Sprawozdanie z Turbo Pascala


1. Języki programowania, interpretowanie, kompilacja, program źródłowy, program wynikowy.
2. Podstawowe informacje i języku Pascal, uruchamianie programu Turbo Pascal,
   środowisko uruchomieniowe (komenda uruchomienia, skróty klawiszowe, wyświetlenie ekranu wyników itp.)
3. Składnia programu, postać programu,  typy danych, deklaracje, stałe, zmienne, wyrażenia
4. Podstawowe instrukcje: przypisania, wejścia, wyjścia, złożona.
5. Podejmowanie decyzji w programie: if.... else, instrukcja case
5. Organizacja obliczeń cyklicznych: instrukcje while,  repeat , for
6. Tablice
7. Podprogramy: procedury i funkcje
8. Załączyć przykład programu z obliczeń geodezyjnych i wyniki obliczeń