C-Geo

Obliczenia ciągów poligonowych

Fragment instrukcji z C-Geo dotyczący ciągów poligonowych.

 

Zadanie 1: Obliczyć ciąg poligonowy dwustronny nr 1,  mając dane jak w przykładzie.

Tabelę do wypełnienia zamieszczono poniżej.
 Przed numerami punktów dopisać swój nr dziennika.
Również przed współrzędnymi wpisać nr dziennika.

Zapisać zadanie jako Ciag1, zapisać raport. wydrukować wyniki jak poniżej.

Wykonać eksport do programu prof. Osady – wyrównanie sieci.

Skopiować wyniki: katy.csv i odl.csv do pliku w Wordzie.

Wygenerować szkic i wydrukować go na drukarce wirtualnej – plik szk_ciag1.pdf w katalogu projektu.

 

 

 

Zad. 2 Przeprowadzić wyrównanie ścisłe punktów obliczonego ciągu poligonowego.

Dane:

  1. Wykaz punktów: numery (współrzędne wpisują się automatycznie – po obliczeniu ciągu poligonowego),  
    należy wprowadzić błędy położenia i zaznaczyć punkty nawiązania  – wskazać punkt i kliknąć na N w czerwonej obwódce.

 

  1. Kąty i ich błędy

  1. Odległości

 

 

Uruchomić obliczenia – kontrola danych i wyrównanie

Wyniki

Wydruk wyników:

WYRÓWNANIE ŚCISŁE

m0=  0.00720

PUNKTY NAWIĄZANIA

Numer

X

Y

mx

my

mp

20

20.00

20.00

 

 

0.01

21

60.00

60.00

 

 

0.01

24

20.00

180.00

 

 

0.01

25

60.00

220.00

 

 

0.01

 

WSPÓŁRZĘDNE PRZYBLIŻONE

Numer

X

Y

mx

my

mp

22

20.00

100.00

0.10

0.10

 

23

60.00

140.00

0.10

0.10

 

 

WSPÓŁRZĘDNE WYRÓWNANE

Numer

X  wyr.

Y wyr.

mx

my

mp

A

B

Az A

22

20.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54.6727

23

60.00

140.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54.6727

 

KĄTY

L

C

P

Kąt

mK

popr.

Kąt wyr.

mK w

20

21

22

300.0000

0.0020

0.0000

300.0000

0.0000

21

22

23

100.0000

0.0020

-0.0000

100.0000

0.0000

22

23

24

300.0000

0.0020

0.0000

300.0000

0.0000

23

24

25

100.0000

0.0020

-0.0000

100.0000

0.0000

 

ODLEGŁOŚCI

P

K

D

mD

D zred.

popr.

D wyr.

mD w

21

22

56.57

0.05

56.57

-0.00

56.57

0.00

22

23

56.57

0.05

56.57

-0.00

56.57

0.00

23

24

56.57

0.05

56.57

-0.00

56.57

0.00

 

Uruchomić kolejną iterację.

 

 

Zad. 3  Obliczyć ciąg poligonowy wiszący

Założyć nową tabelę roboczą w aktualnym obiekcie – nie zmieniać obiektu.

1  Ciąg poligonowy wiszący – obiekt NI-C1, gdzie N i I inicjały nazwiska i imienia

Dane:  Punkty A   X=1092,58; Y= 1000,00    i    1   X=1000, Y=1000
oraz kąty lewe [grad] w punktach 1, 2, 3 i długości boków 1-2, 2-3, 3-4.
Obliczyć współrzędne punktów 2, 3, 4.
Wprowadzamy najpierw współrzędne A i 1 – Punkty, Edycja.
Przed współrzędnymi podanymi dopisać N – nr dziennika.Po wprowadzeniu  danych do tabeli C-Geo, należy wybrać ikonę ciągu wiszącego i kliknąć na ikonę „Wykonaj obliczenia” – zarówka.

Wyniki obliczeń – drukarka, plik ciagwiszacy1.rtf – w katalogu roboczym.

 

CIĄG WISZĄCY

Punkty nawiązania :

Numer

X

Y

Azymut

A

1092.58

1037.79

 

1

1000.00

1000.00

 

 

Dane ciągu

Numer

Kąt

Bok

X

Y

1

197.8204

201.35

1000.00

1000.00

2

199.9556

200.85

811.09

930.33

3

201.1241

200.03

622.59

860.97

4

 

 

436.12

788.59

 

Długość ciągu : 602.23

Odchyłki ciągu:

fk =    0.0000,    fl =     0.000,

fk max =    0.0360,    fl max =     0.186,

fx =     0.000,        fy =     0.000,       

 

Zad. 4 Obliczyć ciąg dwustronny mając dane  współrzędne 4 punktów oraz kąty i długości ciągu dwustronnego.
Założyć nową tabelę roboczą w aktualnym obiekcie – nie zmieniać obiektu.

  

Wyniki obliczenia

Po obliczeniu:  Zapisz zadanie: ciagdwustr2, Raport, Drukuj wyniki – ciagpoldwustr2.rtf,

CIĄG DWUSTRONNIE NAWIĄZANY

Punkty nawiązania :

Numer

X

Y

Azymut

231

4223.13

4575.02

 

230

4133.48

4530.72

 

212

3728.66

5142.66

 

211

3820.44

5182.34

 

 

Dane ciągu

Numer

Kąt

Bok

X

Y

230

183.8580

268.50

4133.48

4530.72

223

113.2970

277.55

3870.58

4476.00

224

199.6480

194.75

3758.83

4730.12

225

200.4770

146.57

3681.41

4908.86

226

197.0640

76.41

3622.14

5042.94

213

89.7520

137.17

3594.50

5114.19

212

212.6780

 

3728.66

5142.66

 

Długość ciągu : 1100.95

Odchyłki ciągu:

fk =    0.0133,    fl =     0.234,

fk max =    0.0476,    fl max =     0.256,

fx =    -0.186,        fy =     0.142,       

 

Rysunek – druk, skala 1:1000, do pliku PDF.

Wykonać eksport wykazu współrzędnych do pliku tekstowego – zaznaczyć wszystkie

Plik wyników:

Numer   X             Y             Stary Nr

211         3820.44 5182.34               

212         3728.66 5142.66               

213         3594.50 5114.19               

223         3870.58 4476.00               

224         3758.83 4730.12               

225         3681.41 4908.86               

226         3622.14 5042.94               

230         4133.48 4530.72               

231         4223.13 4575.02               

 

Zad. 5. Przeprowadzić wyrównanie ścisłe w.w. ciągu poligonowego – analogicznie jak ciągu 1.