Przestrzeń papier / model

Pojęcia:

MODEL _MSPACE  MS           - przełącza z obszaru papieru do rzutni obszaru modelu

PAPIER  _PSPACE  PS            - przełącza z obszaru modelu do obszaru papieru
TILEMODE                                  -  Zmienna systemowa, która steruje tym, czy rzutnie mogą być traktowane jako modyfikowane obiekty (rzutnie ruchome),

             czy też wyświetlane są w postaci elementów sąsiadujących, wypełniających cały ekran.

RZUTNIE _VPORTS                 - dzieli obszar graficzny na wiele sąsiadujących lub ruchomych rzutni

WWIDOK _MVIEW MV           - tworzy ruchome rzutnie i włącza istniejące ruchome rzutnie. np. WWIDOK Pierwszy punkt 0,0 Drugi narożnik: 210,148.5

RWARSTWA _VPLAYER  VL - ustala widoczność warstw w określonych rzutniach. Np. RWARSTWA ZSTand, p*, za

WARSTWA _LAYER                - menedżer cech warstw

ZOOM z opcją XP                       - np. ZOOM  1/100XP

ODNOŚNIK  _xattach   _XREF - dołączanie odnośników – innych rysunków

 

 

ZADANIA

 

I   Zadanie architektoniczne:

 

Zadanie nr 1 - praca w obszarze papieru - na  bazie rysunku: PapMod_z1.dwg

Opis zadania

Dany jest rys. z rzutami: parter - rzut poziomy i ściana - rzut pionowy.

Rysunek w skali 1:1 (budynek o dług. 10 m ma wymiar 10000mm)

Zadanie:

Z rysunku utworzyć 2 bloki - parteru i ściany  (PISZBLOK);

wykorzystać  blok parteru  do założenia nowego rysunku i pracy w obszarze papieru.

Poleceniem WIDOK  założyć kolejno 2 rzutnie – format A4 i format A3.

Do pierwszej wczytać rysunek aktualny i ustawić skalę papieru 1:100 a do drugiej w skali 1:50.

Poleceniem ZOOM w opcji Model na kolejnych arkuszach z opcją Skala XP nadać rysunkom odpowiednio skalę 1:100 – ZOOM 1/100XP  
(1m odpowiada 1 cm) a następnie 1:50 – ZOOM 1/50XP

Wstawić blok ramki A4atr.dwg z atrybutami i wykreślić do pliku.

 

Zadanie nr 1 - praca w obszarze papieru - polecenia.

 

Na bazie rysunku: PapMod_z1.dwg

Skopiuj i otwórz rysunek

 

1. Utwórz blok B_sciana (jest i zapisz go na dysku - polecenie PISZBLOK

(punkt wstawienia 0,10500)

2. Utwórz blok B_parter i zapisz na dysku - polecenie PISZBLOK

(punkt wstawienia 0,0)

3. Otwórz rys. B_parter i zapisz go pod nazwą PM1_Nazwisko (np. PM_Kowal)

4. Napisz polecenie TILEMODE - wpisz 0

5. Będąc w zakładce PAPIER ustal granice na 0,0  210,297 - polecenie GRANICE

6. ZOOM w (wszystko)

7. Załóż warstwę Granica - kolor fiolet (podstawowy) i ustal na aktualną

8. Narysuj prostokąt (0,0) (210,297) - polecenie PROSTOK lub z paska albo menu

9. Utwórz warstwę Rzutnia i uczyń ją aktualną: polecenie WARSTWA

10. W linii poleceń wpisz WWIDOK _MVIEW - punkt pocz. 0,0  i wskaż środek prawej linii pionowej (SYM lub _MID)
albo podaj punkt
210, 148.5 (środek linii pionowej)

11. Rysunek parteru pojawi się na dole - zregenerowany wewnątrz aktualnej rzutni

Powinien być symbol Globalnego układu współrzędnych

Po poleceniu MODEL (w obszarze papieru) mierzymy odległości - poziomą - ma być 10000 (mm czyli 10m) oraz pionową - 8000mm.  

12. W celu nadania konkretnej skali - u nas 1:100 wracamy do obszaru modelu (na zakładce Arkusz) - polecenie MODEL
i wykorzystujemy polecenie ZOOM z opcją XP - tu ZOOM Skala 1/100XP.

12.1 MODEL

12.2 ZOOM 

12.3 1/100XP

12.4 Przechodzimy do obszaru papieru - polecenie PS   // PAPIER

12.5 Mierzymy odległości jak wyżej - ma być 100mm - w skali kreślenia i 80mm

13. Zakładamy warstwę p_opisy_papier z kolorem jasno zielonym, czynimy aktualną

i wykonujemy poleceniem DT  napis PARTER - papier 1:100 - wysokość napisu 5

14. Przejdź na zakładkę MODEL (na dole obszaru rysunkowego) - zauważ brak napisu przed chwilą wykonanego
- jest tylko w zakładce ARKUSZ (papier)

15. Otworzenie nowej rzutni - na rysunek w skali 1:50

22. Załóż warstwę Tabelka i wstaw tabelę z atrybutami A4atr.dwg w tej warstwie: punkt 0,0, skala 1 - WSTAW

23. Wykreśl rysunek (do pliku, np. PDF, DWF, JPG)

 

Kopie poleceń:

 

Polecenie : piszblok          _wblock

Wybierz punkt wklejania // dolny róg

Polecenie : _select

Wybierz obiekty dla włączenia do zestawu:

Wybierz obiekty:

Naprzeciwległy róg:

Obiekty w zestawie: 22

Wybierz obiekty:

Plik zapisany jako B_sciana.dwg

 

Polecenie : _wblock          piszblok

Polecenie : _select

Wybierz obiekty dla włączenia do zestawu:

Wybierz obiekty:

Naprzeciwległy róg:

Obiekty w zestawie: 8

Wybierz obiekty:

Wybierz punkt wklejania  // dolny róg

Plik zapisany jako B_parter.dwg

 

Otwieramy rys. B_parter.dwg i zapisujemy pod nazwą np. PM_NI.dwg (N-nazwisko, I-imię)

 

Ustawienia wydruku: A4 pionowo, milimetry, Wydłużenie (zakres), Zakończ

 

Zakładka Layout1 – Papier1

Kasujemy zawartość rysunku

 

Polecenie : tilemode

Nowa aktualna wartość dla TILEMODE (NIE lub TAK) <Nie>:0

 

Polecenie : granice            _Limits

Granice są wyłączone: Tak/<Lewy dolny róg> <0, 0>:

Prawy górny róg <13938.4384,19368.8154>:210,297

 

Polecenie : zoom

Zoom:  Bliżej/Dalej/Wszystko/Środek/Rozmiar/Lewy/Poprzedni/PRawy/Okno/OBiekt/DYnamiczny/<Skala (nX/nXP)>:w

 

Polecenie : -warstwa

Warstwa: ? wypisać/Nowa/WYtwórz/Ustaw/Kolor/ROdzajlinii/SzerokośćLinii/Wydruk/StylP/TAK/NIE/Zablokuj/Odblokuj/Zamknij/Otwórz:n

Nazwa nowych warstw:granica,rzutnia

 

Ustawienia wydruku: A4 pionowo, milimetry, Wydłużenie (zakres), Zakończ

 

Polecenie : _RECTANGLE          Prostokąt

Fazuj/Podniesienie/Zaokrąglij/Obróć/Kwadratowy/Grubość/Szerokość/<wybierz pierwszy róg prostokąta>:0,0

Drugi róg prostokąta lub [Rozmiar/Powierzchnia]:210,297

 

Polecenie : _MVIEW          wwidok

Rzutnie: Tak/Nie/Dostosuj/Zamknij/Obiekt/2/3/4/<Pierwszy róg>:

Naprzeciwległy róg:_mid

Uchwyć do punkt w środku z: // środek linii pionowej lewej

 

Polecenie : model

 

Pomiar odległości  w zakładce Papieru w wersji Model

 

Polecenie : _DIST              odleg

Punkt początkowy dla odległości:

Punkt końcowy:

Odległość = 10000,  Kąt w płaszczyźnie XY = 0,  Kąt dla płaszczyzny XY = 0

Delta X = 10000,  Delta Y = 0,  Delta Z = 0

Polecenie :

 

Polecenie : _DIST

Punkt początkowy dla odległości:

Punkt końcowy:

Odległość = 8000,  Kąt w płaszczyźnie XY = 90,  Kąt dla płaszczyzny XY = 0

Delta X = 0,  Delta Y = 8000,  Delta Z = 0

 

