Zadania praktyczne z DOS

Na dyskietce A: załóż katalog \Polec_DOS i wejdź do tego katalogu

A:

Md \Polec_DOS;  CD polec_DOS

Wykonuj kolejne polecenia, a przed ich uruchomieniem sprawdź działanie
Polecenie/?, np. CLS/? A następnie przekieruj wyniki do pliku Polecenie.txt oraz zbiorczego opisDOS.txt
Polecenie /? > polecenie.txt Oraz Polecenie/? >> opisdos.txt (> tworzy plik, usuwa stary, >> dopisuje do pliku)

 

1. Wyczyść ekran - CLS <Enter>,

   Naciśnij klawisz F1 - kilka razy - jaki efekt - kopiuje 1 znak z bufora

   CLS <Enter>

   Naciśnij F3 - jaki efekt? - kopiuje cala poprzednia komendę z bufora

CLS/? > CLS.txt;  CLS/? >>opisdos.txt

2. Sprawdzenie daty - DATE,

 spróbuj wprowadzić nowa datę - patrz na podpowiedz w jakiej kolejności

i jak wyżej zapisz opis polecenia:

date/?>date.txt; date/?>>opisdos.txt  itd.

3. Sprawdź czas - TIME

Popraw czas - przynajmniej sekundy (patrz jak system proponuje wprowadzenie)

4. Sprawdź wersje systemu operacyjnego - VER

5. Sprawdź nazwę bieżącego dysku - VOL

6. Przejdź na  dysk C:

7. Wyświetl zawartość katalogu bieżącegoDIR, sprawdź opcje DIR

  DIR /? - help do komendy DIR

  DIR  - zwykle przeglądanie, przelatuje całość, Ctrl S - zatrzymuje

  Zauważ nazwy plików, rozszerzenia, daty, czas założenia,

  czym różnią sie pliki od katalogów, podsumowanie całości (katalogu i dysku)

  DIR /P - z zatrzymaniem co strona , dowolny klawisz uruchamia

           przeglądanie, Ctrl C lub Ctrl Break - przerywa

          (P - jak Page - strona)

  DIR/W  - szeroki wydruk  (W - wide)

  DIR|SORT|MORE - z sortowanie, zatrzymaniem co strona

  DIR /A:D - katalogi (A:atrybuty, D - directories - katalogi)

  DIR /A:s - pliki systemowe

  DIR /a:-d - pliki bez katalogów

  DIR /On - sortowanie wg nazw (name)

  DIR /Oe - sortowanie wg rozszerzenia (extension)

  DIR /Os - sortowanie wg wielkości pliku (size)

  DIR /l – małe litery (litle)

8. Wyświetlanie z użyciem znaków grupowych *  i   ?

 a) Wyświetl zawartość katalogu, uwzględniając pliki i katalogi na literę W:

  DIR W*.* - * po W - oznacza wszystkie znaki nazwy po W,

             * po kropce - wszystkie rozszerzenia

9. Przejdź do głównego katalogu

  CD \   ( \ - katalog główny, założony przez system operacyjny przy formatowaniu)

10. Sprawdź jakie na dysku znajdują sie katalogi, np.  WINDOWS
Sprawdź, ile jest plików i katalogów w \Windows, jaka jest łączna wielkość plików.

    DIR /W

    DIR WINDO*.*

    cd \Windows lub CD Windows
    DIR – na końcu podsumowanie
    dir |more

    dir/w

Skieruj wyniki na dyskietkę do pliku a:\wykaz1.txt

DIR>A:wykaz1.txt

11. Posługując sie poleceniem zewnętrznym TREE, wyświetl strukturę katalogów na dysku komputera

    Cd \

    TREE /?  - help

    TREE - drzewo (same katalogi)

    TREE|MORE - drzewo z zatrzymaniem co strona

    TREE/F - drzewo z plikami

    TREE/F|MORE  - z zatrzymaniem na stronie

Skieruj wyniki do pliku drzewo_c.txt na dyskietce A:

