AutoCAD – wymiarowanie

 

Załóż nowy rys. : Plik nowy, szablon, A4 metrics Model Space, usuń ramki

Załóż warstwy

 

Ustal granice rys: <0,0>  <210,297>:

Na warstwie obrys narysuj prostokąt obramowanie rysunku A4 :

Polecenie : _RECTANGLE  0,0              210,297

 

Utwórz ramkę odsuniętą o 5 mm do środka:

Polecenie : _parallel, odległość 5, wskazać do środka

 

Zmienić warstwę na ramka

Narysować tabelkę wg danych poniżej

 

Zastosować polecenia: LINIA, KOPIUJ, _PARALLEL (odsuń) do narysowania linii tabeli.

 

Założyć style

 

 

Narysować linie pomocnicze do lokalizacji środków napisów

Poleceniem DTekst z opcją WŚ opisz tabelę, stosując odpowiednio style pisma i wysokości:

Polecenie : dt

Tekst: Styl/WYrównanie/DOstosowanie/ŚRodek/WŚrodku/WPrawo/DoBloku/<Punkt początkowy>:

Punkt tekstu w środku:

Wysokość tekstu <3>:3

Kąt obrotu tekstu <0>:

Tekst:

 

Usunąć linie pomocnicze do tekstu

 

Narysuj obiekty jak poniżej i wprowadź wymiarowanie: z klawiatury, menu górnego, paska wymiarowania:

                                                                                                       

Polecenia z klawiatury, np.

 

Wymiar poziomy (HORizontal)

Polecenie wymiarowe:_dim

To polecenie nie można użyć przezroczysto.

Polecenie wymiarowe:hor

Klawisz ENTER dla wyboru obiektów/<Początek pierwszej linii pomocniczej>: <Enter>

Wybierz obiekt dla wymiaru:

Kąt/Tekst/<Pozycja linii wymiarowej>:

Tekst wymiaru = 33.49

Tekst wymiaru <33.49>:

 

Wymiar pionowy (VERtical)

Polecenie : wymiar

Polecenie wymiarowe:_

Klawisz ENTER dla wyboru obiektów/<Początek pierwszej linii pomocniczej>:

Początek drugiej linii pomocniczej: <wskazujemy punkty>

Kąt/Tekst/<Pozycja linii wymiarowej>:

Tekst wymiaru = 17.61

Tekst wymiaru <17.61>:

Polecenie wymiarowe:_ver

Klawisz ENTER dla wyboru obiektów/<Początek pierwszej linii pomocniczej>:

Początek drugiej linii pomocniczej:

Kąt/Tekst/<Pozycja linii wymiarowej>:

Tekst wymiaru = 13.83

Tekst wymiaru <13.83>:

Polecenie wymiarowe:

VERTICAL

Klawisz ENTER dla wyboru obiektów/<Początek pierwszej linii pomocniczej>:

Anulowano

 

Wymiar dopasowany (ALIgned)

Polecenie wymiarowe: _dim

To polecenie nie można użyć przezroczysto.

Polecenie wymiarowe:ALI

Klawisz ENTER dla wyboru obiektów/<Początek pierwszej linii pomocniczej>:

Wybierz obiekt dla wymiaru:

Kąt/Tekst/<Pozycja linii wymiarowej>:

Tekst wymiaru = 15.25

Tekst wymiaru <15.25>:

 

Wymiar obrócony (ROTated)

Polecenie : _dim

Polecenie wymiarowe:ro

Kąt dla linii wymiarowej <0>:45

Klawisz ENTER dla wyboru obiektów/<Początek pierwszej linii pomocniczej>:

Początek drugiej linii pomocniczej:

Kąt/Tekst/<Pozycja linii wymiarowej>:

Tekst wymiaru = 36.13

Tekst wymiaru <36.13>:

 

Łańcuch wymiarowy od linii bazowej BASeline

Polecenie : _dim

Polecenie wymiarowe:hor

Klawisz ENTER dla wyboru obiektów/<Początek pierwszej linii pomocniczej>:

Początek drugiej linii pomocniczej:

Kąt/Tekst/<Pozycja linii wymiarowej>:

Tekst wymiaru = 33.49

Tekst wymiaru <33.49>:

Polecenie wymiarowe:bas

Kontynuuj: Klawisz ENTER dla wyboru początkowego wymiaru/<Początek następnej linii wymiarowej>: cen

Uchwyć do punktśrodkowy z:

Tekst wymiaru <52.29>:

Polecenie wymiarowe:bas

Kontynuuj: Klawisz ENTER dla wyboru początkowego wymiaru/<Początek następnej linii wymiarowej>:

Tekst wymiaru <77.57>:

Polecenie wymiarowe:bas

Kontynuuj: Klawisz ENTER dla wyboru początkowego wymiaru/<Początek następnej linii wymiarowej>:

Tekst wymiaru <92.82>:

 

Wymiar ciągły COn

olecenie : _dim

Polecenie wymiarowe:hor

Klawisz ENTER dla wyboru obiektów/<Początek pierwszej linii pomocniczej>:

Początek drugiej linii pomocniczej:

Kąt/Tekst/<Pozycja linii wymiarowej>:

Tekst wymiaru = 33.49

Tekst wymiaru <33.49>:

Polecenie wymiarowe:_dim

To polecenie nie można użyć przezroczysto.

Polecenie wymiarowe:con

Kontynuuj: Klawisz ENTER dla wyboru początkowego wymiaru/<Początek następnej linii wymiarowej>: cen

Uchwyć do punktśrodkowy z:

Tekst wymiaru <21.95>:

Polecenie wymiarowe:con

Kontynuuj: Klawisz ENTER dla wyboru początkowego wymiaru/<Początek następnej linii wymiarowej>:

Tekst wymiaru <29.75>:

Polecenie wymiarowe: