Przykłady obliczeń programem KPLS

Kolejność danych:

umowa do 30 znaków

zamawiający -"-

obiekt -"-

opis obiektu -"-

układ współrzędnych -"-

data pomiaru do 10 znaków

wprowadzający dane do 30 znaków

sprawdzający dane do 30 znaków

3 wskaźniki (oddzielone spacjami): 1) we: 0-st min sek, 1-grady c cc;

2) wy (jak we)

3) rodzaj kątów - kk: 0-katy_lewe,1-prawe

Wskaźnik odchyłki dopuszczalnej: 1-dolowe (oraz m0 i M)

2-powierzchn. (wg G4)

Gdy wskazn=1 1 to t=m0 - błąd pomiaru kata,

M-mian. do oblicz. maks. odchyłki liniowej

Znak ograniczający numery (' ') - spacja w cudzysłowie

Wykaz współrzędnych: nr x y (oddzielone znakiem rozdziel. - spacja)

Nr punktu do 10 znaków alfanumerycznych

0 - koniec wykazu współrzędnych

Wskaźnik rodzaju obliczeń lub końca danych:

0 - ciąg wiszący,

1 - ciąg dwustronny,

….

99 - koniec obliczeń.

 

Jeśli ciąg dwustronny (1) to:

Nr ciągu

Ilość kątów: n

Nry: 0..n+1 => razem (n+2) numerów - każdy w nowej linii

Katy (osobno grady, c, cc - oddzielone spacja) (1..n)

Boki (1..n-1)

Az_pocz lub -1 gdy szukany ze zbioru azymutów/policzony, -2 - liczyć ze wspolrz.

Az_konc lub wskaźnik jak wyżej (-1 - szukany, -2 - liczony ze wspolrz)

Jesli ciag wiszacy (0) to:

Nr ciagu

Ilosc katow - n

Nry punktow - kazdy w nowej linii: 0..n+1 => razem (n+2) nrow

Katy: g c cc lub st min sek (1..n) - grady c i cc oddziel spacjami

Boki: (1..n) - oddzielone spacjami

Azym_pocz (g c cc) lub -1 gdy szukany/policzony, -2 gdy liczony ze wspolrz

 
Przykłady z komentarzem – Ciąg dwustronny

 11/2011.09          ' umowa

ZSB DG                   ' zamaw                
TG                           ' obiekt
Sztygarka               ' opis obiektu
Lokalny                  ' ukl wspolrz
18.07.1992           ' data pomiaru     
Kowalski Jozef      ' obliczyl
Iksinski Jan            ' sprawdzil
1 1 0                      ' 1) Wejcie: 0 -st, 1 -grad, 2) - Wy: 0 -st, 1 -grad, 3) - 0 - katy lewe, 1 - prawe
1  62  4000           ' rodz. pomiaru: 1 - pomiary dolowe, 2 - powierzch.  Gdy 1 to: m0 - blad pomiaru kata,  oraz M - mianownik odch. lin
' '                            ' ' ' spacja w cudzyslowie - znak rozdzielajacy dane
2222b  1000.000  10000.00            ' wykaz wspolrz: nr x y
0                             ' KONIEC Wykazu
0                             ' wskaznik obliczen - ciag wiszacy
1                             ' nr ciagu
2                             ' ilosc katow n
1111a                    ' numery punktow (n+2) -> nr1
2222b                    ' nr2
7                             ' nr3
4                             ' nr4
358 39 58   322 23 35       ' katy (1..n)            - Kat1, Kat2
136.097  12.801                 ' Boki (1 .. n): Bok1, Bok2
152 56 11                             ' Azymut pocz lub -1 gdy szukany/policzony lub -2 gdy liczony ze wspolrz
1                             ' ciag dwustr
2                             ' Nr ciagu
10                           ' Ilosc katow (n)
7                             ' Numery: (razem n+2) -> Nr1
4                             ' Nr2
116                        ' Nr3
3                             ' Nr4
115                        ' Nr5
2                             ' Nr6
112                        ' Nr7
114                        ' Nr8
5                             ' Nr9
117                        ' Nr10
4                             ' Nr11
7                            ' Nr12
92 46 13  200 00 00  122 15 86  200 0 0  99 45 03  200 0 0  200 0 0    ' Katy (n) -> Katy  1...7
99 55 26  200 0 0  386 37 72                                                                                         ' -> Katy 8...10
4.763  5.618 2.366 2.802 5.325 0.017 4.548 2.811 5.811                        ' Boki 1...(n-1) -> Boki 1..9
-1                            ' Azymut początkowy policzony
-1                            ' Azymut końcowy policzony
99
 
Przykład do programu w C-Geo

Ciąg dwustronny
11/2011.09
ZSZ Sztygarka
TG Kl4
Ciag dwustronny 1
Lokalny
18.07.1992
Kowalski Jozef
Iksinski Jan
1 1 0
2
' '
20  20 20
21 60.00 60.00
24 20 180
25 60.00  220.00
0
1 
2 
4
20
21
22
23
24
25
300 0 0                  100 0 0                  300 0 0 100 0 0
56.57     56.57 56.57
-2
-2
99
 
Ciąg wiszący
11/2011.09
ZSZ Sztygarka
Klasa 4 AG
Ciag wiszacy pow nr 1
Lokalny
18.07.1992
Obliczalski Jan
Sprawdzalski Adam
1 1 0
2
' '
20  20 20
21 60.00 60.00
0
0  ciag wisz
2  Nr ciagu
3
20
21
22
23
24
300 0 0   100 0 0    300 0 0
56.57       56.57 56.57
-2
99
 
 
Ciągi poligonowe - opis
 

Ciąg poligonowy – w geodezji, wielobok otwarty lub zamknięty, w którym zostały pomierzone kąty wierzchołkowe i długości boków.

Mogą one występować pojedynczo lub tworzyć sieci poligonowe.

Pomiar kątów oraz długości pozwala na obliczenie współrzędnych prostokątnych punktów załamania ciągu.

 

Ciągi poligonowe ze względu na sposób nawiązania dzieli się na:

dwustronnie nawiązany, jednostronnie nawiązany

Ciągi poligonowe ze względu na kształt wieloboku dzieli się na:

Zamknięte. otwarte

Ciąg poligonowy dwustronnie nawiązany otwarty

Ciąg poligonowy jednostronnie nawiązany otwarty (ciąg wiszący)

 

Ciąg poligonowy jednostronnie nawiązany otwarty (ciąg wiszący)

 Ciąg poligonowy zamknięty jednostronnie nawiązany

 Ciąg poligonowy zamknięty dwustronnie nawiązany

 

 

 

 

Ciąg poligonowy dwustronnie nawiązany -

konstrukcja geometryczna, wykorzystywana do określania współrzędnych geodezyjnych punktów ciągu, w której pomierzono wszystkie boki oraz wszystkie kąty.
Pierwszy i ostatni punkt ciągu są punktami osnowy geodezyjnej wyższego rzędu (posiadają wyznaczone wcześniej współrzędne) i nie pokrywają się.
Dodatkowo na początku i na końcu ciągu należy określić kąt między bokiem nawiązania (wyznaczonym przez dwa punkty osnowy wyższego rzędu), a pierwszym/ostatnim bokiem ciągu.

 

Wyrównanie ciągów:

Metodą przybliżoną lub metodą ścisłą:

 

 

Poprawki kątów:

 

 

 

 

 

Ciąg poligonowy zamknięty – konstrukcja geometryczna, wykorzystywana do określania współrzędnych geodezyjnych punktów ciągu, w której pomierzono wszystkie boki oraz wszystkie kąty. 

Dwa wierzchołki ciągu są punktami osnowy geodezyjnej wyższego rzędu (posiada wyznaczone wcześniej współrzędne). 

W ciągu zamkniętym pierwszy i ostatni punkt pokrywa się, co sprawia, że ciąg ten ma kształt wielokąta.

Ciąg poligonowy zamknięty spełnia dwa następujące warunki geometryczne:

suma kątów wierzchołkowych (wewnętrznych) wynosi (n-2)x180 stopni, gdzie n oznacza liczbę wierzchołków ciągu

suma przyrostów współrzędnych równa się zeru, ponieważ pierwszy i ostatni punkt ciągu pokrywają się, czyli po pełnym obiegu ciągu znajdujemy się w punkcie wyjściowym.

Ciągów poligonowych zamkniętych należy unikać i zawsze starać się nawiązywać ciąg dwustronnie. 

Ciąg zamknięty ma tę przewagę nad ciągiem jednostronnie nawiązanym, że zapewnia, podobnie jak ciąg dwustronnie nawiązany,
sprawdzian wewnętrznej zgodności (zerowanie się sumy przyrostów współrzędnych, suma kątów równa wartości teoretycznej, zależnej od ich ilości),
i tym samym umożliwia wyrównanie błędów pomiaru oraz wykrycie błędów grubych (pomyłek) w pomiarze. Konstrukcja ta często używana jest w celach dydaktycznych.

 

Ciąg  wliczeniowy – dowiązany do 2 punktów na końcach – bez odchyłki kątowej