Algorytmy - zadania

I. Podpisz kartkę: Nazwisko, imię, Nr dziennika

 

II. Zadania na zajęciach lekcyjnych


1. Definicja algorytmu .....................................................................................................................................................................................
2. Cechy algorytmu ........................................................................................................................................................................................
3. Jaki jest znany najstarszy algorytm  i czego dotyczy .............
4. Złożoność obliczeniowa algorytmu .....................................
5. Złożoność obliczeniowa czasowa - rodzaje, która złożoność najkorzystniejsza - narysuj wykres.
6. W metodologii projektowania algorytmów  należy upraszczanie i wyodrębnianie niezależnych części, czyli prodedur i ...............................
7. Są algorytmy szeregowe i .......................
8. Projektowanie algorytmów - uzupełnij

9. Techniki implementacji algorytmów: - uzupełnij

10. Struktury danych
Tablica  ..................
Są tablice statyczne i dyna.....
Lista - rodzaj kontenera - dynamiczna struktura danych, używana w informatyce.  
Lista składa się z podstruktur wskazujących na ...................................
Kolejka (ang. ..............) - dane są dopisywane na ...
Stos (ang.  ...........) dane ostatnio wprowadzone są obsługiwane jako ......................
Graf to – w uproszczeniu – zbiór .......................... , które mogą być połączone .................

11. Sposoby zapisu algorytmów:
w języku naturalnym czyli ........................
przy pomocy pseudo ..............
za pomocą schematów ................
przy pomocy języków .........................

12. W pseudokodzie słowa kluczowe to m.in. - uzupełnij angielskie odpowiedniki
jeśli  ............,  wtedy .................., dopóki,   powtórz ................,   czytaj.             , pisz.........
13. Elementy schematu blokowego  - narysuj i opisz krótko przeznaczenie poszczególnych elementów
14. Przepisz pseudokod  obliczenia silni zmieniając kody na wyrazy angielskie (read, if, write) i przerysuj schemat
15. Przerysuj schematy blokowe do instrukcji algorytmu (if, if..  else, case, repeat, while, for... itd.)
16.
Napisz pseudokod  i narysuj schemat blokowy obliczenia sumy n podanych liczb (analogicznie jak iloczyn, zastępując działanie mnożenia dodawaniem)
17. Napisz, czym ograniczamy blok instrukcji (sekwencja) w Pascalu i  C  .............................................................
18. Kiedy stosujemy instrukcję CASE?..............................
19. Kiedy stosujemy instrukcję WHILE a kiedy REPEAT (gdy warunek jest na początku czy na końcu  danej instrukcji)? ......................
20. Kiedy stosujemy instrukcję FOR? .......................................
21. Co to jest podprogram?......................
22. Czym różni sie funkcja od procedury?...............................
23. W jakim popularnym  języku istnieją funkcje i procedury a w jakim tylko funkcje. .......................
24. Komentarze w językach Basic, Pascal i C........................
25. Struktura programów w językach Basic, Pascal, C .........

26. Narysuj w Wordzie lub innym programie schemat algorytmu do określania położenia punktu P(Xp,Yp) względem okręgu o danym środku S(a,b)
i promieniu r - pseudokod był podany na początku wykładu z lekcji
i jest na stronie http://infgeo.strefa.pl/algorytmy

27  Przerysuj w zeszycie min. 2 schematy blokowe z końca lekcji i napisz obok programy w pseudokodzie.
28  Przygotuj teczkę z materiałami pomocniczymi do ćwiczeń, skompletuj wszystkie dotychczas otrzymane i gromadź wszystkie na bieżąco.