Oprogramowanie aplikacyjne stosowane w pracach geodezyjnych i kartograficznych

AUTOCAD

1). Lekcja organizacyjna. Regulamin pracowni komputerowej, Regulamin pracowni komputerowej.pdf

1. Programy graficzne: rastrowe i wektorowe, CAD, wersje AutoCADa, Prezentacja1
2. Ekran AutoCADa i jego elementy. Dopasowanie programu do potrzeb. Prezentacja2
3. Tworzenie rysunków: ustalenie środowiska (granice, jednostki, siatka). Otwieranie i zapisywanie.
4. Wprowadzanie poleceń, liczb, punktów i współrzednych. Zbiór wskazań. Obliczenia matematyczne.  
,,,
5. Ogladanie rysunku (ZOOM, NFRAGM/PAN, PRZERYS/REDRAW, REGEN, ROZDZ/VIERES). Klawisze funkcyjne.
Prezentacja3
6. Projektowanie precyzyjne: układy współrzędnych, siatka, skok, orto, tryby lokalizacji
7. Rysowanie linii prostej, trasy, polilinii, punktu
Pomoc (ściąga) do AutoCADa
Powtórzenie wiadomości, sprawdzian wiadomości
8. Rysowanie okręgu, łuku, elipsy - 2 godz
9. Rysowanie wieloboku, prostokąta, obszaru, szkicowanie - 2 godz
10. Edycja obieków - polecenia USUŃ, KOPIUJ, PRZESUŃ, OBRÓT, LUSTRO, ODSUŃ, SZYK, Edycja-PDF
Prezentacja, Plik z prezentacji RTF, Plik z prezentacji HTM, Zadanie 7 wydrukowane  PDF
11. Edycja obiektów: UTNIJ, WYDŁUŻ, PRZEDŁUŻ, ROZCIĄGNIJ, PRZERWIJ, UCHWYTY;  SKALA, FAZUJ, ZAOKRAGL:
Prezentacja PPS, Plik HTML z prezentacji, Konspekt z prezentacji,
Lekcja 2   UCHWYTY;  SKALA, FAZUJ, ZAOKRAGL:
Prezentacja PPS,   Plik HTML z prezentacji,  Plik PDF z prezentacji  Konspekt z prezentacj do wydruku
Zadania praktyczne z AutoCADa:

Zadanie 1: Podstawy
Start AutoCAD i utworzenie nowego rysunku:  Ekran podstawowy, dostosowanie AutoCADa do własnych potrzeb, ustalenie środowiska
 Rysowanie linii, szeregu  odcinków, wieloboku ;  Wybór i usuwanie obiektów ;  Powiększanie i panoramowanie obrazu - Zoom i Pan; Warstwy
Zad1-prezentacja  
Sprawozdanie 1
Zadanie 2:  Wprowadzanie poleceń, wprowadzanie liczb, obliczenia matematyczne, Wprowadzanie  punktów i współrzędnych w uładach prostokątnych i biegunowych, bezwzglęnych i względnych.
Zbiór wskazań, wybieranie obiektów, uchwyty . Zad2-prezentacja. Sprawozdanie 2
Zadanie 3 Ogladanie rysunku (ZOOM, NFRAGM/PAN, PRZERYS/REDRAW, REGEN, ROZDZ/VIERES). Klawisze funkcyjne.
Projektowanie precyzyjne: układy współrzędnych, siatka, skok, orto, tryby lokalizacji. Wersja z opisem, wersja skrócona-wydrukowana   Sprawozdanie 3
Zadanie 4. Rysowanie linii, prostej, trasy, punktu, polilinii. Wersja z opisem, wersja skrócona1,   Wersja skrócona2, Wersja_PDF wydrukSprawozdanie 4
Zadanie 5, 6.. Rysowanie okręgu, łuku, elipsyRysowanie wieloboku, prostokąta, obszaru, szkicowanie
Edycja obieków - polecenia USUŃ, KOPIUJ, PRZESUŃ, OBRÓT, LUSTRO, ODSUŃ, SZYK
Zadanie 7  Szkicowanie - powtórka. Edycja obiektów: polecenia USUŃ, KOPIUJ, PRZESUŃ, OBRÓT ,  LUSTRO, ODSUŃ, SZYK
Dane do zadania 7
Zadanie 5, 6.. Rysowanie okręgu, łuku, elipsyRysowanie wieloboku, prostokąta, obszaru, szkicowanie
Edycja obieków - polecenia USUŃ, KOPIUJ, PRZESUŃ, OBRÓT, LUSTRO, ODSUŃ, SZYK, Edycja-PDF
Zadanie 7  Szkicowanie - powtórka. Edycja obiektów: polecenia USUŃ, KOPIUJ, PRZESUŃ, OBRÓT ,  LUSTRO, ODSUŃ, SZYK,
Zad7-PDF z objaśnieniem,
 Zadanie 7 wydrukowane  PDF
Dane do zadania 7
Zadanie 8:  pliki do zadań: 1) Do pokazu: edycja_pokaz.dwg, Skala_pokaz2.dwg, Skala_fazuj_zaok_pokaz.dwg
2) Pliki do zadań wykowanych indywidualnie:

A): :utnij.pdf    UTNIJ.DWG,   wydluz.pdf, Wydluz.dwg   przedluz2000.pdf,  przedluz2000.dwg : rozciagnij1.dwg, rozciagnij1.pdf  przerwij.pdf, przerwij.dwg : uchwyty.pdf, uchwyty.dwg
B)   Skala_fazuj.dwg  skala_fazuj.pdf   zaokragl.pdf, zaokragl.dwg
Zadanie  9:  Napisy w AutoCAdzie: wprowadzanie tekstu i edycja. Polecenia: TEKST, DTEKST, WTEKST, STYL.
Prezentacja Prezentacja_htm  Prezentacja_PDF  Plik konspektu RTF   zadania - opis ogólny
Zad1-opis pdf, zad1-dane:zad_ac_tekst_dane1.pdf  zad_ac_tekst_dane1.dwg
zad2-opis, zad2-dane:zad_ac_tekst_dane2.pdf  zad_ac_tekst_dane2.dwg,
zad3-opis, zad3-dane:zad_ac_tekst_dane2.pdf zad_ac_tekst_dane3.dwg