Skrypty w AutoCAD - zadania

 

1  Uruchomić program acad_nastawy.exe i wygenerować plik skryptowy komp_nr.scr,
gdzie nr – nr dziennika

Przy nastawach jak niżej:
x1, y1 – współrzędne lewego dolnego rogu arkusza do polecenia granice,
dx, dy – wymiary arkusza do zadania z kompleksu działek.

Zostanie wygenerowany plik komp_1.scr o zawartości:

; Plik komp_1.scr                     ;- komentarz bo po średniku

dimscale 1.000          ;– skala wymiarowania

textsize 3.000           – wymiar tekstu

hpscale 1.000            – współcz. Skali dla wzorów kreskowania

limmax 200.000,150.000       - granice w skali rysunku

_limits 5000.000,4900.000 5200.000,5050.000
– granice rysunku – współrzędne naroży

ltscale 1.000               – współcz. Skali dla rodzajów linii

dimtsz 1.000              – strzałka wymiarowa

gridunit 10.000,10.000           - siatka

_snap 5.000               - skok

_rectangle 5000.000,4900.000 5200.000,5050.000
;
– narysowanie prostokąta po obwodzie rysunku

_zoom _a   – zoom wszystko

 

2  W AutoCADzie założyć nowy rysunek A4

3. Uruchomić plik skryptowy wyżej utworzony komp_nr.scr:
Narzędzia Włącz skrypt, wybrać plik lub polecenie  _SCRIPT.
Uruchomi się ciąg poleceń.
Polecenie: _script

Polecenie: dimscale

Podaj nową wartość DIMSCALE <1.0000>: 1.000

Polecenie: textsize

Podaj nową wartość TEXTSIZE <2.5000>: 3.000

Polecenie: hpscale

Podaj nową wartość HPSCALE <1.0000>: 1.000

Polecenie: limmax

Podaj nową wartość LIMMAX <420.0000,297.0000>: 200.000,150.000

Polecenie: _limits

Zmiana granic Obszar modelu:

Określ lewy dolny narożnik lub [Tak/Nie] <0.0000,0.0000>: 5000.000,4900.000

Określ prawy górny narożnik <200.0000,150.0000>: 5200.000,5050.000

Polecenie: ltscale

Podaj nową wartość LTSCALE <1.0000>: 1.000

Polecenie: dimtsz

Podaj nową wartość DIMTSZ <0.0000>: 1.000

Polecenie: gridunit

Podaj nową wartość GRIDUNIT <10.0000,10.0000>: 10.000,10.000

Polecenie: _snap

Określ skok lub [Tak/Nie/Różne/Obrót/Styl/tyP] <10.0000>: 5.000

Polecenie: _rectangle

Określ pierwszy narożnik lub [Fazuj/Poziom/Zaokrągl/Grubość/Szerokość]:

5000.000,4900.000

Określ kolejny narożnik: 5200.000,5050.000

Polecenie: _zoom

Określ narożnik okna, podaj współczynnik skali (nX lub nXP) lub

[Wszystko/Centrum/Dynamiczny/Zakres/Poprzedni/Skala/Okno] <szybki>: _a

Regeneracja modelu.

 

3. Utwórz w notatniku plik warstwy.scr o treści:

-warstwa n osp,osm,grt,kompleks,granice,uzytki

i uruchom ten plik: pokaz warstwy

 Zostaną utworzone warstwy.
Ustal kolor warstwy granice na zielony i uzytki na jasnozielony.

 

4. Zdefiniuj rodzaj linii uzytki: poleceniem _LINETYPE (-RODZLIN)

Polecenie : _linetype

Rodzaj linii:  ? na listę/WYtwórz/Naładuj/Zadanie:wy

Nazwa dla nowego rodzaju linii:uzytki

Chwileczkę... Kontrola istniejących rodzajów linii "uzytki".

Opis rodzaju linii: - -

Definicja rodzaju linii (dodatnie liczby dla linii, ujemne liczby dla spacji):

  A,0.7,-0.7,0.7

Rodzaj linii "uzytki" został wybrany w

 

5. Załóż plik skryptowy 1.scr

_line

5010.000,5000.000

5065.000,5005.000

5117.500,4941.500

5030.000,4910.000

5005.000,4955.000

_c

Nie może być nigdzie zbędnych spacji.

Przejdź na aktualną warstwę kompleks.

Wczytaj ten plik poleceniem _script

 

6. Załóż plik skryptowy 1a.scr – do numeracji punktów

_text 5010.000,5000.000 3 0 1

_text 5065.000,5005.000 3 0 2

_text 5117.500,4941.500 3 0 3

_text 5030.000,4910.000 3 0 4

_text 5005.000,4955.000 3 0 5

Wczytaj ten plik poleceniem _SCRIPT.

 

7.      Uruchom program ac_linzam.exe, podając jako plik danych xy.txt a plik wyników lz1.scr

 

Przejść w AutoCADzie na warstwę granice i uruchomić ten plik skryptowy LZ1.SCR.

Powinny być wykreślone ponownie granice, teraz w kolorze zielonym.

 

8.      Przejść na warstwę granice. Wczytać plik skryptowy 2.scr

_circle 5010.000,5000.000 0.400

_circle 5065.000,5005.000 0.400

_circle 5117.500,4941.500 0.400

_circle 5030.000,4910.000 0.400

_circle 5005.000,4955.000 0.400

 

9.      Uruchomić program ac_okrag.exe,  plik danych xy.txt, wyników okręgi.scr.

Uruchomić pokaz po założeniu warstwy okręgi o kolorze czerwonym.

 

10. Przejść na warstwę osp.

Uruchomić plik ac_insert z parametrami xy.txt i plik wyników insert_osp.scr.

 Wygenerowany zostanie plik insert_osp.scr:

osnap _none

_insert osp 5010.000,5000.000 1 1 0

_insert osp 5065.000,5005.000 1 1 0

_insert osp 5117.500,4941.500 1 1 0

_insert osp 5030.000,4910.000 1 1 0

_insert osp 5005.000,4955.000 1 1 0

Wczytać plik poleceniem pokaz insert_osp.scr.

 

11 Wygenerować przy pomocy programu ac_domiary kolejne pliki skryptowe: 1-2.scr na bazie pliku danych 1-2.txt; 3-2.scr na bazie 3-2.txt itd. aż do 5-103.scr, 107-103.scrm 106-104.scr.

 

12. Przejść na warstwę grt

Zmieniać kolejno LUW na lokalny linii pomiarowej, uwzględniając wskazanie bliżej początku:
LUW, Nowy, Obiekt, wskazać linię np. 1-2 bliżej 1.
Wczytać odpowiednie pliki przy pomocy POKAZ: 1-2.scr dla LUW linii 1-2, 3-2 dla LUW 3-2,
4-3.scr dla linii 4-3, 4-5.scr dla linii 4-5, 5-1.scr dla linii 5-1, 5-103.scr dla linii 5-103 itd..