Polecenie : zoom

Zoom:  Bliżej/Dalej/Wszystko/Środek/Rozmiar/Lewy/Poprzedni/PRawy/Okno/OBiekt/DYnamiczny/<Skala (nX/nXP)>:1/100xp

 

Polecenie : PS        // papier

 

Mierzymy odległości w obszarze papieru w wersji Papier

Polecenie : _dist     // ODLEG

Punkt początkowy dla odległości:

Punkt końcowy:

Odległość = 100,  Kąt w płaszczyźnie XY = 0,  Kąt dla płaszczyzny XY = 0

Delta X = 100,  Delta Y = 0,  Delta Z = 0

Polecenie : Polecenie :_dist

Punkt początkowy dla odległości:

Punkt końcowy:

Odległość = 80,  Kąt w płaszczyźnie XY = 90,  Kąt dla płaszczyzny XY = 0

Delta X = 0,  Delta Y = 80,  Delta Z = 0

 

Zakładamy warstwę p_opisy_papier z kolorem jasno zielonym, czynimy aktualną

i wykonujemy napis PARTER - papier 1:100 - wysokość napisu 5

 

Polecenie : dt          //_dtext

Tekst: Styl/WYrównanie/DOstosowanie/ŚRodek/WŚrodku/WPrawo/DoBloku/<Punkt początkowy>:

Wysokość tekstu <500>:5

Kąt obrotu tekstu <0>:

 

 

Analogicznie

Zadanie 2

Założyć nowy arkusz, ustalić wydruk A3

Ustawić granice 0,0 420,297

Narysować prostokąt 0,0 420,297

Poleceniem _MVIEW ustawić początek 0,0 koniec 420,297

 

Polecenie : granice

Granice są wyłączone: Tak/<Lewy dolny róg> <0, 0>:

Prawy górny róg <0,0>:420,297

 

Polecenie : _RECTANGLE

Fazuj/Podniesienie/Zaokrąglij/Obróć/Kwadratowy/Grubość/Szerokość/<wybierz pierwszy róg prostokąta>:0,0

Drugi róg prostokąta lub [Rozmiar/Powierzchnia]:420,297

 

Polecenie : _mview

Rzutnie: Tak/Nie/Dostosuj/Zamknij/Obiekt/2/3/4/<Pierwszy róg>: // 0,0

Naprzeciwległy róg: 420,297

 

Polecenie : model

 

Polecenie : _DIST

Punkt początkowy dla odległości:

Punkt końcowy:

Odległość = 10000,  Kąt w płaszczyźnie XY = 0,  Kąt dla płaszczyzny XY = 0

Delta X = 10000,  Delta Y = 0,  Delta Z = 0

 

Polecenie : ps

Polecenie : zoom

Zoom:  Bliżej/Dalej/Wszystko/Środek/Rozmiar/Lewy/Poprzedni/PRawy/Okno/OBiekt/DYnamiczny/<Skala (nX/nXP)>:1/50xp

 

Polecenie : Polecenie :_DIST

Punkt początkowy dla odległości:

Punkt końcowy:

Odległość = 160,  Kąt w płaszczyźnie XY = 90,  Kąt dla płaszczyzny XY = 0

Delta X = 0,  Delta Y = 160,  Delta Z = 0

II. Zadanie geodezyjne

Skopiować plik kompleks_miary.dwg otworzyć i wykreślić z obszaru papieru w skali 1:1 (1:1000) na formacie A4 oraz 2:1 (1:500) na formacie A3.

 

 

 

TEORIA

Korzystanie z obszaru modelu i obszaru papieru

Gdy uruchamiana jest sesja rysunkowa, to wstępnym obszarem roboczym jest obszar modelu.
Obszar modelu jest obszarem, w którym tworzy się dwuwymiarowe i trójwymiarowe elementy w oparciu o Globalny układ współrzędnych (GUW)
lub Lokalny układ współrzędnych (LUW).

Obszar ten jest widoczny w postaci pojedynczej rzutni, która wypełnia ekran.
Użytkownik może dodawać rzutnie, z których każda pokazuje ten sam lub inny widok dwuwymiarowy lub trójwymiarowy, a wszystkie one są wyświetlane w układzie sąsiadującym.
W danej chwili można pracować tylko w jednej z tych rzutni, a drukować można tylko zawartość aktualnej rzutni.

