Dzienniki kątów i boków – C-Geo

Przykłady

 

 

 

 

I.        Pomiar pojedynczego kąta

Zad. 1

Obliczenia w C-Geo

DZIENNIKI POMIAROWE - Pomiar kątów

Stanowisko

Nr celu

I

II

Kąt

fk

54

53

0.0325

200.0350

281.2428

39.9965

 

55

301.2735

101.2795

 

 

54

53

100.3045

300.3080

261.2430

-0.0010

 

55

1.5470

201.5515

 

 

 

Zad. 2

Raport

DZIENNIKI POMIAROWE - Pomiar kątów

Stanowisko

Nr celu

I

II

Kąt

fk

A

10

0.0430

200.0500

67.8065

-0.0030

 

20

67.8480

267.8580

 

 

A

10

100.1020

300.1030

67.8025

-0.0030

 

20

167.9030

367.9070

 

 

 

 

II.      Pomiar kątów poziomych metodą kierunkową

 

Zad. 1

Raport

POMIAR KĄTÓW METODĄ KIERUNKOWĄ

Stanowisko A

Stan.

Cel

I poł.

II poł.

Dzred. I

Dzred.II

A

1

0.0250

200.0220

 

 

 

2

58.5560

258.5520

 

 

 

3

127.4810

327.4840

 

 

 

4

269.8080

69.8040

 

 

 

1a

0.0210

200.0200

 

 

 

Kąty średnie

Cel

Kąt 0.0000

Kąt

Odl.zred

1

0.0000

 

 

 

 

58.5305

 

2

58.5305

 

 

 

 

68.9285

 

3

127.4590

 

 

 

 

142.3235

 

4

269.7825

 

 

 

 

130.2145

 

1a

399.9970

 

 

 

Poprawki do kierunków: 2 - +8cc, 3 - +15cc, 4 - + 22cc, 1a = 1  - +30cc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zad.2

 

 

 

 

 

POMIAR KĄTÓW METODĄ KIERUNKOWĄ

Stanowisko W34

Stan.

Cel

I poł.

II poł.

Dzred. I

Dzred.II

W34

16

0.0460

200.0425

 

 

 

35

112.5610

312.5570

 

 

 

ps1

167.0305

367.0265

 

 

 

ps2

289.8695

89.8655

 

 

 

16a

0.0450

200.0415

 

 

 

Kąty średnie

Cel

Kąt 0.0000

Kąt

Odl.zred

16

0.0000

 

 

 

 

112.5148

 

35

112.5148

 

 

 

 

54.4695

 

ps1

166.9843

 

 

 

 

122.8390

 

ps2

289.8233

 

 

 

 

110.1757

 

16a

399.9990

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawki:

35 - +2,                 ps1+5                    ps2 + 8,                16a  +10

Dzienniki pomiaru boków – C-Geo

 

DZIENNIKI POMIAROWE - Pomiar boków

Początek

Koniec

Hz

V

D p

D zred

dH

hi

hc

DH

1

2

41.7590

99.8850

386.30

386.30

0.698

 

 

0.698

1

3

39.4440

100.3790

151.86

151.86

-0.904

 

 

-0.904

1

4

39.1310

100.2340

137.08

137.08

-0.504

 

 

-0.504

1

5

50.0000

100.1000

200.00

200.00

-0.314

 

 

-0.314