AUTOCAD – PROGECAD –kreślenie rysunków – zadania.

Ostatnim etapem procesu rysowania jest drukowanie rysunku.

Może być wykonane na papierze, kalce lub do plików.
Drukowanie do pliku gdy nie posiadamy fizycznie plotera i dajemy gotowy plik do wydruku lub chcemy wykorzystać ten plik w innych aplikacjach
– np. do oglądania (PDF, dwf, bitmapa itd.).

W menu AutoCADa - w  Pliki są m.in. opcje:

Menedżer ploterów – Ploter Manager, Menedżer stylów wydruku, Podgląd wydruku, Drukuj

 

W ProgeCAD: Ustawienie wydruku, Podgląd, Drukuj

 

 

Style wydruku

Style wydruku sterują wyglądem wydrukowanych obiektów lub warstwa przez określenie cech, takich jak szerokość linii, kolor i styl wypełnienia.

Tablice ze stylami wydruku zawierają grupy stylów wydruku.

2 opcje działania stylów wydruku: style zależne od kolorów i nazwane style wydruku.
Rysunek może korzystać tylko z tablicy zawierającej jeden typ stylów wydruku.
Tablice zawierające jeden typ stylów wydruku można przekształcić w tablice ze stylami drugiego typu.
Można tez zmienić rodzaj tablicy już przypisanej do danego rysunku.

 

W tablicy ze stylami wydruku zależnymi od kolorów, kolor obiektu określa sposób, w jaki obiekt zostanie wydrukowany.
Pliki z tymi tablicami mają rozszerzenie CTB. Stylów tych nie można przypisać bezpośrednio do obiektów.
Aby zmienić wygląd obiektu na wydruku należy przypisać mu inny kolor. Np. wszystkie czerwone obiekty zostaną wydrukowane jednakowo.

 

Tablice z nazwanymi stylami wydruku zawierają style, które są przypisane bezpośrednio do obiektów i warstw.
Pliki z tymi tablicami mają rozszerzenie STB.
Zastosowanie tych stylów pozwala na to, aby
każdy obiekt rysunku został wydrukowany w inny sposób, niezależnie od przypisanego do niego koloru.

 

 

 

 

I.       Style wydruku zależne od koloru

Zad. 1 . 

 Załóż nowy rys. : Plik nowy, szablon, A4 metrics Model Space, usuń ramki

Utwórz warstwy 1..15 i 40 z kolorami jak na rysunku.

Nie nadawaj im grubości.

Narysuj obrys i ramkę odsuniętą o 5 do środka oraz tabelę i obiekty jak na rysunku.

Zapisz rys. pod nazwą Kresl1_NI praz Kresl2_NI. (NI – inicjały nazwiska, imienia).

 

 

Zad. 2 Załóż nowy styl wydruku zależny od koloru o nazwie zad1.ctb

Przypisz kolorom grubości jak opisano powyżej.

 

 

 

Przypisanie szerokości linii kolejnym kolorom – np. zielony

 

 

Zad.3

Wykreśl rysunek do pliku PDF – format A4, pionowy  w skali 1:1 , wycentrowany.

 

 

 

 

Warstwie 1 przypisz w tylu grubość 0.05, rodzaj linii kreskowa i ponownie wydrukuj rysunek do pliku.

 

 

Zad. 4 W druku w zakładce Zaawansowane – Nowy

 

 

 

Zad. 5

Zmień grubości warstw na podane wyżej

Wykreśl do pliku przy ustaleniu stylu - żaden

 

 

 

 

 

 

I.       Nazwane style wydruku

 

Plik, Nowy, Zastosuj pomocnika

 

 

 

Załóż warstwy poleceniem -warstwa

- warstwa

N

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,40

Narysuj kilka obiektów

Wykreśl

 

 

III Zadanie geodezyjne

 

Nnowy rysunek – zad. Geodezyjne

 

Zad. 1 – Narysuj fragment mapki na warstwie 0:

Nie nadawaj na razie grubości warstw – grubość 0

 

Zad. 2.  Załóż potrzebne warstwy do mapki: bud, w, k, g, c, e i zmień warstwy obiektom

 

Ustaw kolory i grubości do wydrukowania  mapki jak poniżej.

 

 

Zad. 3 . Wykreśl mapkę – styl żaden, drukuj grubości linii