PAKIETY GRAFICZNE


Pakiety graficzne można podzielić na programy do grafiki rastrowej i wektorowej

Grafika rastrowa - reprezentacja obrazu za pomocą pionowo-poziomej siatki odpowiednio kolorowanych pikseli na monitorze komputera,
drukarce lub innym urządzeniu wyjściowym.
Grafika rastrowa została opatentowana pierwszy raz przez firmę Texas Instruments w latach 70. i jest teraz wszechobecna.
Zdjęcie z aparatu cyfrowego jest grafiką typu rastrowego.
Bez zastosowania kompresji kolor każdego piksela jest definiowany osobno.
Obrazki z głębią kolorów RGB często składają się z kolorowych pikseli zdefiniowanych przez trzy bajty – jeden bajt na kolor czerwony, jeden na zielony i jeden na kolor niebieski.
Mniej kolorowe obrazki potrzebują mniej informacji na piksel, np. obrazek w kolorach czarnym i białym wymaga tylko jednego bitu na każdy piksel (bitmapa).
Grafika rastrowa różni się od wektorowej tym, że grafika wektorowa pokazuje obraz używając obiektów geometrycznych takich, jak krzywe czy wielokąty.

Pixmapę charakteryzują następujące podstawowe właściwości:
Kolorowa grafika rastrowa zwykle zawiera piksele z jednym do ośmiu bitów dla każdego z kolorów bazowych.
Jakość obrazka rastrowego jest określana przez całkowitą liczbę pikseli (wielkość obrazu) oraz ilości informacji przechowywanych w każdym pikselu (głębia koloru).
Na przykład obrazek zapisujący 24 bity informacji o kolorze (standard dla większości wyświetlaczy w 2004 roku) może pokazać łagodniejsze cieniowanie
od obrazka zapisującego jedynie 16 bitów informacji na jeden piksel, ale też nie pokaże łagodniejszego obrazka od zapisującego 48 bitów na piksel.
Podobnie, obrazek o wymiarach 640 x 480 pikseli (zawierający ok. 307 tys. pikseli) będzie wyglądał nierówno i chropowato w porównaniu do obrazka
o wymiarach 1280 x 1024 (ponad 1,3 mln pikseli).

Ponieważ taka ilość danych zajmuje ogromną powierzchnię, często stosuje się technikę kompresji danych celem zmniejszenia wielkości zajmowanego miejsca.
Kompresję bezstratną umożliwiają np. pliki PNG, TIFF, JPEG 2000.
Niektóre techniki zamieniają (zmniejszają, usuwają) pewne informacje, aby uzyskać mniejszy plik.
Niestety nie są to bezstratne metody kompresji. Przykładami takich kompresji jest kompresja JPEG, a także stratne tryby kompresji PNG czy JPEG 2000.Grafika wektorowa (obiektowa) – jeden z dwóch podstawowych rodzajów grafiki komputerowej,
w której obraz opisany jest za pomocą figur geometrycznych
(w przypadku grafiki dwuwymiarowej) lub brył geometrycznych (w przypadku grafiki trójwymiarowej),
umiejscowionych w matematycznie zdefiniowanym układzie współrzędnych, odpowiednio dwu- lub trójwymiarowym.
Druga nazwa grafiki wektorowej – grafika obiektowa – związana jest z faktem, iż obraz opisany jest za pomocą tzw. obiektów,
które zbudowane są z podstawowych elementów nazywanych prymitywami, czyli prostych figur geometrycznych takich jak odcinki, krzywe, okręgi, wielokąty.
Każdy z prymitywów opisywany jest za pomocą parametrów, np. w przypadku odcinka - współrzędnych jego końców, a w przypadku okręgu
- współrzędnych środka i długości promienia.
Obiekty takie mają także określone atrybuty mówiące np. o grubości i kolorze linii, kolorze wypełnienia figury lub wypełnieniu niejednolitym
jak wypełnienie gradientem albo wzorem, stopniu przezroczystości.
Atrybuty zależą głównie od stosowanego standardu opisu grafiki wektorowej.

W przeciwieństwie do grafiki rastrowej grafika wektorowa jest grafiką w pełni skalowalną,
co oznacza, iż obrazy wektorowe można nieograniczenie powiększać
oraz zmieniać ich proporcje bez uszczerbku na jakości.


