Mapa w C-GEO - zadania

Zadania – kopie ekranu wklejać do Worda

I   Pomiary na mapie

1.       Nowy projekty – grady, 3 miejsca po przecinku

2.       Tabela – robocza

3.       Otworzyć  tabelę

4.       Założyć warstwy jak poniżej

5.       Import – plik tekstowy: dz1.txt, wykasować zbędne linie z przodu,  nadać kody
Okno – Kody – wybrać odpowiedni, np. GRT, 

6.       Wstawić opis - pogrubiony

7.       Narysować obrys kompleksu

8.       Obliczyć punkt na domiarze 101

 

9.       Wykonać podział działki kompleksu na 2 równe części

10.   Dla linii 1 -2 wykonać opis – miary bieżące

11.   Wykonać opis kąta

12.   Skasować elementy pomierzone – pozostawić tylko punkty z numerami i obrys kompleksu, ewentualnie narysować obrys od nowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II  Nowy projekt – opracowanie mapy ewidencyjnej

Nowy projekt, Tabela robocza

Wczytać plik dz1.txt

Założyć warstwy kompleks, działki, budynki, użytki, drogi.

Mapa Kody-warstwy –Dodaj kod  na warstwę:
kompleks – GRT, działki – GRP,  Użytki – GPU, Budynki – BUO, drogi – SDRDS

Punktom 1…5  nadaj kod GRT – znajdą się na warstwie kompleks.

Połącz punkty 1-2-3-4-5-1 linią zamkniętą.

Wczytaj plik dz2.txt. Punktom przypisz kody GRP.

Mapa – wstaw opis dla punktów – działki .

Połącz linie działek

Oblicz pole działek 1, 2, 3, 4, 5 uwzględniając tylko punkty końcowe i wyrównaj do sumy kompleksu 6805.

Wprowadź plik dr1.txt i oblicz pola działki dr7 i dr8 – zostaną połączone punkty – kody SDRDS

Wprowadź plik bud1.txt – kod 318

Doprowadzić do obrysowania budynków – obrysować lub obliczyć pole

Import pliku  uz1.txt - użytki – kod  GPU

Obrysować użytki

Obliczyć pola użytków w ramach działek i  wykonać  rozliczenie.

ROZLICZENIE UŻYTKÓW W DZIAŁKACH [m2]

Nr działki

Pow. dz.

Pow.użytków

Nr użytku

Pow. użytku

1

1421

1421

RIIIa

206

 

 

 

RIIIb

498

 

 

 

ŁIII

717

2

993

994

RIIIa

342

 

 

 

RIIIb

298

 

 

 

ŁIII

353

3

663

663

RIIIa

297

 

 

 

RIIIb

131

 

 

 

ŁIII

235

4

834

834

ŁIII

834

5

1405

1405

RIIIb

717

 

 

 

ŁIII

688

6

1489

1489

RIIIb

866

 

 

 

ŁIII

623

dr7

565

565

dr

565

dr8

399

399

dr

399

n5

60

60

ŁIII

60

RIIIb

717

717

RIIIb

717

ŁIII

688

688

ŁIII

688

 

 

Obliczyć pola min 2 budynków  Pomiary i obliczenia na mapie i jako działki

Wykonać opisy mapy: budynki, działki, użytki.

Wykreślić mapę – eksport do pliku rastrowego PDF, tif orad DXF.