CAD udostępnia dodatkowe obszary robocze nazywane obszarami papieru.
Zawartość obszaru papieru odpowiada układowi wydruku rysunku.
W obszarze tym można tworzyć różne widoki modelu w podobny sposób jak tworzy się rysunki szczegółowe lub ortogonalne widoki na kartce papieru.
W obszarze papieru można umieszczać komentarze, ramki, bloki tytułowe i inne elementy związane z wydrukiem, przez co obszar modelu nie jest zajmowany przez zbędne elementy.

Użytkownik wykorzystuje obszar papieru używając zakładek arkuszy.
Każdy widok lub rzutnia arkusza, która została utworzona w obszarze papieru dostarcza okna rysunku w obszarze modelu.
Można utworzyć jedną lub kilka rzutni arkusza.
Rzutnie arkusza mogą być umieszczone w dowolnym miejscu ekranu, oraz drukowane wszystkie w tym samym czasie.
Rysunek może być drukowany bez użycia obszaru papieru lecz jego zastosowanie daje następujące korzyści:

 

Objaśnienie arkuszy

Podczas tworzenia rysunku, większość pracy jest wykonywana na zakładce Modelu.
Każdy tworzony rysunek może zawierać liczne arkusze, które symulują papier na którym będzie drukowana kopia rysunku.
Każdy z tych arkuszy jest tworzony na zakładce Arkusz.

Można przygotować osobny arkusz do każdego sposobu w jaki chcesz wydrukować rysunek.
Arkusze pozwalają przygotować różne widoki, umożliwiające wskazanie która część rysunku i w jakiej skali ma być drukowana.

Przed rozpoczęciem drukowania można również dołączyć dodatkowe elementy i ustawienia arkusza sterujące sposobem drukowania rysunku.
Dodatkowe elementy pojawiają się tylko na zakładce Arkusza, nie na zakładce Modelu.
Na przykład, arkusz może zawierać tytuły bloków, legendy lub kluczowe notatki które są drukowane z modelem, ale nie zaśmiecają ekranu podczas pracy z modelem na zakładce Modelu.

Użyj tych ogólnych kroków w celu przygotowania rysunku do wydruku wielu arkuszy:

 1. Utwórz rysunek na zakładce Modelu.
 2. Utwórz nowy arkusz. Możesz użyć istniejących zakładek Arkusz1 lub Arkusz2 lub możesz utworzyć nowy arkusz.
 3. Utwórz przynajmniej jedną rzutnię arkusza na zakładce Arkusza. Użyj każdej rzutni do pomocy w określeniu jaka część rysunku będzie drukowana i w jakiej skali.
 4. Dołącz dodatkowe elementy które mogą być wymagane dla konkretnego arkusza, takie jak wymiary, legenda lub tytuł.
 5. Podaj dodatkowe ustawienia dla arkusza, takie jak skala rysunku, obszar wydruku, tablice styli wydruku i inne.
 6. Wydrukuj lub wykreśl swój rysunek.

Tworzenie nowego arkusza

W CAD-ie możliwe jest tworzenie wielu arkuszy dla pojedynczego rysunku.
Każdy arkusz reprezentuje kartkę papieru.
Dla każdego arkusza można definiować obszar wydruku, skalę wydruku, skalę grubości linii, ustawienia pisaków, style wydruku, dodawać rzutnie, wymiary, bloki tytułowe.
Elementy dodane do arkusza w obszarze papieru nie pojawiają się w obszarze modelu.

Każdy arkusz wymaga co najmniej jednej rzutni. Rzutnia ta wyświetla elementy obszaru modelu.

Podczas tworzenia nowego rysunku, rysunek zawiera automatycznie dwa nowe arkusze: Layout1 and Layout2.
Użytkownik może je wykorzystać lub utworzyć własne arkusze lub utworzyć arkusz na podstawie pliku szablonu (.dwt), pliku rysunku .dwg) file, lub pliku (.dxf).

Maksymalna ilość arkuszy w rysunku to 255.

W celu utworzenia nowego arkusza przy użyciu zakładki Layout1 lub Layout2

 1. Kliknij zakładkę Layout1 lub Layout2.
 2. Utwórz przynajmniej jedną nową rzutnię.
 3. W razie potrzeby zmień nazwę arkusza.

W celu utworzenia nowego arkusza przy użyciu zakładki nowy arkusz

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 2. Napisz unikalną nazwę dla arkusza i naciśnij Enter.
 3. Nazwa może zawierać do 255 znaków, może składać się z liter, cyfr, znaku dolara ($), myślnika (-) i podkreślenia (_) lub z dowolnej kombinacji.
 4. Utwórz przynajmniej jedną rzutnię arkusza.

Aby utworzyć nowy arkusz na podstawie istniejącego pliku

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 2. Wybierz szablon lub rysunek, który zawiera szablon i naciśnij Otwórz.
 3. Wybierz arkusz(e) i kliknij OK.

Ponowne wykorzystanie arkuszy z innych plików

Ponowne wykorzystanie istniejących arkuszy pozwala na zaoszczędzenie czasu.
Wewnątrz tego samego rysunku może zaistnieć potrzeba skopiowania istniejącego arkusza, a następnie wprowadzenia zmian do kopii.
Jeśli został utworzony arkusz, który ma zostać wykorzystany przy tworzeniu nowego rysunku, może on zostać zapisany jako szablon.

W celu utworzenia kopii arkusza

 1. Napisz arkusz i naciśnij Enter.
 2. W menu kontekstowym wybierz Kopiuj.
 3. Napisz nazwę arkusza do skopiowania i naciśnij Enter.
 4. Napisz nazwę nowego arkusza i naciśnij Enter.

W celu zapisania arkusza jako szablonu

 1. Napisz arkusz i naciśnij Enter.
 2. W menu kontekstowym wybierz Zapisz.
 3. Napisz nazwę arkusza do zapisania i naciśnij Enter.
 4. Podaj nazwę pliku i miejsce zapisu szablonu i naciśnij Zapisz.

Po zapisaniu arkusza jako szablonu, może on zostać użyty przy tworzeniu nowego rysunku. Szablon arkusza może być również zaimportowany do innego rysunku.

 

Obszar modelu   Klawiatura: MODEL _MSPACE

Większość pracy przy tworzeniu elementów rysunku jest wykonywana na zakładce modelu lub w obszarze modelu.
Zakładki modelu należy używać do tworzenia dwuwymiarowych rysunków lub trójwymiarowych modeli.

Kiedy użytkownik jest gotowy do wydruku rysunku, elementy do wydruku mogą być tworzone na zakładce arkusza (obszar papieru),
dzięki czemu nie zajmują one miejsca na zakładce modelu.
Podczas korzystania z zakładki arkusza, użytkownik tworzy rzutnie, które pozwalają na pracę z elementami modelu w zakładce arkusza (obszar papieru).
Użycie polecenia MODEL jest podobne do kliknięcia zakładki modelu, z tą różnicą, że użytkownik przełącza się do obszaru modelu, pozostając cały czas w zakładce arkusza.

Zakładka arkusza musi być aktywna przed użyciem tego polecenia; należy po prostu kliknąć wybraną zakładkę arkusza.

Obszar papieru -  Klawiatura: PAPIER

Użytkownik może tworzyć, edytować lub drukować ostateczny arkusz papieru na zakładce arkusza.
Końcowy arkusz składa się z komentarzy, obwódek, bloków tytułowych, innych elementów oraz rzutni arkuszy,
które mogą być dodawane podczas pracy w obszarze papieru na zakładce arkusza.
W celu edycji elementów modelu (na zakładce modelu) podczas używania zakładki arkusza, napisz MODEL w linii poleceń.
Polecenie MODEL otwiera jedną z rzutni arkusza.
Kliknij jedną z innych rzutni arkusza aby edytować elementy znajdujące się w tej rzutni.
Aby powrócić do elementów utworzonych w zakładce arkusza (w obszarze papieru), napisz PAPIER.

Zakładka arkusza musi być aktywna przed użyciem tego polecenia, (wystarczy po prostu kliknąć wybraną zakładkę arkusza).

Widoki obszaru papieru

Pasek narzędzi: Widok > Widoki obszaru papieru   Menu: Widok > Widoki obszaru papieru    Klawiatura: WWIDOK

Polecenie Widoki obszaru papieru tworzy i steruje rzutniami w obszarze papieru.
Przed użyciem obszaru papieru, należy wyłączyć zmienną systemową TILEMODE.
W wierszu poleceń napisz TILEMODE, a następnie wybierz Nie.
Liczba tworzonych rzutni jest ograniczona tylko przez zasoby używanego systemu.
Aby utworzyć rzutnie sąsiadujące, włącz (Tak) zmienną TILEMODE.

Po uruchomieniu polecenia Widoki obszaru papieru, program wyświetla następujące opcje:

Rzutnie: Tak · NIe · Dopasuj · 2 · 3 · 4 · <Pierwszy narożnik>: Określ pierwszy narożnik rzutni.
Aby włączyć rzutnie, wybierz Tak. Aby wyłączyć rzutnie, wybierz NIe.
Aby utworzyć rzutnię, która wypełnia ekran, wybierz Dopasuj.
Aby utworzyć dwie rzutnie poziome lub pionowe, wybierz 2.
Aby utworzyć trzy rzutnie poziome lub pionowe, wybierz 3.
Aby utworzyć cztery rzutnie poziome lub pionowe, wybierz 4.

Sposób definiowania granic rzutni

Określ pierwszy narożnik rzutni.

Przeciwległy narożnik: Określ przeciwległy narożnik rzutni.

Sposób włączenia lub wyłączenia rzutni

Wybierz Tak lub NIe.

Wybierz rzutnie do włączenia [wyłączenia]: Wybierz krawędź rzutni do włączenia lub wyłączenia, a następnie naciśnij Enter.
Czynność ta nie usunie rzutni, tylko ją wyłączy.

Sposób utworzenia rzutni, która wypełnia ekran

Wybierz Dopasuj do widoku.

Sposób utworzenia wielu rzutni poziomych lub pionowych

 1. Dwie rzutnie pionowe.
 2. Dwie rzutnie poziome.

Wybierz Utwórz 2 rzutnie

Dwie [Trzy] [Cztery] rzutnie: poZiomo · <pioNowo>:
Aby utworzyć rzutnie pionowe, wybierz pioNowo lub naciśnij Enter.
Aby utworzyć rzutnie poziome, wybierz poZiomo.

Dopasuj do ekranu · <Pierwszy narożnik prostokąta ograniczającego>: Określ pierwszy narożnik rzutni.
Aby podzielić ekran na dwie rzutnie o takim samym rozmiarze, wybierz Dopasuj do ekranu.

Sposób utworzenia trzech rzutni

Wybierz Utwórz 3 rzutnie.

Trzy rzutnie: · poZiomo · pioNowo · Góra · Dół · Lewo · <pRawo>:
Aby utworzyć jedną dużą rzutnię po prawo i dwie mniejsze rzutnie po lewo, wybierz pRawo.
Aby utworzyć trzy poziome rzutnie o tym samym rozmiarze, wybierz poZiomo.
Aby utworzyć trzy pionowe rzutnie o tym samym rozmiarze, wybierz pioNowo.
Aby utworzyć jedną dużą rzutnię u góry i dwie mniejsze rzutnie u dołu, wybierz Góra.
Aby utworzyć jedną dużą rzutnię u dołu i dwie mniejsze rzutnie u góry, wybierz Dół.
Aby utworzyć jedną dużą rzutnię po lewo i dwie mniejsze rzutnie po prawo, wybierz Lewo.

Dopasuj do ekranu · <Pierwszy narożnik prostokąta ograniczającego>: Określ pierwszy narożnik rzutni.
Aby utworzyć trzy rzutnie, które wypełnią ekran, wybierz Dopasuj do ekranu.

Sposób utworzenia czterech rzutni

Cztery rzutnie

Wybierz Utwórz 4 rzutnie.

Dopasuj do ekranu · <Pierwszy narożnik prostokąta ograniczającego>: Określ pierwszy narożnik rzutni.
Aby podzielić ekran na cztery rzutnie o takim samym rozmiarze, wybierz Dopasuj do ekranu.

Praca z rzutniami arkusza

Podczas pracy z rysunkiem w zakładce modelu, składa się on z pojedynczego widoku modelu.
Można utworzyć dodatkowe widoki poprzez podział obszaru rysunku na wiele okien; każde okno jest osobną rzutnia na zakładce modelu.

W celu zobaczenia modelu na zakładce modelu, należy utworzyć co najmniej jedną rzutnię. Jednakże, można również utworzyć wiele rzutni które wyświetlają różne widoki modelu.
Każda rzutnia arkusza jest oknem w obszarze modelu rysunku.
Każda rzutnia jest tworzona jako oddzielny element, który może być przesuwany, kopiowany lub usuwany.