Ma to swoje uzasadnienie w matematycznym opisie elementów (prymitywów), dlatego też obraz może być wyświetlony w maksymalnie
dostępnej dla ekranu czy wydruku rozdzielczości.
Sama jakość obrazu uzależniona jest wyłącznie od dokładności opisu obrazu przez prymitywy: czarne włosy rysowanej postaci można określić jako zamkniętą krzywą
wypełnioną na czarno, choć można też opisać każdy włos krzywą o względnie niewielkiej grubości i czarnym kolorze.

W przypadku grafiki rastrowej obrót obrazu może zniekształcić go powodując utratę jakości (w szczególności, jeśli nie jest to obrót o wielokrotność kąta prostego).
Typowe edytory grafiki wektorowej pozwalają oprócz zmiany parametrów i atrybutów prymitywów także na przekształcenia na obiektach,
np.: obrót, przesunięcie, odbicie lustrzane, rozciąganie, pochylanie, czy zmiana kolejności obiektów na osi głębokości.
Jest to więc kolejny stopień opisu obrazu ideowego, nie zaś literalnego.

Grafika rastrowa - programy

Do programów rastrowych można zaliczyć m.in.
Paint  (w akcesoriach Windows)
Corel PhotoPaint
Adobe FireWorks (grafika rastrowa i wektorowa)
Adobe PhotoShop
GIMP (darmowy) - środowisko Linux i Windows
Paint.Net
Photobie (darmowy)
Photoline
Photoplus
Pixia
Ultimate Paint Standard (darmowy)


Grafika wektorowa - programy

CorelDRAW
Adobe Illustrator
DrawPlus 4.0
Inkscape 0.48.0
Real-DRAW Pro 5.2.4 - grafika rastrowa i wektoroa
Sodipodi 0.34 dla Windows 2000/XP - bezpłatny

Programy do projektowania  - CAD

MicroStation

MicroStation to pakiet programów typu CAD zaprojektowany przez amerykańską firmę Bentley Systems.

Corporate Headquarters
685 Stockton Drive
Exton, PA  19341
United States
1-800-BENTLEY (1-800-236-8539)
Outside the United States: +1 610-458-500

Pakiety znajdują one zastosowanie przede wszystkim w architekturze, budownictwie, geodezji, GIS, kartografii, mechanice, przemyśle i telekomunikacji.

Natywnym formatem Microstation jest DGN choć może także czytać i pisać szereg formatów CAD w tym DWG i DXF, pliki graficzne (JPEG i BMP),
animacje (AVI), strony internetowe 3D VRML i Adobe Systems PDF.
W chwili powstania MicroStation został użyty w inżynierii i architekturze przede wszystkim do tworzenia rysunków konstrukcji,
jednak ze względu na rozwój poprzez różne wersje o zaawansowane modelowanie i funkcję renderingu, ray tracing i animacji klatką kluczową.
Może dostarczyć specjalistycznego środowiska dla architektury, inżynierii lądowej, map, lub między innymi projektowania roślin.
W 2000 r. Bentley dokonał zmiany w formacie pliku DGN w V8 aby dodać dodatkowe funkcje, takie jak Digital Rights i Design History
- możliwość kontroli wersji która umożliwia przywrócenie poprzednich przeglądów albo globalnie, lub przez wybór oraz do lepszego wsparcie importu/eksportu DWG Autodeska.
Ponadto format V8 usunął wiele ograniczeń danych z wcześniejszych wersji takich jak ograniczony poziom projektowania i rysowania obszaru.

MicroStation jest innowacyjną platformą CAD stosowaną przez zespoły architektów, inżynierów, podwykonawców i specjalistów GIS
do integrowania prac nad budynkami, projektami z inżynierii lądowej, instalacji przemysłowych i danych o charakterze geoprzestrzennym.
MicroStation jest stosowany przez większość światowej elity projektowej z bardzo dużym powodzeniem.
Oto dlaczego:

Programy firmy Autodesk:

AUTOCAD i jego odmiany oraz pochodne:
np. AutoCAD 2011, AutoCAD LT 2011
Produkty Autodesk:
AutoCAD: Oprogramowanie AutoCAD® do dwu- i trójwymiarowego projektowania CAD:
Analiza - Analizuj założenia projektowe 2D i 3D za pomocą intuicyjnych narzędzi CAD, które pomogą zrealizować każdą koncepcję.
Dokumentacja - Prowadź projekty od koncepcji do zakończenia przy użyciu zaawansowanych narzędzi do dokumentowania.
Pracuj szybciej dzięki narzędziom do automatyzacji, zarządzania oraz edycji, które zmniejszają liczbę powtarzalnych czynności
i czas potrzebny do zakończenia projektu.

