Ćwiczenia z programu AutoCAD – polecenia dotyczące tekstu: tekst, tekst, wtekst.  
Zadania do wykonania

 

1. Utwórz następujące style pisma:

Nazwa stylu

Czcionka

Efekty

Normalny

simplex.shx

 

Pochylony

simplex.shx

pochylenie 30°

Odręczny

script.shx

 

Pogrubiony

romand.shx

 

Pionowy

simplex.shx

efekty Pionowy

Wstecz

simplex.shx

efekty Wstecz

Wtył

simplex.shx

Efekt Wstecz i Odwrócony

 

2. Korzystając z wcześniej zdefiniowanych styli utwórz teksty JEDNOWIERSZOWE (poleceniem tekst) pokazane niżej.
Znaki specjalne, efekt  podkreślania uzyskuje się przez wprowadzenie znaków sterujących \L – rozpoczęcie i zakończenie  l\  

Tekst nadkreślony: \O… \o
Tekst umieszczony po prawe) strome zadania uzyskuje się stylem pionowym.
Styl tekstu można również zmienić po wprowadzeniu tekstu korzystając z polecenia Cechy.

3. Korzystając z różnych sposobów wyrównania i utworzonego wcześniej stylu Pogrubiony utwórz teksty

JEDNOWIERSZOWE (poleceniem tekst) pokazane niżej.
Przed wprowadzeniem tekstu narysuj linie pomocnicze służące do pozycjonowania tekstu.
W przypadku tekstów wprowadzonych opcja, WStaw i Dopasuj należy narysować wewnątrz każdego z prostokątów
dodatkowy prostokąt pozwalający na wskazanie punktów charakterystycznych dla obu metod.