Kliknij dowolną rzutnię arkusza aby uczynić ją aktualną, a następnie dodaj lub modyfikuj elementy obszaru modelu w tej rzutni.
Wszystkie zmiany wprowadzone w rzutni są od razu widoczne w innych rzutniach.
(Jeśli w innych rzutniach widoczny jest ten fragment rysunku.) Zmiana powiększenia nie wpływa na inne rzutnie poza aktualną.

Tworzenie rzutni arkusza

Podczas pierwszego przełączenia do zakładki arkusza, wszystkie elementy obszaru znikają. W celu zobaczenia elementów należy utworzyć co najmniej jedną rzutnię na zakładce arkusza.

Rzutnie arkusza mogą być tworzone w dowolnym miejscu wewnątrz obszaru rysunku. Użytkownik może sterować ilością i rozmieszczeniem rzutni.

W celu utworzenia rzutni arkusza

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 2. W menu kontekstowym wybierz Dopasuj do widoku, Utwórz 2 rzutnie, Utwórz 3 rzutnie, lub Utwórz 4 rzutnie lub podaj dwa przeciwległe narożniki w celu utworzenia rzutni użytkownika.
 3. W menu kontekstowym, wybierz orientację rzutni.
 4. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

WSKAZÓWKA Przy tworzeniu rzutni arkusza, granica rzutni jest tworzona na aktualnej warstwie.
Granice rzutni można uczynić niewidocznymi poprzez utworzenie nowej warstwy przed utworzeniem rzutni arkusza, a następnie wyłączeniu tej warstwy po utworzeniu rzutni arkusza.
Aby wybrać granicę rzutni, należy ponownie włączyć tę warstwę zanim będzie można rozmieszczać lub modyfikować rzutnie arkusza.

Modyfikowanie rzutni arkusza

Po utworzeniu rzutni arkusza może być ona w razie potrzeby modyfikowana.
Na zakładce arkusza można korzystać z przyciągania do granic rzutni.
Tak jak każdy inny element rysunku, rzutnię można kopiować, kasować, przesuwać, skalować i rozciągać .

Modyfikacja rzutni arkusza na zakładce arkusza nie wpływa na elementy obszaru modelu wewnątrz rzutni.

W celu modyfikacji właściwości rzutni arkusza

 1. Kliknij wybraną zakładkę arkusza.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 3. Wybierz krawędź rzutni, która ma być zmieniona.
 4. Dopasuj punkt centralny, szerokość i wysokość rzutni.
 5. W Skala, podaj skalę w której chcesz wyświetlać elementy obszaru modelu w rzutni arkusza.
 6. Kliknij OK.

Zarządzanie arkuszami w rysunku

Użytkownik może zmieniać nazwę arkuszy, usuwać arkusze i wyświetlać listę wszystkich arkuszy dostępnych w rysunku.
Można również zmienić kolejność występowania zakładek Arkuszy; zakładka Modelu jest zawsze stała.

W celu zmiany nazwy arkusza

 1. Napisz arkusz i naciśnij Enter.
 2. W menu kontekstowym wybierz Przemianuj.
 3. Napisz nazwę arkusza do przemianowania i naciśnij Enter.
 4. Napisz nową nazwę arkusza i naciśnij Enter.

Nazwa może składać się maksymalnie z 255 znaków będących literami, cyframi, znakiem dolar ($), myślnikiem (-), podkreśleniem (_) lub dowolną kombinacją wyżej wymienionych.

W celu usunięcia arkusza

 1. Napisz arkusz i naciśnij Enter.
 2. W menu kontekstowym wybierz Usuń.
 3. Napisz nazwę arkusza do usunięcia i naciśnij Enter.

Ponowne wykorzystanie arkuszy z innych plików

Ponowne wykorzystanie istniejących arkuszy pozwala na zaoszczędzenie czasu.
Wewnątrz tego samego rysunku może zaistnieć potrzeba skopiowania istniejącego arkusza, a następnie wprowadzenia zmian do kopii.
Jeśli został utworzony arkusz, który ma zostać wykorzystany przy tworzeniu nowego rysunku, może on zostać zapisany jako szablon.

W celu utworzenia kopii arkusza

 1. Napisz arkusz i naciśnij Enter.
 2. W menu kontekstowym wybierz Kopiuj.
 3. Napisz nazwę arkusza do skopiowania i naciśnij Enter.
 4. Napisz nazwę nowego arkusza i naciśnij Enter.

W celu zapisania arkusza jako szablonu

 1. Napisz arkusz i naciśnij Enter.
 2. W menu kontekstowym wybierz Zapisz.
 3. Napisz nazwę arkusza do zapisania i naciśnij Enter.
 4. Podaj nazwę pliku i miejsce zapisu szablonu i naciśnij Zapisz.

Po zapisaniu arkusza jako szablonu, może on zostać użyty przy tworzeniu nowego rysunku.
Szablon arkusza może być również zaimportowany do innego rysunku.

Przeglądanie rysunków w obszarze papieru i obszarze modelu

Podczas pracy w obszarze papieru w zakładce arkusza, można nadal wyświetlać rysunek w obszarze modelu.
Należy najpierw utworzyć rzutnię arkusza w obszarze papieru. Pozwala to na wyświetlanie elementów obszaru modelu w obszarze papieru.

Wewnątrz rzutni arkusza można modyfikować elementy obszaru modelu, ale najczęściej wygodniej jest to robić w zakładce modelu.

Zmiana powiększenia rysuku w obszarze modelu lub papieru ma wpływ na cały rysunek, jeśli nie jest używanych wiele okien lub rzutni.

W celu wyświetlenia rysunku w obszarze modelu przy użyciu zakładki modelu

W celu wyświetlenia rysunku w obszarze papieru przy użyciu zakładki arkusza

Wykonaj jedną z poniższych czynności:

Przy pierwszym przełączeniu do zakładki arkusza rysunek wydaje się znikać. Jest to jednak normalne.
Użytkownik musi utworzyć co najmniej jedną rzutnię arkusza, aby zobaczyć swoją pracę.

W celu wyświetlenia rysunku w obszarze modelu przy użyciu zakładki arkusza

 1. Kliknij wybraną zakładkę arkusza.
 2. Kliknij na zakładkę Arkusza, a następnie utwórz i zobacz rzutnię arkusza.
 3. Kliknij dwukrotnie na przełącznik obszaru Model/Papier na pasku stanu.
 4. Napisz model i naciśnij Enter.
 5. Podczas korzystania z zakładki Arkusz, kliknij dwukrotnie wewnątrz obszaru rzutni arkusza.

Wyświetlanie zakładek Modelu i Arkuszy

Zakładki Modelu i Arkuszy mogą być ukryte w razie potrzeby.
Możesz ukryć zakładki jeśli pracujesz tylko na zakładce Modelu lub jeśli używasz obszaru poleceń i paska stanu do przełączania między zakładkami.

W celu włączenia wyświetlania zakładek Modelu i Arkuszy

Wykonaj jedną z poniższych czynności:

 

Wyświetlanie i skalowanie rzutni arkusza

Utworzenie wielu rzutni arkusza, może wpłynąć na wydajność systemu.
W razie potrzeby rzutnie mogą być włączane lub wyłączane.
Wyłączenie rzutni nie powoduje usunięcia rzutni lub jej zawartości, rzutnia nie jest po prostu wyświetlana.

W celu zmiany sposobu wyświetlania elementów w obrębie rzutni arkusza można zmienić współczynnik skali.

W celu włączenia lub wyłączenia rzutni arkusza

 1. Kliknij wybraną zakładkę arkusza.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 1. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
 2. Wybierz krawędź rzutni arkusza do włączenia lub wyłączenia i następnie naciśnij Enter.

W celu zmiany skali rzutni arkusza

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 1. Wybierz krawędź rzutni arkusza.
 2. W Skala, podaj skalę z jaką chcesz oglądać elementy obszaru papieru z rzutni arkusza.
 3. Kliknij OK.

W celu zmiany skali elementów obszaru modelu względem obszaru papieru

 1. Kliknij zakładkę modelu.
 2. Kliknij rzutnię aby uczynić ją aktualną.
 3. Wybierz Widok > Zoom > Zoom.
 4. Wpisz skalę powiększenia w stosunku do obszaru papieru poprzez dołączenie sufiksu xp do współczynnik skali, a następnie naciśnij Enter.

Przykładowo, aby zwiększyć skalę elementów rzutni na zakładce modelu dwukrotnie w stosunku do rozmiaru jednostek obszaru papieru wpisz 2xp.
Aby zmniejszyć skalę o połowę w stosunku do jednostek obszaru papieru napisz .5xp.