Komunikacja - Wymieniaj kluczowe dane projektowe bezpiecznie, wydajnie i precyzyjnie.
Skorzystaj z zalet rodzimej obsługi formatu DWG™, jednego z najpopularniejszych formatów danych projektowych,
utrzymując cały zespół na bieżąco, przez cały czas. 

Adaptacja - Dostosowanie programu AutoCAD jest prostsze, niż mogłoby się wydawać
AutoCAD Architecture: Oprogramowanie AutoCAD® Architecture, wersja oprogramowania AutoCAD® dla architektów:
Zoptymalizowany interfejs użytkownika - Większe okno rysunku i szybszy dostęp do narzędzi i poleceń ułatwiają korzystanie z pulpitu.
Detale - Biblioteka komponentów detalu i rozbudowanych narzędzi do opisów indeksowych.
Ściany, drzwi i okna - Rysowanie i dokumentowanie z uwzględnieniem ścian, drzwi i okien.
Pomieszczenia - Automatyczne etykietowanie rysunków wraz z powierzchniami pomieszczeń.
Przekroje i elewacje—Tworzenie przekrojów 2D i elewacji bezpośrednio z rzutów kondygnacji.
Zestawienia - Proste dostosowanie wyglądu stylów zestawień.
Wymiarowanie - Wymiarowanie dowolnej ściany i wszystkich jej komponentów.
Zintegrowane renderowanie - W pełni zintegrowane funkcje wizualizacji projektu.
AutoCAD Civil 3D: AutoCAD® Civil 3D® do inżynierii cywilnej: Zintegrowana analiza geoprzestrzenna
Powierzchnie, skarpy i powiązania dynamiczne ; Narzędzia do modelowania informacji o budynku (BIM)
Inteligentny układ rur; Zintegrowane analizy hydrauliczne i hydrologiczne do zarządzania kanalizacją burzową
Dynamiczne obliczenia wielkości wyjściowej i robót ziemnych; Style, standardy CAD i kreślenie rysunków produkcyjnych
Narzędzia do wizualizacji i komunikacji
AutoCAD Electrical: Oprogramowanie AutoCAD® Electrical, wersja oprogramowania AutoCAD® dla projektantów elektrycznych systemów sterowania:
Projektowanie oparte na standardach - Szybkie tworzenie znormalizowanych projektów systemów sterowania.
Narzędzia zwiększające wydajność - Zdecydowany wzrost wydajności dzięki specjalnym poleceniom z zakresu systemów elektrycznych.
Projektowanie schematów - Szybkie przycinanie przewodów, kopiowanie komponentów i ponowne wykorzystywanie obwodów ułatwia tworzenie schematów.
Układ panelu - Tworzenie rysunków układu panelu za pomocą zintegrowanych danych.
Projektowanie terminali - Prostsza praca z terminalami.
Narzędzia do układów programowalnych - Szybsza i dokładniejsza obróbka rysunków we/wy układów programowalnych.
Współpraca i zarządzanie danymi - Proste współdzielenie danych projektowych w obrębie rozszerzonej grupy roboczej.
AutoCAD Inventor Suites: Produkty w pakietach AutoCAD® Inventor® Suite obejmują oprogramowanie do projektowania
elementów mechanicznych Autodesk® Inventor® 3D i oprogramowanie AutoCAD® Mechanical.
Pakiety AutoCAD Inventor Suite oferują szereg zestawów funkcji odpowiednio do określonych potrzeb projektowych.

AutoCAD® Inventor® Suite
AutoCAD® Inventor® Routed Systems Suite
AutoCAD® Inventor® Tooling Suite
AutoCAD® Inventor® Simulation Suite
AutoCAD® Inventor® Professional Suite
AutoCAD LT: Oprogramowanie AutoCAD LT® do profesjonalnego kreślenia 2D:
Narzędzia do kreślenia - Używaj standardowych kształtów, takich jak linie, wielokąty, łuki, okręgi i elipsy, aby tworzyć proste lub złożone rysunki 2D.
Modyfikowanie obiektów - Modyfikuj istniejącą geometrię za pomocą poleceń, takich jak rozciąganie, skalowanie i obrót.
Polecenia tworzenia nowych obiektów, kopiowania, odsuwania i odbicia lustrzanego.

Opisywanie rysunków - Uzupełnij rysunki opisami tekstowymi, wymiarowaniami i kreskowaniami.
Format pliku DWG - Zapisuj i udostępniaj pliki rysunków 2D bez obawy o integralność i rzetelność swoich danych
za pomocą technologii DWG™ firmy Autodesk.

Publikowanie i drukowanie - Twórz wieloarkuszowe pliki DWF™, DWFx lub PDF, albo zestaw rysunków papierowych.
AutoCAD Map 3D: Oprogramowanie do planowania infrastruktury AutoCAD® Map 3D:
Systemy współrzędnych geograficznych - Wykorzystuj systemy rzeczywistych współrzędnych, aby dokładniej odwzorowywać dane przestrzenne projektu.
Bezpośredni dostęp do danych - Bezpośredni dostęp do danych przestrzennych z wielu źródeł danych, w tym plików ESRI® SHP,
baz danych Oracle® i ESRI® ArcSDE®.

Wymiana danych - Czytaj, zapisuj i konwertuj dane na wiele formatów CAD i GIS.
Edycja danych geoprzestrzennych w CAD—Edytuj dane przestrzenne za pomocą standardowych poleceń AutoCAD.
Chmury punktów - Importuj i wizualizuj duże zestawy skanów laserowych 3D/ zestawy danych LIDAR.
Narzędzia analityczne - Podejmuj decyzje odnośnie danych, tworząc mapy tematyczne i wykonując analizę buforu, śledzenia i nakładki.
AutoCAD Mechanical: Oprogramowanie AutoCAD® Mechanical, wersja oprogramowania AutoCAD® do projektowania i produkcji elementów mechanicznych:
Narzędzia zwiększające wydajność projektowania i kreślenia elementów mechanicznych -
Specjalne narzędzia do niemal wszystkich aspektów inżynierii mechanicznej i procesu projektowania.

Kreślenie w oparciu o standardy i biblioteki części - Obsługa międzynarodowych mechanicznych standardów kreślenia CAD
oraz biblioteki zawierające ponad 700 000 standardowych części.

Generatory urządzeń i kalkulatory - Umożliwiają natychmiastowe tworzenie i analizowanie szerokiej gamy popularnych komponentów.
Narzędzia dokumentowania i raportowania - Ułatwiają czynności dokumentowania, adnotacji, raportowania, inżynierii mechanicznej oraz danych projektowych.
 Współpraca i zarządzanie danymi - Możliwość współdzielenia dokładnych danych projektowych 2D CAD w niezawodny i bezpieczny sposób.
AutoCAD MEP: Oprogramowanie AutoCAD® MEP, wersja programu AutoCAD® dla projektantów i kreślarzy z dziedziny konstrukcji mechanicznych,
instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych (MEP):
Palety narzędzi MEP - Narzędzia pogrupowane według określonych zadań projektowania MEP.
Obsługa systemów MEP - Intuicyjne narzędzia do projektowania rzeczywistych systemów MEP.
Wprowadzanie dynamiczne i sterowanie uchwytami - Precyzyjne modyfikacje bezpośrednio w obszarze rysunku.
Nawigator projektu - Zarządzanie rysunkami projektu w skoordynowanych widokach.
Zawartość katalogowa—Obszerne zbiory części MEP.
Obsługa bloków i symboli AutoCAD® - Konwertowanie bloków i symboli AutoCAD® na treść AutoCAD MEP.
Obsługa AutoCAD® i AutoCAD® Architecture - Możliwość wykorzystania rysunków utworzonych w programach AutoCAD® i AutoCAD® Architecture.
Tworzenie dla wykonawców MEP - Płynna integracja z narzędziami partnerów, przeznaczonymi do tworzenia kanałów i rurociągów.
AutoCAD P&ID: Oprogramowanie AutoCAD® P&ID do projektowania orurowania i oprzyrządowania:
Zarządzanie danymi
Dynamiczne linie i komponenty
Biblioteki symboli
Oznaczanie i opisy
Raportowanie i wymiana informacji
Weryfikacja
AutoCAD Plant 3D: Oprogramowanie AutoCAD® Plant 3D do projektowania procesów technologicznych:
Specjalnie dostosowany obszar roboczy
Specyfikacje i katalogi
Orurowanie, oprzyrządowanie i konstrukcj
Dokumentacja projektow
Wyszukiwanie i raportowani
Integracja z AutoCAD® P&ID
Zgodność z oprogramowaniem Autodesk® Navisworks®
Konwerter specyfikacji
AutoCAD Raster Design: Używaj oprogramowania AutoCAD® Raster Design do obróbki grafiki, aby jak najpełniej wykorzystać zeskanowane
rysunki i mapy, dzięki funkcjom przetworzenia, edycji i konwersji danych rastrowych na wektorowe.

AutoCAD Revit Architecture Suite:
Pakiet AutoCAD® Revit® Architecture Suite do projektowania budynków:
Oprogramowanie AutoCAD® do projektowania i dokumentacji
Oprogramowanie AutoCAD® Architecture
Oprogramowanie Autodesk® Revit® Architecture do projektowania budynków
AutoCAD Revit MEP Suite
AutoCAD Revit Structure Suite
AutoCAD Structural Detailing
Produkty Autodesk 3ds Max
Autodesk Algor Simulation
Produkty Autodesk Alias
Autodesk Buzzsaw
Autodesk Cleaner
Autodesk Cleaner XL
Autodesk Combustion
Autodesk Design Review
Autodesk Ecotect Analysis
Autodesk FBX
Autodesk Freewheel
Autodesk HumanIK
Autodesk Impression
Produkty Autodesk Inventor
Autodesk Lustre
Autodesk Maya: renderowania i compositingu w filmach, grach i telewizji:
Zaktualizowany interfejs użytkownika - Spójna udoskonalona obsługa na wszystkich platformach.
Nowe narzędzia do tworzenia powłok i procedury postępowania - Twórz postacie o lepszym wyglądzie i bardziej realistycznych odkształceniach w krótszym czasie.
Nowa niedestrukcyjna procedura przenoszenia - Wykorzystuj ponownie, poprawiaj i udoskonalaj przechwytywanie ruchu
i inne dane animacji szybciej i łatwiej za pomocą nowej niedestrukcyjnej procedury przenoszenia, która wykorzystuje biblioteki
oprogramowania pośredniczącego Autodesk® HumanIK®.

Nowe możliwości edycji 3D - Przyspiesz wstępną wizualizację i wirtualną produkcję filmów.
Udoskonalenia zasobów i odnośników do plików - Łatwiejsze dzielenie, ponownie wykorzystanie i wymiana danych
z opcjonalnym podaniem odnośników do plików.

Autodesk Kynapse
Autodesk LandXplorer Studio Professional
Autodesk MapGuide Enterprise
Autodesk MapGuide Studio
Autodesk Moldflow
Autodesk MotionBuilder
Autodesk Mudbox
Autodesk Navisworks
Autodesk Plant Design Suites
Autodesk PortfolioWall
Autodesk Revit Architecture
Autodesk Revit MEP
Autodesk Revit Structure
Autodesk Robot Structural Analysis Professional
Autodesk Showcase
Autodesk SketchBook Pro
Autodesk Softimage
Autodesk Smoke
Autodesk Streamline
Autodesk Topobase
Produkty Autodesk Vault
Autodesk Vault Manufacturing: Oprogramowanie do zarządzania danymi Autodesk® Vault Manufacturing, dostępne wcześniej jako Autodesk® Productstream®,
umożliwia bezpieczny zapis oraz zarządzanie informacjami inżynierskimi, danymi projektowymi i dokumentam
mental ray


Programy podobne do AutoCADa z rodziny IntelliCAD:

progeCAD 2009 Smart! -  bezpłatny program do projektowania CAD, stworzony na bazie IntelliCAD
ArCADia-IntelliCAD 2009 SE 6.6.3 - odmiana programu IntelliCAD rozwijana przez polską firmę INTERSoft
BricsCad 10.4.18-1 -  atrakcyjna cenowo alternatywa dla programu AutoCAD - BricsCad wykorzystuje AutoCAD DWG jako lokalny format rysunków
i pozwala użytkownikom odczytywać oraz zapisywać pliki DWG AutoCAD'a.
ZwCAD 2010 Professional


Programy zaawansowane 3D

CATIA – zintegrowany system CAD/CAM/FEM. CATIA jest produktem firmy Dassault Systèmes.
CATIA to zaawansowany system wspomagania prac inżynierskich w przemyśle lotniczym, samochodowym, stoczniowym, maszynowym, sprzętu AGD,
energetycznym, produkcji form wtryskowych i wielu innych.
Oprócz funkcji CAx oferuje narzędzia PDM/PLM (SmarTeam, Enovia) pozwalające na zarządzenie produktem (tworzeniem, rozwojem, dokumentacją, cyklem życia itd.).


SolidWorks to program komputerowy typu CAD tworzony i rozpowszechniany przez firmę SolidWorks Corporation, która jest częścią firmy Dassault Systèmes, S. A..
Jest to oparty na kernelu PARASOLID typ modelera bryłowego służący do zamodelowania projektowanego urządzenia jako modelu 3D.
Na podstawie tego modelu możliwe jest wykonanie rysunków wykonawczych, złożeniowych, poglądowych i innych.
SolidWorks został zaprojektowany do pracy z zespołami, sięgającymi kilkunastu tysięcy elementów.
SolidWorks został zaprezentowany po raz pierwszy w 1995 roku jako konkurencja dla takich programów CAD jak: Pro/ENGINEER, I-DEAS, Unigraphics, CATIA
oraz Autodesk Mechanical Desktop.
W tej chwili jest jednym z głównych produktów mechanicznych typu CAD na rynku a jego głównym konkurentem jest Autodesk Inventor.
SolidWorks został stworzony w 1993 roku przez Jona Hirschticka w miejscowości Concord w stanie Massachusetts w Stanach Zjednoczonych.
Na rynek program został wypuszczony w 1995 r. pod nazwą SolidWorks 95. W 1997 r. producent programu CATIA, francuska firma Dassault Systèmes przejęła SolidWorks Corporation.
W tej chwili posiada ona 100% udziałów SolidWorks Corporation. Dyrektorem generalnym (CEO) SolidWorks Corp. jest Jeff Ray.

Pro/ENGINEER (znany również pod nazwą ProEngineer, ProE, Pro/E) to w pełni parametryczny zintegrowany system CAD\CAM\CAE\PDM\PLM,
szeroko rozpowszechniony w branży motoryzacyjnej. Producentem jest amerykańska firma PTC (Parametric Technology Corporation, PMTC).
Dostępny na platformy Windows/Windows x64/Unix/Linux/Solaris i procesory Intel/AMD/MIPS/UltraSPARC.
Od 1985 roku ukazało się 20 wersji programu oznaczanych liczbowo (1-20), natomiast od 1999 roku pojawiły się wersje: 2000i (1999), 2000i² (2000), 2001 (2001), Wildfire (2003), Wildfire 2 (2005), Wildfire 3 (2006), Wildfire 4 (2008) i Wildfire 5 (2009).
Modułowa budowa systemu umożliwia dopasowanie go do konkretnych zastosowań. Program od pierwszych wersji jest asocjatywny i parametryczny,
zarówno obróbka CAM jak i obliczenia CAE odbywają się w tym samym środowisku co projektowanie CAD,
co likwiduje problemy z translacją danych między programami i ułatwia orientację dzięki jednemu interfejsowi użytkownika.
Na szczególną uwagę zasługuje moduł CAE znany pod nazwą Pro/MECHANICA, od wersji Wildfire będący częścią samego Pro/ENGINEERa,
który wykorzystując metodę elementów skończonych typu P, dzięki własnym, opatentowanym rozwiązaniom umożliwia uzyskiwanie precyzyjnych
wyników w stosunkowo krótkim czasie i przy niewielkim zapotrzebowaniu na zasoby sprzętowe.
W rozwiązaniach PLM/PDM niezależnie od zakresu zastosowania wykorzystywana jest jedna baza danych oparta na Oracle, co ułatwia skalowalność rozwiązania.
W Polsce system osiągnął stosunkowo dużą popularność dzięki ogromnym możliwościom i korzystnemu ich stosunkowi do ceny.
Korzystają z niego najwięksi polscy producenci AGD, ceramiki sanitarnej, przemysł elektromaszynowy, narzędziownie, producenci środków transportu, oraz niewielkie zakłady produkcyjne z różnych branż.


Solid Edge 2D Drafting V20


Programy inne

ARES CAD Commander Edition

A9CAD 2.2.1 - bezpłatny
Bezpłatny program typu CAD służący do wspomagania projektowania dwuwymiarowego 2D.
Atutem programu, wśród bezpłatnych rozwiązań, jest obsługa najpopularniejszych formatów DWG i DXF, zbliżony do AutoCAD interfejs programu
oraz stosunkowo szybkie

CadStd Lite 3.7.2 - bezpłatny
Corel DESIGNER Technical Suite X4
freeCAD 9.0
KOMPAS-3D LT 10 - bezpłatny nawet do celów komercyjnych