AutoCAD – WARSTWY, POWTÓRKA

 

Zad. 1 – Nowy rysunek, tabela z opisem.
Zzapisać rysunek jako tabela i zapisać pod nową nazwą jako Nazwiako_Powt1.dwg

 

Załóż nowy rys. : Plik nowy, szablon, A4 metrics Model Space, usuń ramki

Załóż warstwy

 

Ustal granice rys: <0,0>  <210,297>:

Na warstwie RAMKA narysuj prostokąt obramowanie rysunku A4 :

Polecenie : _RECTANGLE  0,0              210,297

 

Utwórz ramkę odsuniętą o 5 mm do środka:

Polecenie : _PARALLEL, odległość 5, wskazać do środka

Zmień właściwości po odsunięciu na warstwę TABELKA

 

Założyć style tekstu: TimesNewRoman, Cienki, Gruby i zmodyfikować styl Standard ja poniżej

 

 

 

 

Narysować tabelkę wg danych poniżej, opis na warstwie Tab_opis

i wprowadź napisy: ZSS, NAZWA: Powtórka, Nazwisko, Klasa, Nr dziennika, Data, Sztygarka.

Wysokości liter: 3  oraz  2.

 

 

Zad. 2  - rysunki 

 

1)  Narysuj obiekty jak poniżej i wprowadź wymiarowanie:

 

 

2) Narysuj linię pomiarową o współrzędnych bezwzględnych geodezyjnych:
Ps1 (110, 90),   Ps2 (220,190) oraz granicę wyznaczoną punktami:
1 (104.85, 117.82); 2 (116. 70, 170.34); 3 (155,84, 191.97)
 Określ wartości domiarów względem linii pomiarowej (LUW i współrzędne lokalne  lub odległości odciętych i rzędnych)
i opisz jak dla punktu 1.


Uwaga! Zamień współrzędne geodezyjne na matematyczne AutoCADa: X na Y a Y na X.

 

 

3) Zadanie kopiowania

 

 

4). Narysuj 2 okręgi współśrodkowe o środku 175,150 i promieniach: r1=80, r2=130

5) Wydłuż obiekty 3 i 4 do granic linii poziomej i pionowej

 

6) Wytnij fragment odcinka 2 wewnątrz okręgu 1

7) Powiększ prostokąt 20x10 dwukrotnie, względem dolnego lewego rogu i sfazuj go odcinkiem 5  w górnym lewym rogu

8) SZYK PROSTOKĄTNY

 

8) Szyk: Narysuj kwadrat 5x5.  Utwórz szyk prostokątny: 3 wiersze, 4 kolumny, odstępy 10 w poziomie i pionie.

 

9) Wykonać kreskowanie

 

10) Wprowadź WTEKST a w nim znaki: średnica, procent, stopień

 

11)  Wykonaj poniższy opis tekstowy

 

Zapisz rysunek w katalogu o swoim nazwisku. Wyślij e-mailem na adres podany.

Zgłoś wykonanie ćwiczenia i pokaż wyniki.