Obliczenie godła map i przeliczenie współrzędnych

Godło .exe -  bezpłatny program GODLO  firmy Coder  http://www.coder.pl

 
Godło - program obliczający współrzędne narożników map w układzie 65 lub 2000 na podstawie godła mapy
a także odwrotnie  - oblicza godło arkusza w danej skali na którym znajduje się podany punkt.

 

 

 


Przeliczenia i transformacje współrzędnych

Programy Edwarda Zadorskiego

http://zadorski.loonar.pl/gps/index.htm

http://zadorski.loonar.pl/gps/index.htm#transform

Program Transform: wersje 2.5.1 i  2.5.4 – autor Edward Zadorski

Transformacja współrzędnych pomiędzy różnymi układami "Transform 2.5.4
– do przeliczenia współrzędnych między różnymi układami

 

Opis – kopie ekranu programu

Przykłady obliczeń – kopie ekranu

Współrzędne na wejściu – możliwe układy współrzędnych

 

 

 

 

 

Współrzędne wynikowe

 

Przykłady przeliczeń

Uwaga: By wyniki przeliczeń były właściwe, porównywalne np. z profesjonalnym  programem Geonet, 
rzyjętym powszechnie do przeliczeń, zalecane jest ustawienie „Korekta układu 1965

Porównanie obliczeń z programem Trans65_2000pkt - Transformacja WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW –
Algores-soft  WWW.GEONET.NET.PL.

 

Przykład przeliczenia na podstawie pliku danych

Ustawienia – serie danych – pliki tekstowe


Dane: układ 65/5

1, 879244.8633, 259176.2121, w1 
2, 879248.4312, 259194.2489, w2
3, 879239.2282, 259195.9904, w3

Wyniki: 2000, strefa 18

1,    5 579 499.09,    6 590 260.10,    strefa: Lo 18
2,    5 579 502.89,    6 590 278.09,    strefa: Lo 18
3,    5 579 493.71,    6 590 279.95,    strefa: Lo 18

  

Program „Kalkulator Zadorskiego.xls”

Program w Excelu zawiera arkusze: „Czytaj to”, „Kalkulator”, „Tabele przeliczeniowe”

Kopie ekranu z programu

Arkusz „Czytaj to”

 

Arkusz „Kalkulator” – do przeliczeń współrzędnych między układami

 

 

 

Program Trans65_2000PKT – przeliczenie współrzędnych 1965 <==> 2000,
np. 1965/5 na 2000/18
firmy AlgoRes – moduł GEONET:  http://www.geonet.net.pl

 Z plikiem Trans65_2000PKT.exe jest sprzężony i niezbędny plik TransPKT.bin.

Program przelicza dokładnie współrzędne, jest stosowany powszechnie w Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej
i udostępniany wykonawcom robót geodezyjnych.
Wersja programu zależy od lokalizacji obiektu przeliczanego.

 

 


Przykłady  programów do transformacji współrzędnych

 
1  Transformacja współrzędnych przy 2 punktach dostosowania – metoda wyznacznikowa Hausbrandta

 

Przykładowe wyniki

  Transformacja współrzędnych przy 2 punktach dostosowania
Nr         Xp         Yp          Xw          Yw
   1    5000.000    5010.000  895000.000  255010.000
   2    5005.000    5065.000  895005.000  255065.000
   4    4910.000    5030.000  894910.000  255030.000
   5    4955.000    5005.000  894955.000  255005.000
   3    4941.500    5117.500  894941.500  255117.500
 Dp(A-B) = Dp[         1-         3]=   122.387
 Dw(A-B) = Dw[         1-         3]=   122.387
 Współczynniki transformacji:
 u =       0.0000000   v=      1.0000000
 
2  Transformacja współrzędnych metodą Hausbrandta
Przykładowe dane
"Umowa 1"
"zlecen1"
"obiekt1"
"pierwotny"
"65/5"
4
"1", 5000.00, 5010.00, 895000.00, 255010.00
"3", 4941.50, 5117.50, 894941.50, 255117.50
"4", 4910.00, 5030.00, 894910.001, 255030.001
"5", 4955.00, 5005.00, 894955.002, 255005.001
"1", 5000.00, 5010.00
"2", 5005.00, 5065.00
"3", 4941.50, 5117.50
"4", 4910.00, 5030.00
"5", 4955.00, 5005.00
"0"

Kopie ekranu

 

 

 

Wyniki obliczeń:
 
 TRANSFORMACJA WSPOLRZEDNYCH PLASKICH met. HAUSBRANDTA
 
 ZAMAWIAJACY: zlecen1                   UMOWA: Umowa 1
 OBIEKT:      obiekt1
 
 UKLAD PIERWOTNY: pierwotny        UKLAD WTORNY: 65/5
 
                  WYKAZ PUNKTOW DOSTOSOWANIA
 
 NR PKT         XP           YP           XW           YW
 
 1             5000.000    5010.000  895000.000  255010.000
 3             4941.500    5117.500  894941.500  255117.500
 4             4910.000    5030.000  894910.001  255030.001
 5             4955.000    5005.000  894955.002  255005.001
 
               WSPOLCZYNNIKI TRANSFORMACJI:
       XOP=    4951.625   YOP=    5040.625
       XOW=  894951.626   YOW=  255040.626
       U= 0.0000055754    V= 0.9999923351
 
             KAT SKRETU MIEDZY UKLADAMI:
       TG(FI)=U/V= 0.0000055755     FI=     0.00035 [GRAD]
 
   Dane wprowadził:                        Sprawdził:
 
