod źródłowy, kompilator, kompilacje, interpreter.
2. Podział języków programowania.
3. Postać programu
4. Elementy języka programowania

5. Basic - podstawy

6. Elementy języka QBasic


II.  Rozwiązanie dowolnego prostego zadania  z geodezji - można wykorzystać gotowy przykład i opisać:

Opis programu:

1. Temat i analiza zadania
2. Specyfikacja dla użytkownika - opis jak obsłużyć program
3. Specyfikacja wewnętrzna - opis programistyczny: stałe, zmienne, funkcje, ograniczenia programu
4. Algorytm, schemat blokowy i pseudokod
5. Tabulogram programu (kod źródłowy z komentarzem)