PLIKI  RASTROWE W AUTOcadzie - zadania.

Temat: Wprowadzanie do wysunku, skalowanie, obracanie, kalibracja, rysowanie na podkładzie rastrowym.

I. Wprowadzanie rysunku rastrowego z pliku do AutoCADa, skalowanie, obracanie
Zadanie 1
1. Założyć katalog ze swoim nazwiskiem na dysku, np. C:\INFGEO\ACAD\Nazwisko_swoje
2. W tym katalogu założyć podkatalog RASTRY
3. W podkatalogu RASTRY założyć podkatalogi: 1  oraz 2 i kolejne aż do  8.
4. Do kolejnych podkatalogów 1 do 7 skopiować pliki  map1.zip do map7.zip a do katalogu  8 plik  map8_B.zip  ze strony  http://infgeo/strefa.pl/acad.htm
- Linia: Pliki rastrowe w AutoCADzie, Dane 1.  Np. plik map1.zip  ma adres: http://infgeo.strefa.pl/Kl3/map1.zip
5. Rozpakować pliki w tych katalogach.
6. Przejść do kolejnych podkatalogów  a w nich:
1)  Otworzyć plik z rozszerzeniem DWG.
2) Wstawić plik rastrowy (na warstwę Raster - uczynić tę warstwę aktywną)  mający w nazwie mono, np. w katalogu 1 plik  Bedzmono.jpg.
3) Sprawdzić odległość i orientację mapy rastrowej  (polecenie ODLEG lub _DIST, wskazane wyciągnąć odpowiedni pasek narzędzi)., biorąc pod uwagę identyczne
punkty mapy wektorowej i rastrowej. Naznaczono punkt pomocniczy przy pomocy okręgu.
4) Ewentualnie przeskalować mapę do rozmiaru właściwego (podzielić odległość właściwą przez odległośći z rastra i zastosować polecenie SKALA) i ewentualnie obrót.
5) Przesunąć mapę rastrową - uwzględnić ten sam współny punkt  (dla ułatwienia zaznaczono kółeczko w lewym dolnym rogu).
6) Sprawdzić po wstawieniu inne punkty siatki kwadratów.
7) Zapisać rysunek
Wykonać te czynnoći w kolejnych katalogach.

II.  Utworzenie bloku z atrybutami dla włazu kanalizacji   blokigeoatr.pdf
Zadanie 2.
1. Założ nowy rysunek  w katalogu o swoim numerze o nazwie AtrybKan.dwg, wykorzystując jako podkład ramkaA4atr.dwg
2. Na warstwie 0 narysuj okrąg o promieniu 0.3 (średnica 0.6) - odpowiednik WLZ - włazu  dla skali docelowej 1:500 - na wydruku średnica 1.2mm).
Dodaj atrybuty: - polecenia  ATRDEF, ODATRDEF
1) atrybut wlaz, zgłoszenie Oznaczenie włazu, np. k, Domyślna wartosć k, wysokość napisu 0.9, współczynnik 0.8, pochylenie liter 12st.
2) atrybut wysokość: wyswlazu, zgłoszenie: Wysokość włazu, napisy j.w.
3.  Zdefiniuj blok: wlazatr: BLOK, punkt wstawienia: środek okręgu, wskaż elementy prostokątem (z atrybutami), 
4  Wstaw blok - WSTAW
5.  Zapisz blok na dysk - PISZBLOK, _WBLOCK
6. Wstaw blok z dysku (plik): WSTAW, _INSERT, _DDINSERT
 
III.  Korzystanie z bloków.   blokigeoatr.pdf
Zadanie  3. 
Otwórz plik blokigeoatr.dwg, przeglądnij bloki,  wstaw kilka do rysunku, zapisz na dysk


IV. Rysowanie na mapach rastrowych
Zadanie 4
Załóż podkatalogi Mapa_nr, np Mapa_4  oraz MapaWsp
Przekopiuj do katalogu Mapa_nr odpowiedni plik  np. do Mapa_4 plik - plik  mapa4_mil.zip.
Do katalogu MapaWsp -  plik Mapa8_B.zip
Rozpakować pliki.
Otworzyć plik z rozszerzeniem DWG - powinny być wczytany w nim podkład mapowy
Rysowac mapę zgodnie z zasadami - InstrMapy.htm.
Stosuj odpowiednie warstwy. Wykorzystuj bloki (wczytane do rysunku) i zewnętrzne - z dysku.
Przy rysowaniu bloków i złożonych budynków stosuj przejście do lokalnego układu współrzędnych równoległego do obiektów - zwiazanego z jakąś ścianą budynku czy krwędzi ulicy.
Polecenie LUW - nowy jak Obiekt.
Zapisz wyniki na dyskietkę  lub prześlij mailem przed zakończeniam by nie stracić pracy..
 
Uwaga. Po każdym poleceniu zgłoś wykonanie w celu sprawdzenia.

Za 2 tygodnie sprawdzian pisemny wiadomosci - od rysowania  okręgu, edycja, modyfikacja, napisy, kreskowanie, wymiarowanie, warstwy, bloki, atrybuty.