        Wykaz współczynników  U  i  V  dla punktow dostosowania
     oraz współrzędnych w układzie wtórnym: podanych i przeliczonych
         na podstawie średnich współczynników transformacji
 
 NR PKT       XW         U            XW'       DX=XW'-XW   DL
              YW         V            YW'       DY=YW'-YW   
 
 1       895000.000 -0.0000143855   895000.001    0.001   0.001
         255010.000  0.9999936032   255010.001    0.001
 
 3       894941.500  0.0000104318   894941.500    0.000   0.000
         255117.500  0.9999948699   255117.500   -0.000
 
 4       894910.001 -0.0000098380   894910.001    0.000   0.001
         255030.001  0.9999914828   255030.000   -0.001
 
 5       894955.002  0.0000360934   894955.001   -0.001   0.001
         255005.001  0.9999893843   255005.001   -0.000
 
               PRZELICZENIE WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW
 
 NR PKT        XP           YP            XW           YW
  1          5000.000    5010.000   895000.001  255010.001
  2          5005.000    5065.000   895005.000  255065.001
  3          4941.500    5117.500   894941.500  255117.500
  4          4910.000    5030.000   894910.001  255030.000
  5          4955.000    5005.000   894955.001  255005.001
 
     Ilość punktów przeliczonych:  5
     Data obliczeń (mc-dz-rok) : 09-28-2011
 
     OBLICZYL:                           SPRAWDZIL:
 
 
3       Transformacja współrzędnych metodą Helmerta
 


 
Przykładowe dane
Zamaw1
Zlecen1
Obiekt1
Lokalny1
65/5
0.1
1
0
1
        5000.000    5010.000  895000.000  255010.000
3
        4941.500    5117.500  894941.500  255117.500
4
        4910.000    5030.000  894910.001  255030.001
5
         4955.000    5005.000  894955.002  255005.001
-1
1          5000.000    5010.000 Pkt dost
2          5005.000    5065.000
3          4941.500    5117.500 Pkt dost
4          4910.000    5030.000 Pkt dost
5          4955.000    5005.000 Pkt dost
-1
 
Przykładowe wyniki
 
 TRANSFORMACJA WSPOLRZEDNYCH PLASKICH   METODA HELMERTA
                            PROGRAM TH3.PAS
   Zamawiajacy: Zamaw1                      Umowa: Obiekt1
   Obiekt: Zlecen1                          Data obliczen: 2011-9-28
   Uklad pierwotny: Lokalny1             Uklad wtorny: 65/5
 
            WYKAZ WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW DOSTOSOWANIA
      WSPOLRZEDNYCH PRZELICZONYCH  i ODCHYLEK PO TRANSFORMACJI
 
             Nr pkt       XP          XW          XW'     VX     
             Nazwa        YP          YW          YW'     VY     VL 
 
                   1    5000.000  895000.000  895000.001 -0.001
                        5010.000  255010.000  255010.001 -0.001 0.001
 
                   3    4941.500  894941.500  894941.501 -0.001
                        5117.500  255117.500  255117.500  0.000 0.001
 
                   4    4910.000  894910.001  894910.001 -0.000
                        5030.000  255030.001  255030.000  0.001 0.001
 
                   5    4955.000  894955.002  894955.001  0.001
                        5005.000  255005.001  255005.001  0.000 0.001
 
                                                  [VX] =  0.000
                                                  [VY] =  0.000
   Ilosc punktow dostosowania = 4
   Maksymalna odchylka liniowa = 0.001
   BLAD SREDNI TRANSFORMACJI: M0 =  0.001
   Przyjety dopuszczalny blad transformacji: Mmax = 0.100
 
   Dane wprowadzil:                       Sprawdzil:
 
 
 WSPOLCZYNNIKI TRANSFORMACJI HELMERTA:
 
Uklad pierwotny:Lokalny1            Uklad wtorny:65/5
 
 T=   0.0000035135     Z=  -0.0000065337
 X0=    890000.051     Y0=    250000.016
 
Blad sredni transformacji=     0.001
Ilosc punktow dostosowania=4
Kat skretu miedzy ukladami = Aw-Ap =   0.00022[GRAD]
Wspolczynnik skali = Dw/Dp=   0.9999934663
 
 
  PRZELICZENIE WSPOLCZYNNIKOW TRANSFORMACJI NA ODWROTNE
Uklad pierwotny:65/5            Uklad wtorny:Lokalny1
 
T'=  -0.0000035136    Z'=   0.0000065337
X0'=   -890006.744   Y0'=   -249998.522
Kat skretu miedzy ukladami = Aw-Ap= 399.99978[GRAD]
Wspolczynnik skali = Dw/Dp=  1.0000065337
 
 Data obliczen:2011-9-28
 Obliczyl:                            Sprawdzil:
 
          PRZELICZENIE WSPOLRZEDNYCH Z UKLADU NA UKLAD
                     PROGRAM TH3.PAS
 
 Zamawiajacy: Zamaw1                        Umowa: Obiekt1
 Obiekt: Zlecen1                           Data obliczen: 2011-9-28
 Uklad pierwotny: Lokalny1             Uklad wtorny: 65/5
 
 NR PKT      XP          YP          XW           YW         NAZWA
     1     5000.000     5010.000   895000.001   255010.001    Pkt dost
     2     5005.000     5065.000   895005.000   255065.001   
     3     4941.500     5117.500   894941.501   255117.500    Pkt dost
     4     4910.000     5030.000   894910.001   255030.000    Pkt dost
     5     4955.000     5005.000   894955.001   255005.001    Pkt dost
 Ilosc punktow przeliczonych = 5
 
  Obliczyl:                       Sprawdzil: