Podstawy programu C-Geo

http://www.softline.xgeo.pl/index.php/start

 

Program C-GEO to nowoczesny, uniwersalny i popularny system wspomagający pracę geodetów i projektantów.
Pierwsza wersja tego programu pojawiła się w 1994 roku i od tego czasu zgodnie z wymaganiami użytkowników
stale się rozwija,
dając coraz większe możliwości za stałą cenę.
Obecnie, pracuje przy jego pomocy ponad 3000 firm.
Program jest stale aktualizowany poprzez własny serwis www.
Firma zapewnia wsparcie techniczne użytkownikom programu, umożliwia także szkolenia w zakresie obsługi C-GEO.

Instrukcja
programu: C-Geo.pdf

 

Cechy programu C-GEO:

Współpraca z tachimetrami, niwelatorami kodowymi i rejestratorami w przetwarzaniu danych terenowych.
Na liście obsługiwanych tachimetrów są wszystkie dostępne w Polsce
(np.
FOOIF, Geodimetr, Leica, Nikon, Sokkia, South, Topcon, Trimble, Pentax, Zeiss i inne).
Program odczytuje też dane z niwelatorów kodowych Leica NA, Sprinter, Sokkia SDL, Topcon DL, Trimble DiNi.


Rozwiązywanie najważniejszych zadań obliczeniowych spotykanych w geodezji : niwelacja techniczna, precyzyjna), tachimetria, wcięcia
(kątowe, liniowe, wstecz, przestrzenne, z wyrównaniem, kombinowane), przecięcia (prostych, prostych z okręgiem, itp.), powierzchnie działek i użytków,
rozliczanie użytków w działkach, podziały działek na zadaną powierzchnię, ciągi poligonowe, domiary, rzutowanie, obliczenia biegunowe, tyczenie biegunowe,
dzienniki kątów/boków/kierunków, transformacje współrzędnych Helmerta/afiniczna, między układami WGS/65/2000/92/lokalnymi), regulacja jezdni suwnic.
Wbudowany edytor raportów umożliwia między innymi wybieranie do wydruku lub eksportu określonych wyników obliczeń (np. tylko Tachimetrii, wykonanej w określonym dniu).


Nieograniczona baza współrzędnych geodezyjnych (z bazą szkiców geodezyjnych), która może być dowolnie kształtowana przez użytkownika
(np. dodawanie nowych pól informacyjnych). Użytkownik może korzystać z tabeli kodów zgodnej z instrukcją K1, lub definiować własne zestawy kodów.
Na bazie można wykonywać kilkadziesiąt różnych operacji przetwarzania danych (np. przesiewanie punktów i sortowanie według zadanych kryteriów,
renumeracja, wyszukiwanie punktów bliskich, transformacje, zaznaczanie, itp.). Współrzędne mogą być importowane z różnych formatów (tekstowych, GeoInfo, EwMapa, itd.).
Baza jest ściśle powiązana z mapą – a więc nowy punkt w bazie trafia też na mapę i odwrotnie.
Z punktów w bazie może także być utworzone np. stanowisko tachimetryczne  – czyli zadanie odwrotne do wyznaczenia współrzędnych z obserwacji tachimetrycznych.

Zintegrowana mapa numeryczna z bazą współrzędnych i modułami obliczeniowymi - mapa (treść wektorowa i rastrowa) zgodna jest z instrukcją K1, oraz np. z GeoInfo,

- umożliwia umieszczenie w podkładzie skalibrowanych map rastrowych do wektoryzacji
- powstaje jednocześnie z bazą współrzędnych,
- może być zasilana danymi zewnętrznymi (import) lub eksportowana do innych programów CAD/GIS w postaci wektorowej (np. DGN,SHP,XML,DXF ),
- efektywne tworzenie większych opracowań mapowych poprzez funkcje przyspieszające powstawanie mapy (np. baza często wstawianych tekstów na mapach,
- zaawansowane edytory obiektów mapowych,
- szybka zmiana atrybutów rysowanych obiektów i kilkadziesiąt innych opcji),
- mapa również może być w całości transformowana z jednego układu do innego (np. z lokalnego do 1965 lub z 1965 do 2000),

łatwe osadzanie na mapie informacji i obrazów z innych programów np. MS Excel (tabele, rysunki) oraz równie proste przenoszenie obrazów z mapy
oraz wyników obliczeń z edytora raportów do MS Word,

- drukowanie mapy możliwe jest według różnych wariantów – całość, obszar ograniczony wskazanym zakresem, sekcją, fragment mapy wstawiony do formularza
(np. mapy zasadniczej),
- import i eksport map i ich fragmentów do formatów DXF /DWG /DGN /SHP /MIF /GML /EWMAPA /GEOINFO i innych, eksport do plików rastrowych (TIFF/PDF/JPG) z georeferencją.
Tworzenie i obsługa własnych baz danych SQL powiązanych z obiektami na mapie (funkcje GIS). Baza danych może być powiązana np. z działkami na mapie,

co umożliwia założenie ewidencji gruntów. Ponadto, dla obiektów znajdujących się w bazie, można tworzyć zapytania SQL (np. zaznaczenie obiektów o powierzchni większej niż 1000m2).

Dodatkowe moduły narzędziowe: edytory symboli, formularzy i kodów , szablonów mapowych użytkownika, przeglądarka plików GIS umożliwiająca odczyt plików SHP/SWDE/MIF/GML.

Zarządzanie danymi - eksplorator projektów – funkcja umożliwiająca łatwy dostęp do baz współrzędnych, map i zadań obliczeniowych, wyszukiwanie map według różnych kryteriów,
szybki podgląd map, wykonywanie archiwizacji projektów, kontrolowane udostępnianie opracowań mapowych innych członkom zespołu, grupowanie pewnych typów projektów w foldery
(np. wszystkie opracowania realizacyjne), wyszukiwanie punktów znajdujących się w jakichkolwiek projektach już opracowanych (według zadanych kryteriów – np. sekcja, numer punktu), itd.


Do pobrania ze strony Internetowej

 

Wersja szkolna C-Geo7, najnowsza C-Geo8.

Baza danych:  Borland Database Engine. W wersji 98 specjalna wersja instalatora setup98.exe ze strony softline.

 

Po uruchomieniu programu :

  Standardowo plik uruchamia się z pozycji użytkownika administratora systemu z hasłem pustym.

Zmienić hasło lub dodanie użytkownika – przycisk Zmiany

 

 

Katalogi

C:\C-Geo7\Projekty

 

Wygląd okna

 

Rozwinięcia menu

 

Zakładanie projektów i tabel

Katalogi
C:\C-Geo7\Projekty

 

Zakładanie nowego projektu  

http://www.softline.xgeo.pl/filmy/projekt/1.html

Menu Plik, Projekty. Pojawi się lista istniejących projektów.
Lista projektów, Dodaj projekt

 

 

lub kursor na nazwie Projekty, prawy klawisz myszy i Dodaj nowy projekt

 

 

 

Dodawanie tabeli
Następnie trzeba  wybrać lub założyć tabelę współrzędnych

 

 

Tabela może mieć atrybut robocza – niezbędny do pobierania danych do obliczen

Ustawienie tabeli jako robocza – ustaw jako robocza

 

http://www.softline.xgeo.pl/filmy/Tabela_1/Tabela_1.html

 

Tabela zawiera m.in. numery, kody, współrzędne

 

 

Po naciśnięciu prawego klawisza myszy są funkcje: