Napisy w AutoCADzie: wprowadzenie tekstu i edycja.

Polecenia:  TEKST _TEXT, DTEKST _DTEXT, WTEKST _MTEXT, STYL _STYLE

 

I. Polecenia:  TEKST _TEXT, DTEKST _DTEXT

Zad. Wstępne:

Utwórz  pliku rysunku wg założeń:

Plik, Nowy, A4 Metrics, Space, Ramka obrysu A4 (prostokąt 0, 0  210, 297)

Utwórz warstwy

Warstwy: rys – błękitny, rys2 – czerwony, rys3 – niebieski, ramka – fiolet, tabelka -  czarna, napisy – biały (czarny)

Obrysuj obramowanie poleceniem PROSTOKĄT
Odsuń o 5 do środka poleceniem _PARALLEL 

Zapisz rysunek jako RAMKA1 (wzór – szablon do zadań rys.)

Korzystaj z tego wzoru przy następnych rysunkach

 

Na bazie rysunku Ramka1 załóż rysunek Nazwisko_Tekst1 i wykonaj zadania

 

 Rys. 1

 

Zad. 1-I

Opis poleceń

 

1A Polecenie TEKST, wysokość domyślna  – piszemy Tekst  _text

Polecenie : tekst

Tekst: Styl/WYrównanie/DOstosowanie/ŚRodek/WŚrodku/WPrawo/DoBloku/<Punkt początkowy>:

Wysokość tekstu <3>:

Kąt obrotu tekstu <0>:

Tekst:Tekst  _text

 

1B Polecenie DTEKST – 4 linie. Linia 2 pod pierwszą, 3 – wskazujemy

Polecenie :DTEKST

Tekst: Styl/WYrównanie/DOstosowanie/ŚRodek/WŚrodku/WPrawo/DoBloku/<Punkt początkowy>:

Wysokość tekstu <3>:

Kąt obrotu tekstu <0>:

Tekst: Dtekst Linia 1 <Enter>

Tekst: Linia 2

Tekst:Linia 3 – po wskazaniu

Tekst:Linia 4

Tekst: <Enter>

 

1C – Napisy dostosowane do odcinków

 

a) Narysować odcinek poziomy o długości 30.

Odsunąć go wielokrotnie o 7 w pionie – 12 kresek

 

b) Narysować napisy jak na rysunku

 

 Napis Align – Wyrównany _ALign

Polecenie : dt

Tekst: Styl/WYrównanie/DOstosowanie/ŚRodek/WŚrodku/WPrawo/DoBloku/<Punkt początkowy>:WY lub _ALIGN

Początkowy punkt tekstu:

Końcowy punkt tekstu:

Tekst:

Tekst:

Wersja angielska

Polecenie : dt

Tekst: Styl/WYrównanie/DOstosowanie/ŚRodek/WŚrodku/WPrawo/DoBloku/<Punkt początkowy>:_align

Początkowy punkt tekstu:

Końcowy punkt tekstu:

Tekst:

Tekst:

 

Napis Fit o wys. 2

Polecenie : dt

Tekst: Styl/WYrównanie/DOstosowanie/ŚRodek/WŚrodku/WPrawo/DoBloku/<Punkt początkowy>:DO lub _FIT

Początkowy punkt tekstu:

Końcowy punkt tekstu:

Wysokość tekstu <3>:2

Tekst:

 

Napis Middle

Polecenie : dt

Tekst: Styl/WYrównanie/DOstosowanie/ŚRodek/WŚrodku/WPrawo/DoBloku/<Punkt początkowy>: (lub _Middle)

Punkt tekstu w środku:

Wysokość tekstu <2>:

Kąt obrotu tekstu <0>:

Tekst: Middle

Tekst: <Enter>

 

Napis Center

Polecenie : dt

Tekst: Styl/WYrównanie/DOstosowanie/ŚRodek/WŚrodku/WPrawo/DoBloku/<Punkt początkowy>:ŚR (lub _Center)

Środkowy punkt tekstu:

Wysokość tekstu <2>:

Kąt obrotu tekstu <0>:

Tekst:

Tekst:

 

Napis Top Left

Polecenie : dt

Tekst: Styl/WYrównanie/DOstosowanie/ŚRodek/WŚrodku/WPrawo/DoBloku/<Punkt początkowy>:_tl

Lewy górny punkt tekstu:

Wysokość tekstu <2>:

Kąt obrotu tekstu <0>:

Tekst: Top Left

Tekst:

 

Napis Top Center

Polecenie : dt

Tekst: Styl/WYrównanie/DOstosowanie/ŚRodek/WŚrodku/WPrawo/DoBloku/<Punkt początkowy>:_tc

Środkowy górny punkt tekstu:

Wysokość tekstu <2>:

Kąt obrotu tekstu <0>:

Tekst:

Tekst:

 

Napis Top Right

Polecenie : dt

Tekst: Styl/WYrównanie/DOstosowanie/ŚRodek/WŚrodku/WPrawo/DoBloku/<Punkt początkowy>:_tr

Prawy górny punkt tekstu:

Wysokość tekstu <2>:

Kąt obrotu tekstu <0>:

Tekst:

 

Napis Middle Left

Polecenie : dt

Tekst: Styl/WYrównanie/DOstosowanie/ŚRodek/WŚrodku/WPrawo/DoBloku/<Punkt początkowy>:_ml

Lewy punkt tekstu w środku:

Wysokość tekstu <2>:

Kąt obrotu tekstu <0>:

Tekst:

Tekst:

Napis Bottom Left

Polecenie : dt

Tekst: Styl/WYrównanie/DOstosowanie/ŚRodek/WŚrodku/WPrawo/DoBloku/<Punkt początkowy>:_bl

Lewy dolny punkt tekstu:

Wysokość tekstu <2>:

Kąt obrotu tekstu <0>:

Tekst:

 

Napis Bottom Center

Polecenie : dt

Tekst: Styl/WYrównanie/DOstosowanie/ŚRodek/WŚrodku/WPrawo/DoBloku/<Punkt początkowy>:_bc

Środkowy dolny punkt tekstu:

Wysokość tekstu <2>:

Kąt obrotu tekstu <0>:

Tekst:

 

 

Zad 1-II

Zad. 1a – Napis AutoCAD o wysokości 10, polecenie TEKST lub _TEXT

Dany punkt początkowy i wysokość 10

Polecenie : TEKST

Tekst: Styl/WYrównanie/DOstosowanie/ŚRodek/WŚrodku/WPrawo/DoBloku/<Punkt początkowy>:

Wysokość tekstu <3>:10

Kąt obrotu tekstu <0>:

Tekst:AutoCAD

 

 

Zad. 1b. MORWA – tekst dopasowany – dostosowany do długości napisu i wysokości,
polecenie DTEKST lub _DTEXT lub DT

Wersja polska

Polecenie : dtekst

Tekst: Styl/WYrównanie/DOstosowanie/ŚRodek/WŚrodku/WPrawo/DoBloku/<Punkt początkowy>:DO

Początkowy punkt tekstu: wskazujemy początkowy dolny punkt napisu – tu litera M

Końcowy punkt tekstu:

Wysokość tekstu <10>:

Tekst: MORWA

Tekst: Enter

 

Wersja angielska

Polecenie : _dtext

Tekst: Styl/WYrównanie/DOstosowanie/ŚRodek/WŚrodku/WPrawo/DoBloku/<Punkt początkowy>:_fit

Początkowy punkt tekstu: wskazujemy

Końcowy punkt tekstu: wskazujemy

Wysokość tekstu <10.9103>: wskazujemy wysokość

Tekst: MORWA

Tekst: Enter

 

Zad 1.c  - 3 linie tekstu o wysokości 10 – Linia 2 pod Linią 1, a linia 3 wskazana powyżej linii 1 na lewo

Polecenie : dt  (lub tekst lub _dtext)

Tekst: Styl/WYrównanie/DOstosowanie/ŚRodek/WŚrodku/WPrawo/DoBloku/<Punkt początkowy>:

Wysokość tekstu <10.9102>:10

Kąt obrotu tekstu <0>: <Enter>

Tekst: LINIA 1 <Enter>

Tekst: LINIA 2

Tekst: wskazujemy początek linii 3

Tekst: LINIA 3

 

 

Zad 1d. – Napis nachylony pod kątem

Polecenie : dt

Tekst: Styl/WYrównanie/DOstosowanie/ŚRodek/WŚrodku/WPrawo/DoBloku/<Punkt początkowy>: wskazujemy

Wysokość tekstu <10>:3

Kąt obrotu tekstu <0>:27

Tekst:  Tekst nachylony

Tekst: Linia 2

 

 

II. STYLE TEKSTU: STYL _STYLE

Utwórz nowy rysunek na bazie rysunku Ramka1

I wykonaj zadania

 

Zad. 1

 

 

Zad. 2

 

Zad. 3

 

Zad. 4. Napisy wielowierszowe – polecenie WTEKST _MTEXT

1) Opis

 

2) Tekst wielowierszowy do wykonania