AutoCAD - wielobok, prostokąt, obszar, szkicowanie

Wielobok - konstruowanie wieloboków

Wielobok to zamknięty liniowy element polilinii, składający się z 3 do 1024 boków o jednakowej długości.

Aby skonstruować wieloboki, należy:

 1. Kliknąć Rysuj > Wielobok (lub wpisać Polygon).
 2. Wpisać liczbę boków.
 3. Wykonać jedną z czynności:
  1. Kliknąć w obszarze graficznym, aby zdefiniować środek wieloboku.
  2. Określić opcję:
   • Narożnik: Umieszcza wielobok wewnątrz okręgu, który styka się z wielobokiem w narożnikach (wpisany).
   • Bok: Umieszcza okrąg wewnątrz wieloboku, który styka się z okręgiem w narożnikach (opisany).
  3. Określić punkt w obszarze graficznym, aby zdefiniować promień lub wprowadzić go w wierszu poleceń.


 1. - lub -
  1. Określić opcję Długość boku, aby zdefiniować krawędź wieloboku.
  2. Określić punkt początkowy krawędzi i długość boku.

 

 

Przykłady


Polecenie : _polygon
Wielobok: Więcej/Szerokość linii/<Ilość stron> <4>:5
Definiuj według: Krawędź/<Środek wieloboku>:  (1)
Definiuj według: Strona/<Wybierz punkt wierzchołku>:'_ORTHOGONAL
ORTHOMODE jest właśnie wyłączony: Tak/Przełączyć/<Nie>:_T
Definiuj według: Strona/<Wybierz punkt wierzchołku>: (2)

Polecenie : wielobok
Wielobok: Więcej/Szerokość linii/<Ilość stron> <5>:3
Definiuj według: Krawędź/<Środek wieloboku>:  (1)
Definiuj według: Strona/<Wybierz punkt wierzchołku>:  (2)
 
Polecenie : wielobok
Wielobok: Więcej/Szerokość linii/<Ilość stron> <4>:4
Definiuj według: Krawędź/<Środek wieloboku>:k
Pierwszy końcowy punkt krawędzi:
Drugi końcowy punkt krawędzi:

Zadanie Narysuj okrąg o środku S(175,160) i pięciokąt wpisany w okrąg

1 metoda

:okrąg

2Pkt/3Pkt/RSS/łUk/Wiele/<Środek okręgu>: 175,150

śreDnica/<pRomień> <130>: 125

: wielobok

Wielobok: Wiele/Szerokość linii/<Liczba boków> <4>: 5

Określ przez: Krawędź/<Środek wieloboku>: 175,150

Określ przez: Bok/<Wybierz punkt wierzchołkowy>: 125

 

2 metoda

Polecenie : _CIRCLE

2punkty/3punkty/PromStyczStycz/SSS/Łuk/Wielokrotne/<Środek okręgu>:175,180

Średnica/<Promień>:125

Polecenie : wielobok

Wielobok: Więcej/Szerokość linii/<Ilość stron> <4>:5

Definiuj według: Krawędź/<Środek wieloboku>:cen

Uchwyć do punktśrodkowy z:

Definiuj według: Strona/<Wybierz punkt wierzchołku>:kwa

Uchwyć do kwadrant z:

 

Zadanie. Narysuj sześciokąt o krawędzi 50

: wielobok

Wielobok: Wiele/Szerokość linii/<Liczba boków> <5>: 6

Określ przez: Krawędź/<Środek wieloboku>: 50,40

Określ przez: Bok/<Wybierz punkt wierzchołkowy>: @50,0

 

: _circle

2Pkt/3Pkt/RSS/łUk/Wiele/<Środek okręgu>: 25,150

śreDnica/<pRomień> <20>: 50

: wielobok

Wielobok: Wiele/Szerokość linii/<Liczba boków> <6>:

Określ przez: Krawędź/<Środek wieloboku>: cen

Zaczepienie w centrum z:

Określ przez: Bok/<Wybierz punkt wierzchołkowy>: 50

 

Polecenie : _circle
2punkty/3punkty/PromStyczStycz/SSS/Łuk/Wielokrotne/<Środek okręgu>:25,150
Średnica/<Promień> <125>:50
Polecenie : wielobok
Wielobok: Więcej/Szerokość linii/<Ilość stron> <6>:
Definiuj według: Krawędź/<Środek wieloboku>:cen
Uchwyć do punktśrodkowy z:
Definiuj według: Strona/<Wybierz punkt wierzchołku>:bli
Uchwyć do bliski z:

 

Prostokąt

W programie AutoCAD, prostokąty są zamkniętymi poliliniami o czterech bokach.
Prostokąt rysuje się określając jego przeciwległe narożniki.
Prostokąt normalnie jest ustawiony równolegle do aktualnego układu skoku i siatki, lecz można użyć
opcji Obrócony w celu ustawienia prostokąta zgodnie z dowolnym kątem.

Można rysować prostokąty o dowolnym rozmiarze lub orientacji na płaszczyźnie, których narożniki są ostre, zaokrąglone lub sfazowane.

Aby skonstruować prostokąty, należy:

 1. Kliknąć Rysuj > Prostokąt (lub wpisać Rectangle).
 2. Kliknąć obszar graficzny, aby zdefiniować punkt początkowy prostokąta, lub określić opcję:
 3. Kliknąć w obszarze graficznym, aby wybrać przeciwległy narożnik prostokąta lub określić opcję:

 

Przykłady:  1, 2, 3, 4

 

 

1   Polecenie : _rectangle (1)

Fazuj/Podniesienie/Zaokrąglij/Obróć/Kwadratowy/Grubość/Szerokość/<wybierz pierwszy róg prostokąta>:
Drugi róg prostokąta lub [Rozmiar/Powierzchnia]:

 

2  Polecenie : Polecenie :_rectangle (2)

Fazuj/Podniesienie/Zaokrąglij/Obróć/Kwadratowy/Grubość/Szerokość/<wybierz pierwszy róg prostokąta>:Z
Odległość zaokrąglenia dla wszystkich prostokątów <0>:3
Fazuj/Podniesienie/Zaokrąglij/Obróć/Kwadratowy/Grubość/Szerokość/<wybierz pierwszy róg prostokąta>:
Drugi róg prostokąta lub [Rozmiar/Powierzchnia]:

 

3  Polecenie : Polecenie :_rectangle (3)

Fazuj/Podniesienie/Zaokrąglij/Obróć/Kwadratowy/Grubość/Szerokość/<wybierz pierwszy róg prostokąta>:O
Fazuj/Podniesienie/Zaokrąglij/Kwadratowy/Grubość/Szerokość/<wybierz pierwszy róg prostokąta>:
Drugi róg prostokąta lub [Rozmiar/Powierzchnia]:
Kąt obrotu prostokąta <0>:45

 

4   Polecenie : Polecenie :_rectangle (4)

Fazuj/Podniesienie/Zaokrąglij/Obróć/Kwadratowy/Grubość/Szerokość/<wybierz pierwszy róg prostokąta>:z
WYłącz/Początkowy/Odległość zaokrąglenia dla prostokątów <3>:0
Fazuj/Podniesienie/Zaokrąglij/Obróć/Kwadratowy/Grubość/Szerokość/<wybierz pierwszy róg prostokąta>:
Drugi róg prostokąta lub [Rozmiar/Powierzchnia]:r
Zapisz długość prostokąta <10>:15
Zapisz szerokość prostokąta <10>:
Drugi róg prostokąta lub [Rozmiar/Powierzchnia]:

 

Zadania:
1) Narysuj prostokąt poziomy o dowolnym lewym dolnym rogu i wymiarach 30, 20

Polecenie : _rectangle

Fazuj/Podniesienie/Zaokrąglij/Obróć/Kwadratowy/Grubość/Szerokość/<wybierz pierwszy róg prostokąta>:

Drugi róg prostokąta lub [Rozmiar/Powierzchnia]:@30,20

 

2) Prostokąt obrócony pod kątem 45 stopni

 

Polecenie : Polecenie :_rectangle

Fazuj/Podniesienie/Zaokrąglij/Obróć/Kwadratowy/Grubość/Szerokość/<wybierz pierwszy róg prostokąta>:O

Fazuj/Podniesienie/Zaokrąglij/Kwadratowy/Grubość/Szerokość/<wybierz pierwszy róg prostokąta>:

Drugi róg prostokąta lub [Rozmiar/Powierzchnia]:

