DOS - podstawowe polecenia i zadania

Zadania z DOS

Start Uruchom  CMD - wejście do linii poleceń w systemie Windows
Zrób skrót do CMD na pulpicie  jeśli można to zrobić

Wprowadzanie polecen
Nazwy polecen malymi lub duzymi literami, potwierdzenie przez <Enter>
 cls
 CLS
 CLs

Wprowadź polecenie
DIR

Klawisze funkcyjne:
F1 - kopiuje kolejno znak po znaku ostatniego polecenia
 dir <enter>
 F1 -> d_
 F1 -> di_
 F1  -> dir

CTRL S  - zatrzymuje wyświetlanie
CTRL C lub [Break] - przerwanie wykonywania polecenia
Strzałka w góre - poprzednie polecenie

Help [Enter] - pomoc
HELP CLS
 lub
CLS/? -
cls /?  - pomoc do polecenia CLS itd.
ver/?

Uwaga przed wykonnaniem każdego polecenia sprawdź jego funkcję:

polecenie /?
lub
help polecenie


CLS - kasowanie ekranu
CLS/?
C:        zmiana dysku biezacego na C:    Uwaga!  Help  C: lub C:/? - nie działa
A:    zmiana dysku  -"- na A:
itd.
ver - wersja DOS
date - data
time - czas
vol - nazwa dysku biezacego
DIR/? - pomoc do DIR

Przegladanie katalogow:

dir, 

dir/p, 
dir/w

Np.
dir *.txt   dir p*.*  itd.

Przejdż na dysk C:
C:
DIR
- zatrzymaj przez Ctrl S,
- przerwij przez Ctrl C
CLS
DIR/P
CLS

DIR/W
DIR|MORE

Przejdź na dysk C:
C:
Przejdź do katalogu głównego
CD \

Polecenia wewnetrzne - zawiera w sobie command.com (interpreter polecen)
Polecenia zewnetrzne - programy na dysku, np. format

Sprawdz jakie katalogi znajdują się na dysku - TREE


tree
tree/f

C:
TREE | MORE
- j.w. z zatrzymaniem co ekran


Zmiana katalogu:

CD katalog
np. CD \Windows
cd ..         .. - katalog nadrzedny
cd \           \ - katalog glowny,  . - katalog biezacy
np. cd \europa\anglia

md - tworzenie katalogu


Zaloz strukture katalogow z kontynentami i krajami,

np.
 |---Europa
 |    |-----Niemcy
 |    |-----Polska
 |
 |--Azja
 |   |-----Chiny
 |   |-----Indie
itd.

md Europa
cd Europa
md Polska
md Niemcy
itd.
CD ..
md Azja
cd Azja
itd.


Sprawdź wyniki:
DIR, TREE, TREE/F, TREE/F|MORE

Usuwanie katalogu (pustego)
RD nazwa_katalogu
lub RMDIR nazwa_katalogu
np. RD kat1

Usuń jakiś kraj
Wejdźnajpierw  do katalogu kontynentu
Sprawdź przez DIR czy jest pusty
Jak nie ma pustego to załóz pusty kontynent, np. Afryka

md Afryka
DIR
usuń
np.
RD Afryka
DIR

Polecenia na plikach:

Wyswietlanie pliku

type nazwa_pliku
lub
type sciezka\plik
np. TYPE d.txt
type plik|more - zatrzymuje na stronie
more < plik
type *.txt - wyswietla pliki jeden za drugim, o rozsz. txt
type plik > prn - wydruk na drukarke

Kopiowanie plikow
 copy skad\co dokad\na_co

np. copy moj.txt twoj.txt
copy *.txt a:\*.tyt  - kopiowanie wszystkich plikow o rozsz. txt
 na dysk a: do katal. glownego, ze zmiana rozsz. na .tyt
copy *.bat c:\caly.bat - wszystkie pliki bat do jednego pliku

copy con plik - pisanie z konsoli do pliku
<Ctrl> <Z> i <Enter> konczy wprowadzanie i zapisuje na dysk

Załóż plik nazwisko1.txt  (swoje nazwisko bez polskich liter)
copy CON nazwisko
wpisz swoje dane w kilku liniach
Zakończ CTRL Z

Sprawdź czy jest plik
DIR nazwisko1.txt

Sprawdź zawartosc:
type nazwisko1.txt
more < nazwisko1.txt
copy nazwisko1.txt con


Przekopiuj na nazwisko2.txt
copy nazwisko1.txt nazwisko2.txt
Sprawdź:
DIR nazwisko?.*

Kasowanie plikow
DEL plik  lub
Erase plik
np. DEL dane.txt
    DEL *.txt    - wszystkie pliki o rozsz. .txt

Usuń plik Nazwisko2.txt

Atrybuty plikow:
attrib +atr plik  lub attrib -atr plik
gdzie atr
- A- archive,  S - systemowy, R - read only, H - hidden (ukryty)
np. ATTRIB +r prog1.pas

Ustaw atrybut pliku Nazwisko1.txt na R
i wejdź do edycji
EDIT Nazwisko1.txt

Zmiana nazwy pliku
REN stara_nazwa nowa_nazwa
np. REN  d.txt d.bak

Zmień nazwę pliku Nazwisko1.txt na  Nazwisko3.txt


Kopiowanie calej dyskietki
diskcopy skad dokad
np.
DISKCOPY A: A:  - takie same stacje (o tej samej pojemnosci)