I. Wprowadzenie rysunku rastrowego z pliku do AutoCADa, skalowanie, obracanie, rysowanie mapy zasadniczej na podkładzie rastrowym

Zadanie 1)


1. Założyć katalog ze swoim nazwiskiem na dysku, np.
C:\Uczen\TG\\Kl2Nazwisko_swoje

2. W tym katalogu założyć podkatalog MAPA1

3. W podkatalogu MAPA1 skopiować odpowiednie dane odpowiadające numerowi dziennika
map1.zip  map2.zip  map3.zip  map5.zip  map6_1.zip   map7_2.zip  map8_3.zip  map9.zip
czyli nr1 – map1.zip, nr2 – map2.zip itd.
ze strony http://infgeo/strefa.pl/acad.htm


4. Rozpakować pliki w tych katalogach.


5. Otworzyć plik z rozszerzeniem DWG i wstawić plik rastrowy mono do rysunku:
1) Wstawić plik rastrowy (na warstwę Raster - uczynić tę warstwę aktywną) mający w nazwie mono, np. w katalogu 1 plik
Bedzmono.jpg.
2) Sprawdzić
odległość i orientację mapy rastrowej (polecenie ODLEG lub _DIST, wskazane wyciągnąć odpowiedni pasek narzędzi)., biorąc pod uwagę identyczne
punkty mapy wektorowej i rastrowej.
Naznaczono punkt pomocniczy przy pomocy okręgu.
3) Ewentualnie przeskalować mapę do rozmiaru właściwego (podzielić odległość właściwą przez odległości z rastra i zastosować polecenie SKALA) i ewentualnie obrót.
4) Przesunąć mapę rastrową - uwzględnić ten sam wspólny punkt (dla ułatwienia zaznaczono kółeczko w lewym dolnym rogu).
5) Sprawdzić po wstawieniu inne punkty siatki kwadratów.

6) Przejść na warstwę budynki i narysować polilinią zamkniętą budynki a na innych warstwach inne szczegóły mapy.

Rysować mapę zgodnie z zasadami - InstrMapy.htm.
Stosuj odpowiednie warstwy. Wykorzystuj bloki (wczytane do rysunku) i zewnętrzne - z dysku – patrz punkt IV.
7) Zapisać rysunek

II. Utworzenie bloku z atrybutami dla włazu kanalizacji blokigeoatr.pdf
Zadanie 2).


1. Załóż nowy rysunek w katalogu o swoim numerze o nazwie AtrybKan.dwg, wykorzystując jako podkład ramkaA4atr.dwg
2. Na warstwie 0 narysuj okrąg o promieniu 0.3 (średnica 0.6) - odpowiednik WLZ - włazu dla skali docelowej 1:500 - na wydruku średnica 1.2mm).
Dodaj atrybuty: - polecenia
_ATTDEF ( ATRDEF, ODATRDEF)
1) atrybut
wlaz,
zgłoszenie Oznaczenie włazu, np. k,  domyślna wartość k, wysokość napisu 0.9, współczynnik 0.8, pochylenie liter 12st.
2) atrybut  
wyswlazu,
zgłoszenie: Wysokość włazu, napisy j.w.
3. Zdefiniuj blok:
wlazatr:
BLOK, punkt wstawienia: środek okręgu, wskaż elementy prostokątem (z atrybutami),
4 Wstaw blok -
WSTAW
5. Zapisz blok na dysk -
PISZBLOK, _WBLOCK
6. Wstaw blok z dysku (plik):
WSTAW, _INSERT, _DDINSERT

III. Korzystanie z bloków. blokigeoatr.pdf
Zadanie 3).
Otwórz plik blokigeoatr.dwg, przeglądnij bloki, wstaw kilka do rysunku, zapisz na dysk


IV. Rysowanie dalszych szczegółów na mapach rastrowych
Zadanie 4)
Rysować mapę zgodnie z zasadami - InstrMapy.htm.
Stosuj odpowiednie warstwy. Wykorzystuj bloki (wczytane do rysunku) i zewnętrzne - z dysku.
Przy rysowaniu bloków i złożonych budynków stosuj przejście do lokalnego układu współrzędnych równoległego do obiektów - związanego z jakąś ścianą budynku czy krawędzi ulicy.
Polecenie
LUW - nowy jak Obiekt.
Zapisz wyniki na dyskietkę lub prześlij mailem przed zakończeniam by nie stracić pracy..

Uwaga. Po każdym poleceniu zgłoś wykonanie w celu sprawdzenia.

Za 2 tygodnie sprawdzian pisemny wiadomosci - od rysowania okręgu, edycja, modyfikacja, napisy, kreskowanie, wymiarowanie, warstwy, bloki, atrybuty.