Kąt obrotu prostokąta <45>:

 

3) Narysuj kwadrat

Polecenie : _RECTANGLE

Fazuj/Podniesienie/Zaokrąglij/Obróć/Kwadratowy/Grubość/Szerokość/<wybierz pierwszy róg prostokąta>:

Drugi róg prostokąta lub [Rozmiar/Powierzchnia]:@20,20

 

4) Narysuj prostokąt o fazach 1 (zaokrąglony w rogach)

Polecenie : _rectangle

Fazuj/Podniesienie/Zaokrąglij/Obróć/Kwadratowy/Grubość/Szerokość/<wybierz pierwszy róg prostokąta>:z

Odległość zaokrąglenia dla wszystkich prostokątów <0>:3

Fazuj/Podniesienie/Zaokrąglij/Obróć/Kwadratowy/Grubość/Szerokość/<wybierz pierwszy róg prostokąta>:

Drugi róg prostokąta lub [Rozmiar/Powierzchnia]:

 

Obszar _SOLID

Pasek narzędzi: Rysuj > Obszar

Menu: > Obszar; Klawiatura: OBSZAR

Rysuje wypełnione wieloboki. Zmienna systemowa FILLMODE określa czy obszar jest wypełniony;
jeśli nie chcesz rysować obszarów o stałym wypełnieniu, wyłącz (0) zmienną FILLMODE.

Prostokąt · Kwadrat · Trójkąt · <Pierwszy punkt obszaru>: Aby narysować wielobok o nieregularnym kształcie, wybierz pierwszy punkt.
Aby narysować obszar prostokątny, wybierz Prostokąt. Aby narysować obszar kwadratowy, wybierz Kwadrat.
Aby narysować obszar trójkątny, wybierz Trójkąt.

WSKAZÓWKA Po narysowaniu jednego obszaru, można rysować dodatkowe obszary wybierając drugi punkt dla obszaru kwadratowego,
prostokątnego lub trójkątnego lub wybierając trzeci punkt dla obszaru o nieregularnym kształcie.

Zadania

 1. Narysuj obszar czworokątny, bez wypełnienia. Wskazuj punkty jak pokazano na rysunku.
  By zlikwidować wypełnienie ustaw FILLMODE na 0.

 1. Narysuj obszar trójkątny – 3 punkty i Entery
 1. Narysuj symbole przewodów kominowych: spalinowego i dymowego
  (ustaw siatkę i skok, rysuj w kolejności podanej)

 

 

Tworzenie szkiców: Szkicuj _SKETCH

Szkic składa się z wielu prostych segmentów linii, utworzonych jako indywidualne elementy linii lub jako polilinia.
Przed rozpoczęciem tworzenia szkicu, należy ustalić długość (lub przyrost) każdego segmentu. Im mniejsze segmenty,
tym dokładniejszy szkic, lecz zbyt małe segmenty mogą wydatnie zwiększyć rozmiar pliku.

Po określeniu długości segmentów szkicu, kursor zmienia się w narzędzie Ołówek.
Narysowany szkic nie jest dodawany do rysunku, aż do jego "zapisania" w rysunku.
Oznacza to tymczasowe zapisanie narysowanych segmentów i długości segmentu, po czym można kontynuować szkicowanie.

Sposób utworzenia szkicu

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 2. Określ długość segmentów szkicu.
 3. Kliknij przyciskiem myszy, aby umieścić narzędzie Ołówek w rysunku w celu rozpoczęcia szkicowania.
 4. Przesuń obraz ołówka w celu narysowania tymczasowego szkicu.
 5. Kliknij przyciskiem myszy, aby unieść ołówek w celu zatrzymania szkicowania.
 6. W oknie zgłoszeń wybierz Zapisz, następnie wznów, aby zapisać tymczasowy szkic w rysunku.
 7. Kliknij przyciskiem myszy, aby ponownie opuścić ołówek i wznowić szkicowanie.
 8. Kliknij przyciskiem myszy ponownie, aby unieść ołówek w celu zatrzymania szkicowania.
 9. W oknie zgłoszeń wybierz Gotowe, aby zapisać tymczasowy szkic w rysunku i zakończyć polecenie.

Zadanie: Podpisz się wykorzystując szkicowanie. By podnieść pisak naciśnij przycisk myszy.