DOS - podstawowe polecenia i zadania


I. Uwagi ogolne - help


Pliki, katalogi, komendy wewnetrzne (w pamieci), komendy zewnetrzne
(programy - pliki sciagane z dysku)


Command prompt - zgloszenie komputera:
np. C:\>   - dysk C:, katalog główny \

prompt $p$g 
- ustalenie typowego  zgloszenia (prompt)
               p - sciezka dostepu ,  g - znak wiekszosci ( > )

VER - wersja DOS, np. MS-DOS version 6.00

Pliki (zbiory) - dane, programy.
Katalogi (kartoteki - DIR) - sa w nich pliki lub podkatalogi

Pliki do uruchomienia: z rozszerz. COM, EXE, BAT

Nazwa pliku:  Nazwa.roz  - Nazwa.rozszerzenie
Nazwa_pliku  1-8 znakow . rozszerz_pliku  0-3 znaki
Nie wolno uzywac:   | \ , . < > ? / : ; " [ ] * + =
Dopuszczalne ! # $ % & ~
W nazwie nie moze byc spacji

Nieprawidlowe nazwy to np.
moj plik.txt - spacja
list_1.tekst - rozszerz moze miec max 3 znaki
tekst.a.pic - nie moga byc 2 kropki
wypracowanie.xxx - moze byc max 8 znakow w naziw
a|a.doc - niedozwolony znak |

Znaki globalne:        
     * - zastepuje wszystkie znaki
     ? - zastepuje jeden znak

Polecenia wewnetrzne (w pamieci - command.com) - np. dir, time
          zewnetrzne - sciagane z dysku - np. print, sort
Pliki ukryte, systemowe: Io.sys, Msdos.sys - nie wolno kasowac!!!
Dla system˘w IBM - IBMBIO.sys, IBMCOM.sys   -     -"-
Plik Command.com - interpreter polecen rezydentnych - musi byc!
Plik konfiguracyjny: Config.sys (w katalogu glownym)
Program batchowy  uruchamiany przy starcie: Autoexec.bat (w katal. glown.)

Znaki zastrzezone, nazwy i rozszerzenia zastrzezone, przyjete zastrzezenia,

Nazwy urzadzen:
A:, B: C,  ... Z: - dyski
CON-konsola, PRN, LPT1, Lpt2-drukarka,
AUX, COM1 - port szer.1, COM2 .. - inne porty szereg, NUL-puste urzadz...

*, ? - znaki globalne,
\ - rozdziela katalogi, lub znak kat. glownego, . - rozdziela nazwe i rozsz.

Uruchomienie programu lub polecenia DOS: 
Nazwa <Enter>

>, >> - przelaczanie wyjscia
<     - przelaczanie wejscia

 Pliki, nazwy, znaki globalne

Grupy plikow:
.DOC, .TXT, .TAG, .HLP - tekstowe
.GIF, .PCX, .BMP, .TIF - graficzne
.DBF - bazy danych DBASE
.PAS, .BAS, .C, LSP, .PRG - programy zrodlowe
.COM, .EXE, .BAT - programy gotowe do uruchomienia

Nazwy zastrzezone : NUL, LPT1, LPT2, LPT3, COM1, COM2, COM3, CLOK$,
CON, PRN, AUX

HELP - help na temat polecen DOS
HELP komenda - Help dot. komendy, np. Help Print
Komenda /? - pomoc na temat komendy, np. Print /?II. Polecenia systemowe

Wykonuj polecenia na czerwono

1. Wprowadzanie polecen
Nazwy polecen malymi lub duzymi literami, potwierdzenie przez <Enter>
 cls
 CLS
 CLs

Wprowadź polecenie
DIR


Klawisze funkcyjne:
F1 - kopiuje kolejno znak po znaku ostatniego polecenia
 dir <enter>
 F1 -> d_
 F1 -> di_
 F1  -> dir

F2 - kopiuje tresc poprzedn. polecenia az do wskazanego znaku, bez tego znaku
np. po komendzie:  dir c:\autoexec.bat
 <f2> a   ->   dir c:\
F3 - kopiuje cale poprzednie polecenie
np. bylo dir *.txt/w
<f3> -> dir *.txt/w

F4 - pomija tekst ostatniego polecenia do podanego znaku
np. bylo:  dir c:
<f4> a oraz <f3>  -> a:
<del> pomija znak wzorca
np. bylo:  ypedir c:\*.*
<del> <del> <del> <f3>  -> dir c:\*.*

<Ins> - umozliwia wstawienie znaku
np. bylo
atrib c:\*.bat
<f1> <f1> <ins> <t> F3  -> attrib c:\*.bat

CTRL S  - zatrzymuje wyświetlanie
CTRL C lub [Break] - przerwanie wykonywania polecenia

Strzałka w góre - poprzednie polecenie


2. Pytania kontrolne

Pytanie 1
Ktore zbiory opisane sa przez wzorzec *aza.a*
baza.exe, gaza.a, faza.a2, zaraza.as, aza.pas, oaza.asc, waza.asm, hazard.ala

Pytanie 2
Opisz pliki okreslone ponizej - podaj przyklady
a) *.txt - wszystkie pliki o dowolnej nazwie i rozsz. txt, np. pismo.txt
b) blok?.*
c) g*.bas
d) ?a*.*
e) ??????.???
f) a*.pic
g) g?a?.bas
h) ?ala*.pas

Pytanie 3
Co to jest katalog (skorowidz, kartoteka, directory)?
Co oznacza dysk biezacy (roboczy, domyslny)?
Co oznacza katalog biezacy?

ZADANIA PRAKTYCZNE

3. Podstawowe polecenia:

Do wykonywania
polecenia na czerwono

Start Uruchom  CMD -
wejście do linii poleceń w systemie Windows
Zrób skrót do CMD na pulpicie

Help [Enter] - pomoc
HELP CLS
 lub
CLS/? -
cls /?  - pomoc do polecenia CLS itd.
ver/?
Sprawdź  klawisz F1 - klika razy

Uwaga przed wykonnaniem każdego polecenia sprawdź jego funkcję:

polecenie /?
lub
help polecenie


CLS - kasowanie ekranu
CLS/?
C:        zmiana dysku biezacego na C:    Uwaha!  Help  C: lub C:/? - nie działa
A:    zmiana dysku  -"- na A:
itd.
ver - wersja DOS
date - data
time - czas
vol - nazwa dysku biezacego
DIR/? - pomoc do DIR


Przegladanie katalogow:

dir, 

dir/p, 
dir/w

Np.
dir *.txt   dir p*.*  itd.

Przejdż na dysk C:
C:
DIR
CLS
DIR/P
CLS

DIR/W
DIR|MORE

Przejdź na dyskietkę A:
A:


Polecenia wewnetrzne - zawiera w sobie command.com (interpreter polecen)
Polecenia zewnetrzne - programy na dysku, np. format


Sprawdz jakie katalogi znajdują się na dysku - TREE

Struktura katalogow
tree
tree/f

C:
TREE | MORE
- j.w. z zatrzymaniem co ekran


Zmiana katalogu:

CD katalog
np. CD \Windows
cd ..         .. - katalog nadrzedny
cd \           \ - katalog glowny,  . - katalog biezacy
np. cd \europa\anglia

md - tworzenie katalogu


Zaloz strukture katalogow z kontynentami i krajami,

np.
 |---Europa
 |    |-----Niemcy
 |    |-----Polska
 |
 |--Azja
 |   |-----Chiny
 |   |-----Indie
itd.

md Europa
cd Europa
md Polska
md Niemcy
itd.
CD ..
md Azja
cd Azja
itd.


Sprawdź wyniki:
DIR, TREE, TREE/F, TREE/F|MORE

Usuwanie katalogu
RD nazwa_katalogu
lub RMDIR nazwa_katalogu
np. RD kat1

Usuń jakiś kraj
Wejdźnajpierw  do katalogu kontynentu
Sprawdź przez DIR czy jest pusty
Jak nie ma pustego to załóz pusty kontynent, np. Afryka

md Afryka
DIR
usuń
np.
RD Afryka
DIR

Polecenia na plikach:

Wyswietlanie pliku

type nazwa_pliku
lub
type sciezka\plik
np. TYPE d.txt
type plik|more - zatrzymuje na stronie
more < plik
type *.txt - wyswietla pliki jeden za drugim, o rozsz. txt
type plik > prn - wydruk na drukarkeKopiowanie plikow
Objaśnienie:

 copy skad\co dokad\na_co

np.
copy moj.txt twoj.txt
copy *.txt a:\*.tyt  - kopiowanie wszystkich plikow o rozsz. txt
 na dysk a: do katal. glownego, ze zmiana rozsz. na .tyt
copy *.bat c:\caly.bat - wszystkie pliki bat do jednego pliku

copy con plik - pisanie z konsoli do pliku
<Ctrl> <Z> i <Enter> konczy wprowadzanie i zapisuje na dysk


Załóż plik nazwisko1.txt  (swoje nazwisko bez polskich liter)
copy CON nazwisko
wpisz swoje dane w kilku liniach
Zakończ CTRL Z

Sprawdź czy jest plik
DIR nazwisko1.txt

Sprawdź zawartosc:
type nazwisko.txt
more < nazwisko1.txt
copy nazwisko1.txt con


Przekopiuj na nazwisko2.txt
copy nazwisko1.txt nazwisko2.txt
Sprawdź:
DIR nazwisko?.*Kasowanie plikow
DEL plik  lub
Erase plik
np. DEL dane.txt
    DEL *.txt    - wszystkie pliki o rozsz. .txt

Usuń plik Nazwisko2.txt


Atrybuty plikow:

attrib +atr plik  lub attrib -atr plik
gdzie atr
- A- archive,  S - systemowy, R - read only, H - hidden (ukryty)
np. ATTRIB +r prog1.pas

Ustaw atrybut pliku Nazwisko1.txt na R
i wejdź do edycji
EDIT naziwko1.txt


Odzyskiwanie skasowanych plikow
Undelete - nie działa w Windows

Zmiana nazwy pliku
REN stara_nazwa nowa_nazwa
np. REN  d.txt d.bak

Zmień nazwę pliku nazwisko1.txt na  Nazwisko3.txtKopiowanie calej dyskietki
diskcopy skad dokad
np.
DISKCOPY A: A:  - takie same stacje (o tej samej pojemnosci)