AUTOCAD – PROGECAD –kreślenie rysunków – zadania.

 

Style wydruku

Style wydruku sterują wyglądem wydrukowanych obiektów lub warstwa przez określenie cech, takich jak szerokość linii, kolor i styl wypełnienia.

Tablice ze stylami wydruku zawierają grupy stylów wydruku.

2 opcje działania stylów wydruku: style zależne od kolorów i nazwane style wydruku.
Rysunek może korzystać tylko z tablicy zawierającej jeden typ stylów wydruku.
Tablice zawierające jeden typ stylów wydruku można przekształcić w tablice ze stylami drugiego typu.
Można tez zmienić rodzaj tablicy już przypisanej do danego rysunku.

 

W tablicy ze stylami wydruku zależnymi od kolorów, kolor obiektu określa sposób, w jaki obiekt zostanie wydrukowany.
Pliki z tymi tablicami mają rozszerzenie CTB. Stylów tych nie można przypisać bezpośrednio do obiektów.
Aby zmienić wygląd obiektu na wydruku należy przypisać mu inny kolor. Np. wszystkie czerwone obiekty zostaną wydrukowane jednakowo.

 

Tablice z nazwanymi stylami wydruku zawierają style, które są przypisane bezpośrednio do obiektów i warstw.
Pliki z tymi tablicami mają rozszerzenie STB.
Zastosowanie tych stylów pozwala na to, aby
każdy obiekt rysunku został wydrukowany w inny sposób, niezależnie od przypisanego do niego koloru.

 

 

I  Zadanie geodezyjne

Wykreślenie fragmentu mapy zasadniczej w skali 1:500

 

Zad 1. Skopiuj ze strony Internetowej: http://infgeo.strefa.pl/

plik  mapka_500_mono.dwg

 

Zad. 2.  Załóż potrzebne warstwy do mapki:

bd – do budynków, j – jezdnia, krj – krawężnik jezdni, chod –kraw. chiodnika

 opis – opisy,  w - woda,  k - kanalizacja,  g - gaz, c - ciepłociąg, e – elektroenergetyczne,
t - telekomunikacja

Zmień warstwy obiektów na odpowiednie

Ustaw kolory do wydrukowania  mapki jak poniżej.

b – na razie  kolor 12,  w – niebieski,  k – brązowy – 36,  g – żółty- 40,  c – bordowy, t - pomarańczowy

Załóż styl wydruku geo1 – przypisz odpowiednie grubości i kolory (budynkom – kolor 7), innym obiektom bez zmian

Grubość linii urządzeń 0.18, budynki 0. 5

 

Wykreśl mapę do pliku PDF w skali 1:500 z użyciem stylu geo1.

Wynik

 

 

 

 

Zad.3 . Ustaw i grubości na odpowiednich warstwach jak wyżej – sprawdź  z poniższych ustawień

 

 Wykreśl mapkę – styl żaden, drukuj grubości linii

 

 

 

Wynik