SLAJDY: tworzenie – SLAJD _MSLIDE,  _MSNAPSHOT  

wyświetlanie – SLAJD _VSLIDE, _VSNAPSHOT.

 

Praca ze slajdami

Rysunki pokazane na ekranie programu AuoCAD mogą zostać „sfotografowane” i zapisane na dysku w postaci pliku Później można je bardzo szybko wyświetlić Ne ekranie. Slajdy mogą być zastosowane przy prezentacjach i przy tworzeniu menu

 

Tworzenie slajdów

Slajd jest tworzony poprzez zapis aktualnego widoku w formacie slajdu.
W obszarze modelu, slajd przedstawia tylko zawartość aktualnej rzutni.
W obszarze papieru, slajd przedstawia wszystkie widoczne rzutnie i ich zawartość.
Slajdy przedstawiają tylko widoczne elementy rysunku.
Nie zawierają obiektów umieszczonych na warstwach wyłączonych i zablokowanych lub wyświetlanych w rzutniach nieaktywnych.

Użytkownik nie może zmodyfikować slajdu, musi najpierw zmienić oryginalny rysunek
i powtórnie utworzyć z niego slajd.
Gdy slajd zostanie utworzony na monitorze o małej rozdzielczości, również zostanie wyświetlony na monitorze o wysokiej rozdzielczości.
Program AutoCAD odpowiednio dopasuje obraz.
Slajd nie wykorzysta wszystkich możliwości nowego monitora, dopóki nie zostanie powtórnie utworzony z oryginalnego rysunku, wyświetlanego na monitorze o wyższej rozdzielczości.

 

Tworzenie slajdów w ProgeCAD

Make Snapshot

Menu: Tools > Make Snapshot   Keyboard:  _MSNAPSHOT   Alias: MSLIDE

Experience Level: Intermediate

Displays the Create Snapshot dialog box so you can create a slide (*.sld) of the drawing area for later reference.

You can view the slide with the View Snapshot (VSNAPSHOT) command. progeCAD slides are for viewing only; they cannot be edited.

 

Menu:  Narzędzia,  Wytwórz Odbicie

 

Wyświetlenie slajdu w ProgeCAD

View Snapshot

Menu: Tools > View Snapshot

Keyboard:  _VSNAPSHOT

Alias: VS, VSLIDE

Experience Level: Intermediate

Displays the View Snapshot dialog box so you can view a previously created slide file.

 

Menu:  Narzędzia,  Wyświetl Odbicie

 

 

Zadania:

Pliki do zadań:  Rzutnie1_plan,  slidelib.exe

 

 

 

I. Wykorzystanie pliku Rzutnie1_plan.

 

Zad. 1 UTWORZENIE arkuszy różnych widoków.

Otwórz rysunek Rzutnie1_plan, zapisz pod swoją nazwą Slajdy1_Nazwisko.

Załóż nowy arkusz i zapisz go pod nazwą PlanWstaw Arkusz, Nowy Arkusz

W obszarze modelu przejdź na Widok 3D Widoki, Lewy,
Utwórz Nowy Arkusz, zmień nazwę na
Lewy

W modelu: Widok 3Dwidoki Plan Globalny LUW,

Następnie polecenie:  LUW Globalny

W modelu przejdź kolejno na Prawy i utwórz arkusz Prawy

Analogicznie kolejne widoki w modelu i arkusze

W obszarze modelu przejdź na Widok 3Dwidoki Plan Globalny LUW,

 

Zad.2 Utworzenie slajdów na podstawie elementów rysunku

2a)  W obszarze modelu – ZOOM _All, utwórz  slajd ms1

Menu:  Narzędzia,  Wytwórz Odbicie – nazwa pliku s_model

2b) Ustaw Filedia 0

2c) Utwórz kolejne slajdy w obszarze papieru:
s_Lewy, s_Plan, s_Prawy, s_Przod, s_SW, s_SN itd. poleceniem _MSNAPSHOT

 

Zad 3. Oglądanie slajdów:

3a) Ustalenie FILEDIA na 1 – okno dialogowe a nie linia poleceń

3b) Wyświetlenie kolejnych slajdów i wklejenie do pliku Worda:

Polecenia _VSNAPSHOT – wybieramy plik lub Narzędzia Wyświetl Odbicie

- wyświetl kolejne slajdy i wklejaj so Worda – Alt Prt SCR

By wyjść ze slajdu – polecenie REGEN

 

 

 

Zad. 5 Utworzenie pliku skryptowego do pokazu, np. plik lista1.scr – zmiana pliku lista.scr – program Edit

Przed każdym plikiem slajdu polecenie _vsnapshot

 A w następnej linii _DELAY 1000 (czekaj 1 sek)

Na samym końcu pliku polecenie REGEN

Czyli plik może mieć np. postać:

_vsnapshot s1.sld

_delay 1000

_vsnapshot s2.sld

_delay 1000

_vsnapshot s3.sld

_delay 1000

_vsnapshot s4.sld

_regen

 

Zad. 6. Uruchomienie pliku skryptowego lista1.scr

_script  lista1.scr

lub Narzędzia Włącz skrypt – wybrać plik

 

Zad. 7. Utworzenie biblioteki zdjęć B1.SLB  i wyświetlenie kolejnych zdjęć bibliotecznych

7a) Utwórz bibliotekę  slajdów B1 , z wykazu plików lista1.txt
za pomocą programu SLIDELIB

W DOS przejdź do swojego katalogu roboczego, np.

C:

CD \uczen\TG\kl2\Nazwisko

W okienku DOS w katalogu roboczym napisz polecenie:

SLIDELIB  B1 < lista1.txt

7b)  Ustaw FILEDIA 0

Polecenie : filedia

Nowa aktualna warotść dla FILEDIA (NIE lub TAK) <Tak>:0

7c) Wyświetl kilka slajdów z biblioteki - _vsnapshot a następnie nazwa biblioteki i w nawiasie nazwa zdjęcia, po każdym poleceniu REGEN – wyjście z pokazu zdjęcia

np.

Polecenie : _vsnapshot

Wyświetl zdjęcie:b1(s_ne)

Polecenie : regen

Polecenie : _vsnapshot

Wyświetl zdjęcie:b1(s_plan)

 

Zad.8. Utworzenie pliku skryptowego z wykorzystaniem slajdów z biblioteki b1.slb

i uruchomienie pliku

8a) Utworzenie pliku skryptowego lista2.lscr  na podstawie pliku lista1.scr

Zapisz plik lista1.txt jaki lista2.scr i zmodyfikuj – zamiast nazw np. s1.sld nazwa biblioteki
 i – tu b1  w nawiasie zdjęcie czyli np. b1(s1).

Na końcu _rscript – rozpocznij prezentację od nowa

Przykładowy plik lista2.sce

_vsnapshot b1(s1)

_delay 1000

_vsnapshot b1(s2)

_delay 1000

_vsnapshot b1(s3)

_delay 1000

_vsnapshot b1(s4)

_delay 1000

_vsnapshot b1(s_lewy)

_delay 1000

_vsnapshot b1(s_ne)

_delay 1000

_rscript

8b) Uruchomienie pliku skryptowego lista2.scr:

_script

Włączyć skrypt: lista2.scr

lub narzędzia, Włącz skrypt

 

 

II.
Utworzenie slajdów z kształtami oznaczeń punków polecenia PDMODE, pliku skryptowego pdmode.scr  i uruchomienie pokazu.

  1. Załóż nowy rysunek A4 i zapisz go po nazwą Slajdy2_Nazwisko
  2. Narysuj punkt – polecenie PUNKT lub _POINT
  3. W menu POMOC napisz PDMODE, zobacz jakie wartości określają kształt punktu
    (0 do 4, 32, 33, 34, 35, 36, 64, 65, 66, 67, 68, 96, 97, 98, 99, 100)

 Wykonaj kolejno polecenia: PDMODE , ZOOM Wszystko, REGEN,
 _MSNAPSHOT, podając za nazwę pliku pN, gdzie N – wartość PDMODE (np. 3, 4 itd.)
Przykłady:
Polecenie : pdmode

Nowa aktualna wartośc dla PDMODE <2>:3

Polecenie : regen

Polecenie : '_ZOOM

Zoom:  Bliżej/Dalej/Wszystko/Środek/Rozmiar/Lewy/Poprzedni/PRawy/Okno/OBiekt/DYnamiczny/<Skala (nX/nXP)>:_E

Polecenie : _msnapshot

 

Polecenie : pdmode

Nowa aktualna wartośc dla PDMODE <3>:4

Polecenie : regen

Polecenie : '_ZOOM

Zoom:  Bliżej/Dalej/Wszystko/Środek/Rozmiar/Lewy/Poprzedni/PRawy/Okno/OBiekt/DYnamiczny/<Skala (nX/nXP)>:_E

Polecenie : _msnapshot

  1. Utwórz wykaz plików zaczynających się na p, o rozszerzeniu SLD

Dir p*.sld/b > pdmode.txt

  1. Skopiuj plik pdmode.txt do pliku pdmode.scr I zmodyfikuj by był to plik pokazu slajdów, podobnie jak poniżej (; oznacza komentarz)

;pdmode.scr - komentarz

; wyswietlenie plku

_vsnapshot p0.sld

; opoznienie: 1000 = 1 sek

_delay 1000

_vsnapshot p1.sld

_vsnapshot p2.sld

_delay 1000

_vsnapshot p3.sld

_delay 1000

_vsnapshot p4.sld

_delay 1000

_vsnapshot p32.sld

_delay 1000

_vsnapshot p33.sld

_delay 1000

_vsnapshot p35.sld

_delay 1000

_vsnapshot p64.sld

_delay 1000

_vsnapshot p65.sld

_delay 1000

_vsnapshot p66.sld

_delay 1000

_vsnapshot p67.sld

_delay 1000

_vsnapshot p68.sld

_delay 1000

_vsnapshot p96.sld

_delay 1000

_vsnapshot p97.sld

_delay 1000

_vsnapshot p98.sld

_delay 1000

_vsnapshot p99.sld

_delay 1000

_vsnapshot p100.sld

_delay 1000

; prezentacja od nowa - komentarz

_rscript