Polecenie LUSTRO  _MIRROR

Symetria osiowa obiektów względem dowolnej osi.
Otrzymane obiekty są odbiciem oryginałów.

Lustro

Pasek narzędzi: Zmiana > Lustro; Menu: Zmiana > Lustro;  Klawiatura: LUSTRO, _MIRROR

Przesuwa lub kopiuje odbity względem linii obraz wybranych elementów.

 

  1. Wybierz element, który chcesz odbić lustrzanie.
  2. Wybierz początek linii odbicia lustrzanego.
  3. Wybierz koniec linii odbicia lustrzanego.

Wybierz elementy do odbicia lustrzanego: Wybierz elementy, które chcesz odbić lustrzanie, a następnie naciśnij Enter.

Początek linii odbicia lustrzanego: Wybierz punkt początkowy linii odbicia.

Koniec linii odbicia lustrzanego: Wybierz punkt końcowy linii odbicia.
Po określeniu dwóch punktów, wybrane elementy są odbijane lustrzanie względem utworzonej linii.

Usunąć oryginalne elementy? <N>: Aby zaakceptować ustawienie domyślne, naciśnij Enter.
Aby zmienić odpowiedź, wybierz Nie lub Tak.
Jeśli wybierzesz Nie, wówczas odbity obraz jest umieszczany w rysunku, a oryginalny element jest zachowywany.
Jeśli wybierzesz Tak, wówczas odbity obraz jest umieszczany w rysunku, lecz oryginalny element jest usuwany
.

UWAGA Używając zmiennej systemowej MIRRTEXT można określić czy wybrany tekst ma być odbijany lustrzanie.
Aby zmienić kierunek tekstu, nadaj zmiennej MIRRTEXT wartość 1; aby zachować kierunek tekstu,
nadaj zmiennej MIRRTEXT wartość 0.

 

Polecenie : lustro

Wybierz obiekty do odzwierciedlania:

Obiekty w zestawie: 1

Wybierz obiekty do odzwierciedlania:

Określ pierwszy punkt osi odbicia:

Określ drugi punkt osi odbicia:

Usunąć obiekty źródłowe? <N>

 

 

 

 

 

Polecenie ODSUŃ _OFFSET _PARALLEL – kopiowanie równoległe

Polecenie umożliwia skopiowanie obiektu tak, że powstała kopia jest równoległa do tego obiektu.

Kopiować równolegle można: łuki,  okręgi, linie, poliginie

Są 2 opcje: 1) podaje się odległość odsunięcia; 2) podaje się punkt, przez który kopia równoległa przechodzi

 

Polecenie Offset służy do tworzenia równoległych kształtów linii, polilinii 2D, okręgów, łuków, elips, łuków eliptycznych, splajnów,
półprostych i nieskończonych linii.
Kopia wybranego elementu jest umieszczana w określonej odległości od pierwotnego elementu.
Pierwotny element pozostaje na swoim miejscu.

Odsunięcie zależy od typu elementu rysunku:

 

 

Zad. 3 – odsunięcie łuku – przez punkt

Polecenie : _parallel

Równoległa: ENTER dla Przez punkt/<Odległość>: <Enter>

Wybierz obiekt: <wskazujemy obiekt>

Przez punkt: <wskazujemy punkt P>

 

 

Zad. 4 – odsunięcie łuku, okręgu, polilinii  – PODANA ODLEGŁOŚĆ 5  i kierunek

Narysuj okrąg i 2 polilinie jak poniżej. Odsuń o odległość 5 we wskazanych kierunkach

: _parallel

Odsunięcie: ENTER dla Przez punkt/<Odległość>: 5

Wybierz element:  à wskazujemy odcinek

Obydwie strony/<Strona do odsunięcia>:  à wskazujemy kierunek

Wybierz element: <Enter>

 

Polecenie  SZYK  _ARRAY

Polecenie umożliwia wierne kopiowanie obiektów.

Kopie tworzą tablicę prostokątną lub biegunową

 

SZYK PROSTOKĄTNY

 

Zad. 5 – tablica prostokątna – 3 wiersze i 4 kolumny. Narysuj kwadrat 5x5.
Utwórz szyk prostokątny: 3 wiersze, 4 kolumny, odstępy 10 w poziomie i pionie.

Polecenie –SZYK lub SZYK lub _ARRAY

 

Polecenie –SZYK (linie poleceń)

Polecenie : -szyk

Wybierz obiekty:

Obiekty w zestawie: 1

Wybierz obiekty:

Rodzaj szyku: Okrągły/<Prostokątny>: <Enter>

Ilość rzędów szyku <1>:3

Numer kolumny <1>:4

Pionowa odległość pomiędzy wierszami lub prostokąt spacji:10

Pozioma odległość pomiędzy kolumnami:10

 

Polecenie SZYK lub _Array (okno dialogowe)

 

 

 

SZYK BIEGUNOWY

 

Zad. 6  – tablica biegunowa – punkt środka, pełne koło

Narysuj okrąg i w środku napis 12 (oznaczone na zielono) oraz punkt.
Wykonaj szyk kołowy – ilość 12, środek punkt, z obrotem

 

Polecenie : -szyk

Wybierz obiekty:

Naprzeciwległy róg:

Obiekty w zestawie: 2

Wybierz obiekty:

Rodzaj szyku: Prostokątny/<Polarny>:

Podstawa/Środek okrągłego szyku:

Klawiszem ENTER wybierzesz kąt pomiędzy obiektami/<Ilość punktów dla płaszczyzny>:12

Kąt szyku (+ dla kierunku przeciw wskazówkom zegara, - dla kierunku zgodnego ze wskazówkami zegara) <360>:

Obrócić obiekty wokół szyku? Nie/<Tak>:

 

 

Zad. 7  – tablica biegunowa – punkt środka, pełne koło jak wyżej, bez obrotu

Narysuj okrąg i w środku napis 12 (oznaczone na zielono) oraz punkt.
Wykonaj szyk kołowy – ilość 12, środek punkt, bez obrotu

 

 

Polecenie SZYK – okno dialogowe

 

Polecenie : -szyk

Wybierz obiekty:

Wybierz obiekty:

Rodzaj szyku: Prostokątny/<Polarny>:

Podstawa/Środek okrągłego szyku:

Klawiszem ENTER wybierzesz kąt pomiędzy obiektami/<Ilość punktów dla płaszczyzny>:12

Kąt szyku (+ dla kierunku przeciw wskazówkom zegara, - dla kierunku zgodnego ze wskazówkami zegara) <360>:

Obrócić obiekty wokół szyku? Nie/<Tak>:N