Instrukcja do sporządzenia mapy numerycznej (wektorowej)

 1. Obejrzenie rysunku – podkładu rastrowego (JPG, TIF) lub pliku wydruku PDF.
 2. Odczytanie współrzędnych skrajnych punktów siatki kwadratów (lewy dolny róg i prawy górny), przepisanie współrzędnych naroży i linii siatki kwadratów.
 3. Utworzenie nowego rysunku, ustalenie granic obejmujących cały rysunek (wskazane  z zapasem). Ustalić jednostki (JEDN, _UNITS) – dokładność liniowa np. 3 a kątowa 4,
  kąty w gradach (4 miejsca dziesiętne).
  Uwaga!  Współrzędne w AutoCADzie są w układzie matematycznym (oś X pozioma,
  Y pionowa) a geodezyjne odwrotnie – X pionowa, Y pionowa.
  Trzeba zamienić współrzędne Xgeod na Ycad i odwrotnie.
 4. Założenie warstw: siatka (kolor czerwony), warstwy na rastry, np. RasterZas (raster mapy zasadniczej) – kolor np. szary; a jeśli są rastry urządzeń, ewidencji to dodatkowo np. RasterUrz, RasterEw.
 5. Na warstwie siatka narysować linie siatki kwadratów – polecenia linia, ewentualnie prostokąt, odsuń.
 6. Przejście na odpowiednią warstwę rastra (np. RasterZas) i wczytanie pliku mapy rastrowej (zwykle JPG lub TIF).
 7. Wpasowanie rysunku rastrowego – przesuniecie na punkty siatki (np. blisko środka). Sprawdzenie odległości punktów siatki mapy i rysunku AutoCADa (ODLEG lub WYMIAR).
  Ewentualny obrót rysunku rastrowego  i zmiana skali.
  Rysunki z niedokładnych lub zniekształconych rastrów należy kalibrować na wszytkie punkty siatki i ewentualnie inne o znanych współrzędnych – np. programem WiseImage, CADRaster.
 8. Założenie warstw rysunkowych do mapy numerycznej, przypisanie im odpowiednich grubości. Grubości i wielkości znaków dla mapy docelowej 1:500 mniejsze 2 razy
  (rysujemy w skali 1:1000), będą powiększone po wykreśleniu.
  Przykładowe warstwy. Uwaga!  Grubości są tu podane raczej jako docelowe po wykreśleniu.
  Dokładne wartości należy wziąć z instrukcji. Można skorygować na końcu, po sporządzeniu mapy.
  Kolory w czasie rysowania możemy dobrać by były widoczne, a zmienić na docelowe na końcu, przed kreśleniem.

 

 

 1.  Utworzenie lub skopiowanie do folderu rysunku podstawowych bloków znaków geodezyjnych z uwzględnieniem docelowej skali mapy. Przykładowe znaki: WLZ – właz okrągły, KRA – kratka ściekowa, WLD – właz prostokątny, WLM – właz kwadratowy, SLU-słup, LAT – latarnia.
 2. Rysowanie na warstwach, np. budynki – polilinie z opcją  Z (Zamknij).
  Czasem trzeba przejść na LUW (lokalny układ współrzędnych) równoległy do jakiegoś obiektu – np. linii jezdni, bloku itp. by zachować równoległość rysowanych obiektów. Można stosować też polecenia: Prostokąt.
 3. Wstawianie bloków – polecenie WSTAW.
 4. Zapisywać często rysunek i ustawić odpowiedni  czas automatycznego zapisu.
 5. W szkole pracować zawsze w miarę możliwości przy jednym komputerze – praca będzie kontynuowana przez kolejne zajęcia.  Na koniec zajęć należy przekopiować sobie aktualny stan pracy i ewentualnie przesłać mailem.