IZOMETRIA

RYSUNEK AKSONOMETRYCZNY: siatka izometryczna, elipsa, napisy

 

 

 

 

Polecenia: _SNAP SKOK,  _ISOPLANE  IS

_GRID SIATKA

 

Zadanie:  narysować prostopadłościan izometryczny jak wyżej

 

Styl  standardowy

Polecenie : _snap

Uchwyt jest wyłączony (izometryczny, y = 10): Tak/Obróć/Styl/<Spacje w kierunku y>:s

Standardowy/<Izometryczny>:s

Stosunek_boków/pionowe odstępy <10>:

 

Styl  izmetryczny

Polecenie : _snap

Uchwyt jest wyłączony (izometryczny, y = 10): Tak/Obróć/Styl/<Spacje w kierunku y>:s

Standardowy/<Izometryczny>:i

Pionowa spacja <10>:

 

F7 – włączenie siatki

F8 - orto

F9 - skok

F5 – przełączanie płaszczyzn izometrycznych

 

1)      Narysować kostkę izometryczną jak wyżej

 

2)      Narysować linie osiowe –czerwone -  Uchwyty: Punkt końcowy, Środek, Punkt przecięcia

 

3)      Narysować elipsy

 

Polecenie : elipsa

Łuk/Środek/Izookrąg/<Pierwszy koniec osi elipsy>:ś

Środek elipsy:

Punkt końcowy osi:bli

Uchwyć do bliski z:

Obróć/<Druga oś>:

 

4)      Założyć style pisma

 

 

 

5)      Wykonać napisy:

GÓRNA, LEWA, PRAWA

 

Polecenie : DT

Tekst: Styl/WYrównanie/DOstosowanie/ŚRodek/WŚrodku/WPrawo/DoBloku/<Punkt początkowy>:_MID

Uchwyć do punkt w środku z:

Wysokość tekstu <6>:

Kąt obrotu tekstu <30>:

 

Polecenie : '_ISOPLANE

Izopłaszczyzna(Górna): Górna/Lewa/<Przełacz na prawą>:

 

6)      Wykonaj kreskowanie

Polecenie : _BHATCH