Ćwiczenia praktyczne – zastosowanie AutoCADa w geodezji.

 

 

II. Sporządzenie mapy i obliczenie kompleksu działek na podstawie współrzędnych geodezyjnych i domiarów.


szkic_kompleksu_acad.pdf

Wykazy współrzędnych do obliczeń geodezyjnych dla odpowiednich numerów dziennika

Nr 1. Współrzędne - zmiana układu: xy -> x"y":  a =   10.00000    b =   10.00000 Fi[grad]=    1.0000

         1       5068.077       4920.845

         2       5073.940       4975.760

         3       5011.273       5029.251

         4       4978.402       4942.257

         5       5023.004       4916.553

Nr 2. Współrzędne- zmiana układu: xy -> x"y":  a =   20.00000    b =   20.00000    Fi[grad]=    2.0000

         1       5134.901       4830.474

         2       5141.626       4885.290

         3       5079.806       4939.759

         4       5045.573       4853.291

         5       5089.766       4826.890

Nr 3. Współrzędne- zmiana układu: xy -> x"y":   a =   30.00000    b =   30.00000    Fi[grad]=    3.0000

         1       5200.453       4738.906

         2       5208.038       4793.609

         3       5147.082       4849.042

         4       5111.495       4763.123

         5       5155.267       4736.031

Nr 4. Współrzędne- zmiana układu: xy -> x"y":   a =   40.00000    b =   40.00000    Fi[grad]=    4.0000

         1       5264.714       4646.161

         2       5273.158       4700.739

         3       5213.080       4757.122

         4       5176.148       4671.773

         5       5219.489       4643.997

Nr 5. Współrzędne- zmiana układu: xy -> x"y":   a =   50.00000  b =   50.00000  Fi[grad]=    5.0000

         1       5327.667       4552.260

         2       5336.967       4606.699

         3       5277.781       4664.019

         4       5239.513       4579.260

         5       5282.413       4550.806

Nr 6. Współrzędne- zmiana układu: xy -> x"y":   a =   60.00000   b =   60.00000  Fi[grad]=    6.0000

         1       5389.292       4457.224

         2       5399.446       4511.509

         3       5341.169       4569.752

         4       5301.574       4485.605

         5       5344.022       4456.481

Nr 7. Współrzędne- zmiana układu: xy -> x"y":   a =   70.00000   b =   70.00000  Fi[grad]=    7.0000

         1       5449.574       4361.073

         2       5460.579       4415.192

         3       5403.223       4474.343

         4       5362.312       4390.828

         5       5404.297       4361.041

 ZADANIA

 

Przyjąć dane - współrzędne, zgodnie z numerem dziennika.

 

I. Narysować - nanieść punkty kompleksu, graniczniki, linie granic i użytków ze współrzędnych i z domiarów. Uwzględnić zmianę współrzędnych z układu geodezyjnego na matematyczny AutoCADa.

1) Najpierw narysować punkty i obramowanie kompleksu.

2) Przechodzić kolejno na LUW linii pomiarowej i nanieść z domiarów punkty pozostałe.

3) Wyznaczyć współrzędne naniesionych punktów w układzie globalnym.

Można wykorzystać skrypty i programy AutoLISP do zautomatyzowania czynności (np. xy3.lsp do wyprowadzenia współrzędnych)

 

II. Wyznaczyć

1. Azymuty i długości boków kompleksu ze współrzędnych - przyjąć odpowiednia orientacje układu współrzędnych i kierunek obrotu zgodnie z układem geodezyjnym.

2. Pola: kompleksu: 1-2-3-4-5 i  działek oraz użytków.

3. Zestawić te pola i sprawdzić sumy w Excelu:

suma pól działek - ma być równa polu kompleksu a użytki w ramach działki - polu działki.

 

III. Przeprowadzić obliczenia programami geodezyjnymi:

kalkulatorem geodezyjny, CGEO i innymi.