AUTOCAD – PROGECAD – style wydruku, kreślenie rysunków _PRINT – zadania.

 

Style wydruku

Style wydruku sterują wyglądem wydrukowanych obiektów lub warstwa przez określenie cech, takich jak szerokość linii, kolor i styl wypełnienia.

Tablice ze stylami wydruku zawierają grupy stylów wydruku.

2 opcje działania stylów wydruku: style zależne od kolorów i nazwane style wydruku.
Rysunek może korzystać tylko z tablicy zawierającej jeden typ stylów wydruku.
Tablice zawierające jeden typ stylów wydruku można przekształcić w tablice ze stylami drugiego typu.
Można tez zmienić rodzaj tablicy już przypisanej do danego rysunku.

 

W tablicy ze stylami wydruku zależnymi od kolorów, kolor obiektu określa sposób, w jaki obiekt zostanie wydrukowany.
Pliki z tymi tablicami mają rozszerzenie CTB. Stylów tych nie można przypisać bezpośrednio do obiektów.
Aby zmienić wygląd obiektu na wydruku należy przypisać mu inny kolor. Np. wszystkie czerwone obiekty zostaną wydrukowane jednakowo.

 

Tablice z nazwanymi stylami wydruku zawierają style, które są przypisane bezpośrednio do obiektów i warstw.
Pliki z tymi tablicami mają rozszerzenie STB.
Zastosowanie tych stylów pozwala na to, aby
każdy obiekt rysunku został wydrukowany w inny sposób, niezależnie od przypisanego do niego koloru.

 

W ProgeCAD – polecenia _PRINT zamiast _PLOT

 

 

Zad.1  Kreślenie gotowego pliku bez modyfikacji stylu wydruku

Otwórz rys. Milsz.dwg.

Wykreśl rysunek: polecenie _PRINT do PDF. Obszar wydruku – Granice,  wycentrowanie, jednostki mm; skala – dopasuj – zobacz jaka skala, wybierz 1:1 i wykreśl do pliku

 

 

 

Zad.2 Wydruk po założeniu stylu wydruku Mil1.ctb

Druk zaawansowanie, Tablica stylów wydruku , Nazwa Icad.ctb , Edytuj, Zapisz jako Mil1.ctb.

Właściwości, zmień jak w zad.2  - grubości zielony – 0.13, czerwony i niebieski 0.18,  kolor 250 – szerokość 0.5, kolor czarny

Wykreśl 1:1 (czyli 1:1000 bo 1m w terenie = 1 mm na mapie) oraz w skali 1:500 w układzie poziomym i pionowym.

Wydrukuj fragment mapy w rejonie budynku nr 25 w skali 1:250,

 

 

 

Zad.3 Wydruk mapy w kolorze czarnym.

Na bazie stylu Monochrome.ctb utwórz styl Mil2mono.ctb – zmień szerokości linii jak powyżej.

Wykreśl rysunek mapy do plików w skali 1:1000 i 1:500

 

Zad.4 . Ustaw szerokość linii budynku na 0.50, pozostałe bez zmian.

Wykreśl mapkę – styl żaden, drukuj grubości linii