Tree/f>a:drzewo_c.txt

12. Zmień katalog bieżący na WINDOS i z powrotem na główny \

    CD WINDOWS   wejście do katalogu WINDOWS, zakładając, że jesteśmy

    w katalogu nadrzędnym dla WINDOWS,

    lub  CD \WINDOWS   - wejście  do katalogu WINDOWS, poprzez katalog główny

    CD..  - przejście do katalogu nadrzędnego

    CD \ - przejście do katalogu głównego

13. Zakładanie katalogów - MD lub MKDIR

Utwórz drzewo katalogów
    Szkola

        Uczniowie

             Klasa2

             Klasa4       

        Kadra          

14. Usuniecie katalogu przez RD lub RMDIR

    Usuń podkatalog Klasa4

15. Założenie pliku tekstowego bez edytora – z konsoli: COPY CON Plik

  1) Załóż katalog A:\\PROBY

     CD \      - wejście do katalogu głównego

     MD PROBY  - utworzenie katalogu

  2) CD PROBY - wejście do katalogu PROBY

  3) Utworzenie pliku z konsoli (klawiatury)

     COPY CON List1.txt

     ... Tu kilka linii tekstu

         -''-

    CTRL Z lub F6 - kończy pisanie i zapisuje na dysk

  4) DIR - przeglądniecie

16. Przeglądanie pliku TYPE, zmiana nazwy REN

    TYPE plik lub MORE<plik

   1) Przeglądnij zawartosc pliku List1.txt

    TYPE LIST1.TXT  lub

    TYPE List1.txt>CON - wyniki skierować na konsole (ekran)

   lub COPY List1.txt CON - kopiowanie na konsole

   lub

   MORE<Plik1.txt - czytanie z zatrzymywaniem co strona

   lub TYPE List1.txt|MORE - 2 polecenia, MORE przechwytuje wyniki TYPE

   (TYPE List1.txt > PRN - wyniki na drukarkę)

   (COPY List1.txt PRN    -  -"-             )

  2) Zmień nazwę pliku List1.txt na List_1.txt i z powrotem na List1.txt

     REN stara_nazwa nowa_nazwa  

     REN List1.txt List_1.txt

     REN List_1.txt List1.txt

17. Kopiowanie pliku:  COPY skad\co dokad\na_co czyli  COPY źródlo cel

   lub COPY plik1+plik2+... plik_wynikowy

  1) Skopiuj plik List1.txt na List2.txt w tym samym katalogu

   COPY List1.txt List2.txt

   DIR - sprawdzamy efekt kopiowania

  2) Przeprowadź edycje pliku List2.txt, wprowadzając zmiany w treści

    EDIT List2.txt - poprawiamy/zmieniamy treść

  3) Polacz pliki List1.txt i list2.txt w plik List.txt

     COPY List1.txt + List2.txt List.txt (plik1+plik2+plik_n+... plik_wynik)

18. Skopiuj List2.txt do katalogu \ZIEMIA

    COPY List2.txt \ZIEMIA  podajemy co i dokąd, nie podajemy nazwy docelowej

       i skąd, bo z katalogu bieżącego

   lub  COPY List2.txt \ZIEMIA\List2.txt - podajemy co, dokąd

   i nazwę docelowa

   lub COPY C:\PROBY\List2.txt C:\ZIEMIA\List2.txt - skąd\co dokąd\na_co

   DIR \ZIEMIA\L*.* - sprawdzamy efekt kopiowania (pliki na literę L)

19. Kasowanie plików:  DEL lub ERASE

    Skasuj plik List2.txt z katalogu \ZIEMIA

    cd \ziemia

    del List2.txt

20. Skasowanie plików List1.txt i List2.txt z katalogu \PROBY

    Del \PROBY\List?.txt  - ? zastępuje 1 znak

    lub CD \PROBY; DEL *.txt  lub  DEL List*.txt  - * zastępuje wszystkie znaki do końca

21. Załóż katalog a:\proby2

Przekopiuj do niego pliki z A:\Proby

COPY A:\Proby\*.* A:\Proby1

22. Skasuj wszystkie pliki w katalogu \proby\konf - z wykorzystaniem *

  Uwaga - wykorzystywanie gwiazdki * jest niebezpieczne, bo może skasować

  nie to co trzeba - całość!

