AUTOCAD – PROGECAD –kreślenie rysunków – zadania.
Style wydruku
Style wydruku sterują wyglądem wydrukowanych obiektów lub warstwa przez określenie cech, takich jak szerokość linii, kolor i styl wypełnienia.
Tablice ze stylami wydruku zawierają grupy stylów wydruku.
2 opcje działania stylów wydruku: style zależne od kolorów i nazwane style wydruku.
Rysunek może korzystać tylko z tablicy zawierającej jeden typ stylów wydruku.
Tablice zawierające jeden typ stylów wydruku można przekształcić w tablice ze stylami drugiego typu.
Można tez zmienić rodzaj tablicy już przypisanej do danego rysunku.

 
W tablicy ze stylami wydruku zależnymi od kolorów, kolor obiektu określa sposób, w jaki obiekt zostanie wydrukowany.
Pliki z tymi tablicami mają rozszerzenie CTB. Stylów tych nie można przypisać bezpośrednio do obiektów.
Aby zmienić wygląd obiektu na wydruku należy przypisać mu inny kolor. Np. wszystkie czerwone obiekty zostaną wydrukowane jednakowo.

 
Tablice z nazwanymi stylami wydruku zawierają style, które są przypisane bezpośrednio do obiektów i warstw.
Pliki z tymi tablicami mają rozszerzenie STB.
Zastosowanie tych stylów pozwala na to, aby
każdy obiekt rysunku został wydrukowany w inny sposób, niezależnie od przypisanego do niego koloru.
 
I  Zadanie geodezyjne

Wykreślenie fragmentu mapy zasadniczej w skali 1:500
 Zad. 1 –   założenie nowego rysunku,
utworzenie 2 bloków:  WLZ i ZAS  na warstwie 0,
utworzenie stylu pisma K1_ACAD o pochyleniu 12 stopni
narysowanie fragmentu mapki na warstwie 0
 
1)      Plik nowy, A4metrics, model-space,
2)      Granice 0,0 210,297
3)      _rectangle 0,0 210,297  - na warstwie 0
 
4)      Utwórz bloki na warstwie 0:
        WLZ - Właz kanalizacji okrągły o średnicy 0.75 (po powiększeniu do skali 1:500 będzie 1.5) - narysować okrąg o średnicy 0.75 i opis k o wysokości 0,9
       ZAS – zasuwa wodna -  kwadrat 0.35  i opis w oraz dowolna wys., np. 270.25 – o wysokości 0.9
     - polecenie BLOK zapisać bloki w rysunku i na dysk
Zapisz bloki  na dysk – polecenie PISZBLOK   _WBLOCK
 

 
 
Załóż styl pisma

 
Narysuj fragment mapki na warstwie 0:
Nie nadawaj na razie grubości warstw – grubość 0
 
Wysokość liter:
Ulice, opisy budynków, działki  - 1.25 mm (po wykreśleniu  w skali 1:500 -   2.5)
Opisy urządzeń   0.9 (po wydruku -   1.8)
Średnia kanałów 0.75 (po wykreśleniu 1:500 à 1.5)
 
Przy rysowaniu wstawiaj założone bloki – polecenie WSTAW
  
map_mono.dwg 


Zad. 2.  Załóż potrzebne warstwy do mapki:
bd – do budynków, j – jezdnia, krj – krawężnik jezdni, chod kraw. chiodnika opis – opisy,
w - woda,  k - kanalizacja,  g - gaz, c - ciepłociąg, e – elektroenergetyczne,  t - telekomunikacja


Zmień warstwy obiektów na odpowiednie

Ustaw kolory do wydrukowania  mapki jak poniżej.
b – na razie  kolor 12,  w – niebieski,  k – brązowy – 36,  g – żółty- 40,  c – bordowy, t - pomarańczowy
Załóż styl wydruku geo1 – przypisz odpowiednie grubości i kolory (budynkom – kolor 7), innym obiektom bez zmian
Grubość linii urządzeń 0.18, budynki 0. 5
 
Wykreśl mapę do pliku PDF w skali 1:500 z użyciem stylu geo1.
Wynik przykładowy


 
Zad.3 . Ustaw i grubości na odpowiednich warstwach jak wyżej – sprawdź  z poniższych ustawień
 
 Wykreśl mapkę – styl żaden, drukuj grubości linii
 


 
Wynik przykładowy