AUTOCAD – PROGECAD – Bloki – zadania.

Zad. 1 . 

1a)  Załóż nowy rys. : Plik nowy, szablon, A4 metrics Model Space, usuń ramki

1b)  Narysuj na warstwie 0  kwadrat  jednostkowy i utwórz blok kw0

Polecenie: -blok

Podaj nazwę bloku lub [?]: kw0

Określ bazowy punkt wstawienia: 0,0

Wybierz obiekty: znaleziono 1

Wybierz obiekty: Enter

 

Odtworzenie narysowanego obiektu – usuwany po utworzeniu bloku

Polecenie: _oops 

 

Wyświetlenie bloków

Polecenie: -blok

Podaj nazwę bloku lub [?]: ?

Podaj bloki do wyświetlenia <*>:

Zdefiniowane bloki.   "kw0"

Bloki        Zewnętrzne   Bloki     Bloki

użytkownika  odnośniki    zależne   bez nazwy

    1             0           0           0

 

1c) Załóż warstwy

1d) Narzędzia – progeCAD Explorer Ctrl 2
Ustaw warstwę aktualną 1, narysuj obrys rys – prostokąt 0,0 210,297 i odsuń go do środka o 5 – tabela rysunkowa

2. Wstaw blok kw0 na warstwie 1 – w punkcie 20,270;  w skali 1, kąt obrotu  0.

Polecenie : wstaw
Punkt wklejenia bloku lub [Wielokrotny/Skala/X/Y/Z/Obróć]:20,270
Róg/XYZ/X skala <1.000000>:
Skala Y: <Jest równa skali X (1.000000)>:
Kąt obrotu bloku <0>:

3. Ustaw SKOK (F9) Przejdź na warstwę 2 i wstaw ten blok w skali 5 – polecenie _INSERT w punkcie 30, 270

Polecenie : _insert
? dla listy bloków w rysunku/PRZEGLĄDAJ/PRZESZUKAJ/<Blok dla wklejenia> <kw0>:
Punkt wklejenia bloku lub [Wielokrotny/Skala/X/Y/Z/Obróć]:'_SNAP
Uchwyt jest wyłączony (x i y = 10): Tak/Obróć/Styl/Stosunek boków/<Spacja uchwytu>:_T
Punkt wklejenia bloku lub [Wielokrotny/Skala/X/Y/Z/Obróć]:
Róg/XYZ/X skala <1.000000>:5
Skala Y: <Jest równa skali X (5.000000)>:5
Kąt obrotu bloku <0>:

 
4. Wstaw blok kw0 na warstwie 3 w skali X = 4 a Y = 2

Polecenie : wstaw
Punkt wklejenia bloku lub [Wielokrotny/Skala/X/Y/Z/Obróć]:
Róg/XYZ/X skala <1.000000>:4
Skala Y: <Jest równa skali X (4.000000)>:2
Kąt obrotu bloku <0>:45

 
5. Poleceniem WWSTAW _MINSERT wstaw wielokrotnie blok kw0 : punkt wstawienia 50,270 – skala 1, kąt 0, 4 rzędy, 5 kolumn,
odległość wierszy 3, odległość kolumn 4

Polecenie : _minsert
? dla listy bloków w rysunku/PRZEGLĄDAJ/PRZESZUKAJ/<Blok dla wklejenia> <kw0>:
Punkt wklejenia bloku lub [Wielokrotny/Skala/X/Y/Z/Obróć]:
Róg/XYZ/X skala <1.000000>:
Skala Y: <Jest równa skali X (1.000000)>:
Kąt obrotu bloku <0>:
Ilość rzędów szyku <1>:4
Numer kolumny <1>:5
Pionowa odległość pomiędzy wierszami lub prostokąt spacji:3
Pozioma odległość pomiędzy kolumnami:4

 6. Poleceniem PISZBLOK, źródło blok,   zapisz blok kw0 w swoim katalogu roboczym.

7. Wstaw z dysku blok kw0 poleceniem WSTAW – zastąp blok bieżący.

 8. Załóż warstwę b1 – kolor czarny i b2 – kolor 10
Narysuj trójkąt równoboczny o boku 2 na warstwie b1 a w jego centrum pierścień wypełniony o średnicy zewnętrznej 0.1
I utwórz z niego blok geodezyjny OPX – punkt podstawowej osnowy poziomej – polecenie BLOK
Do narysowania pierścienia w centrum trójkąta narysuj najpierw linie pomocnicze z wierzchołków prostopadle do boków.

Wykonaj z tych samych elementów blok  OPX1 poleceniem -BLOK (linia poleceń) Polecenie : _polygon

Wielobok: Więcej/Szerokość linii/<Ilość stron> <4>:3
Definiuj według: Krawędź/<Środek wieloboku>:K
Pierwszy końcowy punkt krawędzi:
Drugi końcowy punkt krawędzi:@2,0
Polecenie : blok

 

Polecenie : _DONUT
2punkty/3punkty/PromStyczStycz/<Wewnętrzna średnica pierścienia> <0.5>:0
Zewnętrzna średnica pierścienia <1>:0.1
Środek pierścienia:
Środek pierścienia:
 
Polecenie : -blok
Nazwa nowego bloku, lub ? dla listy istniejących bloków:opx1
Punkt wklejenia nowego bloku: cen
Uchwyć do punktśrodkowy z:
Wybierz obiekty: okno
Pierwszy róg łącznego okna:
Naprzeciwległy róg:
Obiekty w zestawie: 1
Wybierz obiekty:

 Polecenie : _oops

 
9. Przejdź na warstwę 1 i wstaw blok opx w skali 1 – poleceniem WSTAW

Przejdź na warstwę 2 i wstaw blok opx1 – poleceniem _INSERT.

Zauważ, że cechy bloku zostały zachowane.

 

10. Wstaw ponownie blok kw0 na warstwie 2.

Zauważ, że blok przejął cechy warstwy – był wykonany na warstwie 0.

 

11. Narysuj dom – prostokąt 50x40 na warstwie 3 w oparciu o blok kw0, pochylony pod kątem 30st, w punkcie bazowym 120,230.

12. Skopiuj dom i rozbij go - polecenie ROZBIJ  _EXPLODE

 

Wyniki:

 

 Blok 50x40 kat30st

 

 bloki_z1.dwg