C-Geo  

Obliczenie wcięć kątowych i liniowych

 

Zadania

Wcięcie kątowe w przód

Zad. 1  
Obliczyć wcięcie kątowe w przód dla danych:
 Kąt prawy Alfa = 60 grad,  Kąt lewy Beta = 60 grad. 
Punkt prawy A = 2 o współrzędnych: XA=50 YA=100.
Punkt lewy B o współrzędnych: XB=50, YB=50

 

Zad. 2.  Obliczyć wcięcie kątowe w przód dla danych jak w tabeli:

Tabela w C-Geo:

Zad. 3. Obliczyć wcięcie kątowe w przód dla danych jak w tabeli:

 

Wcięcie kątowe wstecz

Wcięcie kątowe wstecz polega na wyznaczeniu współrzędnych punktu P z wykorzystaniem pomierzonych kątów a i b lub  a1 a2  do znanych punktów A, B i C, pomierzonych na punkcie P.

Zad.1 Wykonaj obliczenia wcięcia wstecz dla danych jak na rys.

Zad. 2. Oblicz wcięcie kątowe wstecz:

Zad.3. Oblicz wcięcie kątowe wstecz:

Zad. 4. Oblicz wcięcie wstecz dla danych i wyznacz też metodą graficzną
Zad. 4a – w C-Geo

Zad. 4b. Wyznaczenie wcięcia wstecz metodą graficzną - AutoCAD

Wcięcia liniowe

Polega na wyznaczeniu punktu wcinanego na podstawie pomierzonych odległości do punktu wcinanego od 2 punktów o danych współrzędnych

Wzory:

Kontrola: Obliczenie długości ze współrzędnych.

Zad. 1. Wykonaj obliczenie  wcięcia liniowego dla danych: a=60, b=60 oraz danych: Punkt prawy A = 2 (50,100),
lewy B = 1(50, 50)

Zad. 2Wykonaj obliczenia wcięć liniowych dla danych:

Wyznaczenie wcięcia liniowego metodą graficzną w programie AutoCAD (ProgeCAD)

 

Obliczenie wcieć w Excelu:  Excel_Wciecia_zad.xls-- Excel_Wciecia.xls

Proste programy szkolne: Wcięcie w przód:  katwcwp.exe    Wcięcie wstecz:  wcwst.exe wcwst1cpp.exe   P_WcWstecz.exe  Wcięcie liniowe: wclin2.exe