Pliki rastrowe w AutoCADzie: wprowadzanie do rysunku, skalowanie, obracanie, kalibracja.

Polecenia: OBRAZ, -OBRAZ, DOŁĄCZOBRAZ, PRZEZROCZYSTOŚĆ, DOPASOBR, ODZMIANA, JAKOŚĆOBR, PRZYTOBR  

Zadanie 1a

Na stronie Internetowej Geoportal -  http://www.geoportal1.pl/www/index.htm lub http://www.geoportal.gov.pl/  znaleźć szukany fragment mapy,
zidentyfikować współrzędne charakterystycznych punktów odniesienia,
zwymiarować jakieś odcinki, skopiować rysunek (kopia ekranu Alt PrtScr), wkleić do Painta, zapisać jako rysunek JPG.  
Narysować odpowiednią siatkę współrzędnych i elementy charakterystyczne obiektu.

Powyższe zadanie wykonano  dla pewnego obiektu:
m.in. przygotowano pliki rastrowe
szk1a.jpg, szk1.jpg, szk2.jpg,  … szk8.jpg  oraz rysunek wektorowy zsbdg_siatka.dwg
(zgodnie z układem współrzędnych jak w Geoportalu – powiększano do uzyskania większej dokładności)

Cel: Wprowadzić obrazy do rysunku w AutoCAdzie, skalibrować i ustawić obraz rastrowy, narysować pewne elementy wektorowe – np. budynek.


Dane: zsbdg.zip, w nim  rys. zsbdg_siatka.dwg – przygotowana siatka oraz pliki rastrowe: szk1a,jpg, i inne.

Zadanie
: Wprowadź raster szk1a.jpg, skalibruj go w odniesieniu do punktów P1 i P2 (naroża budynków o odczytanych współrzędnych).
Wprowadź kolejne pliki rastrowe, np. szk8.jpg, szk5.jpg, szk1.jpg (min 2) i doprowadź je do skali rysunku.


Do kalibracji rys. szk1a.jpg  zastosuj zmianę skali i obrót obrazu.

Najlepiej wykonać to wykorzystując Odniesienie, przy obrocie jak i zmianie skali.
Pasek narzędzi Zmiana:      Menu Zmiana: Obrót     Linia poleceń: obrót

Nasuwamy obraz rastrowy na rysunek wektorowy biorąc pod uwagę jeden punkt wspólny - przesuń.
Obrót:
Wykonujemy np. obrót:  klikamy na brzeg rastra, zmiana, obrót, wskazujemy punkt bazowy (np. P1 - wspólny dla rastra i rysunku wektorowego),
oDniesienie,  kąt odniesienia - wskazujemy punkt początkowy (wspólny - np. P1=P1') i nastepny rastra (np. P2'),  
Nowy kąt - wskazujemy punkt odpowiadajacy rysunku wektorowego (np. P1) - nastąpi obrót.

Skala
Wskazujemy raster, punkt bazowy (wspołny, np. P1=P1'), oDniesienie,
długość odniesienia - wskazujemy P1=P1'  oraz  dla nowej długości - właściwy drugi punkt, np. P2 (rysunku wektorowego).
Nastąpi przeskalowanie.

Druga metoda to obliczenie współczynnika skali i kąta skretu.
Wybierz obiekty: Wykorzystaj metodę wyboru obiektu
Punkt bazowy: Podaj punkt (1)
< Kąt obrotu> / Odniesienie: Podaj kąt lub wprowadź o, lub podaj punkt
Zmierz długość długość kąt nachylenia odcinka na rastrze i odpowiadającego mu odcinka na mapie wektorowej. 
Polecenie DŁUGOŚĆ _ODLEG.
Współczynnik skali oblicz metodą (/ Dług_wekt Dług_rastra)

Kąt skrętu
(- kierunek_wektora kierunek_mapy) – zastosuj do obrotu.
Przesuń rysunek wektorowy na właściwy punkt i skontroluj inne charakterystyczne.


Sprawdź ścieżki obrazów, wyświetl listę i drzewo obrazów, zastosuj podgląd obrazu, zmianę ścieżki, zmianę nazwy obrazu,
usuwanie z pamięci i ponowne wczytanie, odłączanie obrazów, wyświetlanie i usuwanie granic obrazów,
wybór obrazu, gdy ukryte granice, ustawianie jasności i kontrastu oraz zaniku obrazu,
zmiana jakości wyświetlania, obcinanie obrazu, usuwanie granicy obcięcia