  Będzie komunikat: ostrzegawczy
    DEL \proby2\*.*

    lub cd \proby2
    del *.*     lub DEL. - skasowanie wszystkich plików w katalogu bieżącym

23. Atrybuty plików, zabezpieczenie: ATTRIB, atrybuty: a, s, r, h

 np. ATTRIB +r plik

     ATTRIB -r plik
   Nadaj jakiemuś plikowi atrybut +R
à ATTRIB +R \proby\plik   - atrybut +r

24. Formatowanie dyskietki:   FORMAT A: 
    Sformatuj dyskietkę w A:, z przeniesieniem plików systemowych,

    bez możliwości odzyskania zawartości na dyskietce, jeśli cos było
    Nie dawaj ostatecznie Entera – wycofaj się!

    FORMAT a:/s/u

25. SORT - sortowanie

   1) Wyświetl zawartość katalogu z posortowaniem wg rozmiarów

    z zapisaniem wyników do pliku a:\sort_c.txt

    DIR|SORT/+14 > a:\sort_c.txt

   2)  Sortowanie danych w pliku plik1 i wyprowadzenie do plik2 - SORT <plik1 >plik2

    Załóż plik dane1.txt w postaci:

     5  100 200

     3  200 100

     7  100   0

     2    1   0

    Posortuj wiersze pliku dane1.txt, przesyłając wyniki do pliku dane2.txt,

   wg 1 kolumny:

   SORT < dane1.txt > dane2.txt

26. FIND - szukanie tekstu

    Wyswietl uporzadkowana liste katalogow

    DIR | FIND "<DIR>" | SORT

    Znajdz pliki zalozone 17.10.1996

    DIR | FIND "96-10-07"

   Pokaz wiersze zapierajace napis .SYS w pliku config.sys

   TYPE Config.sys | FIND ".SYS"

27. Napisz program wsadowy WSAD1.BAT, który

     1) kasuje ekran

     2) wyświetla datę i czas

     3) zakłada katalog c:\kurs1

     4) kopiuje do niego pliki config.sys i autoexec.bat

     5) przechodzi do katalogu c:\bat i wyświetla treść plików z rozszerzeniem

        bat

   EDIT Wsad1.bat - wejście do edytora EDIT

     CLS

     DATE

     TIME

     md c:\kurs1

     copy c:\config.sys c:\kurs1

     copy c:\autoexec.bat c:\kurs1

     for %% in (*.bat) do type %%c

28. Sprawdź dysk C:    1) CHKDSK   - sprawdzenie       CHKDSK/f - korekta błędów

29. Wierna kopia dyskietki A: na inna dyskietkę taka sama:

   DISKCOPY A: A:

30. Drukowanie pliku na drukarkę:

    PRINT plik - drukowanie w tle

    TYPE plik>PRN  - na druk.1 lub    Type plik>lpt1

    COPY plik PRN    (/b - binarnie)  

31. Kopiowanie z podkatalogami

     XCOPY [ścieżka][plik] [ścieżka][plik] [opcje]

    Skopiować pliki .com z c:\windows\system32 na dyskietkę a:, do katal. głównego

   XCOPY c:\windows\system32\*.com a:\/s/e

     /s/e - kopiuje podkatalogi, nawet puste

32. Wyświetl ścieżkę dostępu do plików wykonywalnych     PATH

33. Nadanie nazwy dyskietce a:     LABEL a:[nazwa]  np. Label a:Nowak